عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 330

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

مالاریا یکی از مهمترین بیماریهای تک یاخته ای است که سالیانه قریب 100 میلیون نفر در 100 کشور دنیا به آن مبتلا می شوند . متاسفانه با وجود داروهای متنوع 1% بیماران می میرند و علی رغم تلاشهای زیاد تاکنون واکسن انبوه آن تولید نشده است . لذا مهمترین راه مبارزه روی مبارزه با ناقل آن متمرکز شده است، در حالیکه اخیرا روی تشخیص و درمان سریع و موثر تاکید زیاد می شود . در ایران نیز مالاریا یکی از بیماریهای بومی و بعنوان یکی از معضلات بهداشتی در مناطق جنوب شرقی کشور مطرح است . درآنجا نیز م ...
نمایه ها:
تشخیص | 
درمان | 

زنگهای غلات از عوامل مهم بیماریزا و خسارتزا در گندم هستند. عوامل بیماریزایی که زنگهای گندم را بوجود می آورند، متعلق به جنس Puccinia از خانواده Pucciniaceae هستند. سه زنگ مهم گندم عبارتند از: زنگ زرد (زنگ نواری) P. striiformis f.sp. tritici، زنگ سیاه (زنگ ساقه) P. graminis f.sp tritici و زنگ قهوه ای ( زنگ برگی) P.triticina . در ایران تا کنون زنگ زرد بیش از بقیه زنگها مهم بوده و در صورت مساعد بودن شرایط آب و هوایی و کشت میزبان حساس سبب بروز اپیدمی شدید می گردد. با ورود نژ ...

لیشمانیوز جلدی از مهمترین بیماری های انگلی مشترک بین انسان و حیوان در ایران است . این بیماری در سالهای اخیر به صورت یکی از مهمترین معضلات بهداشتی در نقاط مختلف استان یزد ، به ویژه در شهرستان اردکان در آمده است . مطالعات انجام شده در سالهای گذشته نشان دهنده استقرار یک کانون جدید لیشمانیوز جلدی روستایی ‏‎(ZCL)‎‏ با عامل ‏‎Leishmania Major‎‏، مخزن ‏‎Rhombomys‎‏ و ‏‎Meriones Libycus‎‏ و ناقل ‏‎Phlebotomus Papatasi‎‏ در این منطقه می باشد . با توجه به شیوع بسیار بالای بیماری در 2 ...

در این بررسی عامل بیماری دو پاتورار Xanthomonas axonopodis pv , eitri دامنه میزبانی وسیع. X.a. PV. Aurantifolii محدود به لیموی ترش و شیرین با پراکنش وسیع شناسایی شده است و بهترین راه تشخیص پاتورارها استفاده از دامنه میزبانی تشخیص داده شد. در کنترل بیماری هرس کردن اندامهای آلوده باعث کاهش اینوکلوم و میزان بیماری می گردد. همچنین ترکیبات مسی: بردو واکمسی کلرور مس با دفعات و غلظتهای متفاوت تاثیر مناسبی داشته و ترکیب بر دو کنترل موثرتری دارد. در سالهایی که شدت بیماری پایین است یک ...

بمنظور بررسی روشهای کنترل بیماری شوره سیاه غده و شانکر ریزوکتونیایی ساقه سیب زمینی (Rhizoctonia solani) اقدام به بازدید مزارع مختلف سیب زمینی در استانهای محل اجرای طرح در مراحل مختلف کاشت، طول دوره زراعی، برداشت و طول دوره انباری گردید. ساقه های واجد علائم بیماری شانکر ریزوکتونیایی و نیز غده هایی که واجد اسکلوتهای عامل بیماری بودند جمع آوری و نسبت به جداسازی، خالص سازی و تعیین ویرولانس جدایه ها اقدام گردید. تعیین و شناسایی گروههای هم دهانی با کشت متقابل انجام گردید. تعیین اثر ...

لیشمانیوز جلدی دومین بیماری مهم منتقله پس از مالاریا در ایران است. این بیماری به دو فرم لیشمانیوز جلدی شهری و لیشمانیوز جلدی روستایی درمناطق مختلف کشور وجود دارد. در سالهای اخیر یک کانون جدید بیماری لیشمانیوز جلدی روستایی با عامل لیشمانیا ماژور در شهرستان اردکان استان یزد استقرار یافته است. در سالهای 78-1377 بیماری در این کانون به صورت اپیدمی در آمد. به دلیل اهمیت بهداشتی مسئله و خطر بالای انتقال بیماری به سایر نقاط کشور که مستعد استقرار این بیماری هستند، مسئولین بهداشتی استا ...

وجود این بیماری در سال 1339 توسط شریف گزارش گردیده‌است . علائم آن بصورت تراوش صمغ در طوقه درخت همراه با تغییر رنگ و فساد نسوج پوست و قسمتی از چوب مشهود است که در نهایت باعث مرگ درخت می‌گردد. خسارت این بیماری در رفسنجان بسیار زیاد بوده و سبب از بین رفتن صدها تن پسته همراه با درخت آن می‌شود و هر ساله بر شدت شیوع آن افزوده می‌گردد ، بر اساس تحقیقات انجام شده تابحال هرگونه Phytophthora در ایران به عنوان عامل این بیماری معرفی گردیده است و نیز آزمایشاتی در آزمایشگاه و گلخانه با است ...

بیماری اکتیمای مسری گوسفندان از سالیان قبل در ایران وجود داشته و عامل مولد آن نیز کرارا جدا گردیده است در چند سال گذشته با توجه به گستردگی موارد این بیماری نیاز تهیه واکسن بمنظور کنترل بیماری افزایش یافته است . برای اجرای این طرح سعی می‌گردد تا سوش واکسن از کشورهایی که در این زمینه تجربه دارند تهیه گردد، در غیراینصورت ویروسی عامل بیماری بوسیله پاساژهای مکرر روی کشت سلول تخفیف حدت یافته و از آن بعنوان واکسن استفاده خواهد شد. سلول مناسب برای کشت این ویروس کلیه یا بیضه بره خواهد ...

بوته میری یکی از بیماریهای مهم جالیز است که عامل آن قارچ Phytophthora drechsleri می‌باشد این قارچ خاکزی بوده و در سراسر مملکت پراکنده است کنترل شیمیایی قارچ می‌تواند در ارتقاء کیفی و کمی محصول جالیز نقش سازنده‌ای داشته باشد. در این طرح قارچکش سیستمیک آگریفوس (Agrifos-400) با ماده موثره بنام Mono and Di Postussium pgosphonate در سه غلظت 2، 5، 10 در هزار و در سه نوبت در مزرعه خیار علیه بیماری مذکور سمپاشی و پس از آمارگیری و انجام محاسبات مربوط اختلاف معنی‌داری بین تیمارهای سمپا ...