عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 664

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

این پژوهش با هدف ارایه‌ی الگوی مدیریت گردشگری شهر تهران طرح‌ریزی و برای انجام آن از روش تحقیق آمیخته در قالب طرح تحقیق آمیخته اکتشافی (کیفی- کمی) در دو مرحله استفاده شده است. در مرحله نخست، برای «شناسایی عوامل تأثیرگذار بر مدیریت گردشگری شهر تهران»، علاوه بر مبانی نظری و ادبیات موضوع گردشگری (فصل دوم رساله) ۱۶ سند مهم گردشگری با استفاده از روش تحلیل محتوا در قالب الگوی سه‌شاخگی مورد تجزیه و تحلیل و بررسی قرار گرفته است که پس از مطالعه و بررسی این اسناد و مدارک، سرانجام ۱۹ مول ...

تحقیق حاضر با هدف بررسی یافتن تعیین رابطه بین توانمندسازی مدیران و گرایش آنان به کارآفرینی در شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران تدوین شده است.روش پژوهش حاضر،توصیفی-همبستگی میباشد.جامعه آماری این پژوهش را گروه رهبری با تعداد 338 نفر (میران ارشد،مدیران میانی و مدیران عملیاتی) درستادومناطق شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران تشکيل میدهند. که تعداد100 نفر از گروه رهبری به عنوان نمونه از این جامعه انتخاب گردیدند.برای جمع آوری اطلاعات از دو پرسشنامه استاندارد استفاده شد.برای توانم ...

هدف اصلی از انجام پژوهش حاضر بررسي رابطه بين مديريت عملکرد وافزايش سطح بهره وري کارکنان، مطالعه موردي ( بانک صادرات ايران سرپرستي شمال تهران )می باشد . روش انجام پژوهش حاضر پیمایشی می باشد، جامعه آماری کارکنان بانک صادرات ايران سرپرستي شمال تهرانمی باشد که از میان آنها 370 نفر به روش نمونه گیری تصادفی ساده از بانک انتخاب گردید. جهت جمع آوری داده های پژوهش از پرسشنامه استفاده گردید. داده های پژوهش با استفاده از نرم افزارspssو آزمون همبستگی و رگرسیون و مورد تجزیه و تحلیل قرا ...

پژوهش حاضر درصدد پي بردن به « تاثير ثبات مديريت بر كيفيت عملكرد مديران از ديدگاه دبيران دوره ي متوسطه شهرستان اسلامشهر » مي باشد و اينكه آيا ثبات مديريت بر كيفيت عملكردهاي « جلب مشاركت كاركنان ، شرايط مطلوب و مناسب كار ، انگيزش در كاركنان ، توجه به انتظارات كاركنان » مديران تاثير دارد يا خير ؟ روش تحقيق مورد استفاده در اين پژوهش از نظر اهداف ، كاربردي و از نظر داده ها كمي و از نظر ماهيت و نوع مطالعه همبستگي مي باشد . جامعه آماري پژوهش شامل 75 نفر از مديران دوره متوسطه شهرستا ...

مديريت زنجيره تأمين ، يکي از شاخه‌های نوظهور مديريت و مباني زيرساختي در پياده‌سازي كسب‌ و كار الكترونيك است که روز به روز در حال پيشرفت و به دنبال راه‌هایی براي کاهش هرچه بيشتر چرخه توليد محصول و ارائه خدمات تا رسيدن به دست مشتري، ضمن بالا بردن کيفيت محصول و خدمات مورد نظر می‌باشد. لذا این پژوهش، با محوریت زنجیره تأمین، ابتدا به مطالعه مفاهیم و نقش تجارت الکترونیک در بهبود عملیات آن پرداخته و پس از بررسي مدل‌های موجود در مدیریت زنجیره تأمین الكترونيك، با توجه به مشکلات مو ...

مديريت كيفيت فراگیر مي‌تواند در اجراي صحيح فرآيندهای سازمانی سهم بسزايي داشته و موجب تحولات بسيار گسترده‌ای در بخش‌هاي مختلف صنعت گردد. خصوصاً در طی چند دهۀ اخیر، این رویکرد نوین مدیریتی جایگاه و اهمیت ویژه‌ای در نظام‌هاي آموزشي در جهت بهبود فرآيندهای آن یافته و به عنوان یکی از مهمترين ابزارهای پيشرفت سازمانی از جمله؛ وزارت آموزش و پرورش مطرح گردیده است،زیرا این وزارتخانه با وجود چالش‌هاي فراواني كه در پيشِ رو دارد، نيازمند تحولاتي عظيمی در اهداف، سياست‌ها، رسالت‌ها و حتی شيو ...

از ديدگاه استراتژيك امروزه از سرمايه فكري به منظور خلق و افزايش ارزش سازماني استفاده مي شود و موفقيت يك سازمان به توانايي اش در مديريت اين منابع كمياب بستگي دارد. در اين پژوهش عناصر و مؤلفه هاي سرمايه فكري تحت عنوان سرمايه انساني، سرمايه ساختاري، و سرمايه رابطه اي در نظر گرفته شده و به عنوان متغيرهاي مستقل مي باشند همچنين كارآفريني سازماني نيز متغير وابسته در نظر گرفته شده است. روش تحقيق از نظر روش انجام از نوع توصيفي– همبستگي مي باشد. تعداد 107 نفر از مديران و كارشناسا ...

توسعة شگفت‌انگيز فناوري اطلاعات و گسترش آن به بازارهاي پول و بانكي جهان، علاوه بر تسهيل امور مشتريان بانكها، روشهاي جاري بانكداري را متحول و دگرگون ساخته است. با اين تفسير تحقيق حاضر با هدف شناسايي و رتبه‌بندي عوامل تأثيرگذار بر رضايتمندي مشتريان در بانكداري تلفن همراه انجام يافته است. جامعه آماري اين تحقيق، شامل کلية مشترياني مي‌باشند كه از خدمات بانكداري تلفن همراه مديريت امور شعب بانك ملت منطقة 2 تهران استفاده مي‌نمايند كه نمونه‌اي به حجم 358 انتخاب و مورد تحليل قرار گرفت. ...

با گذر از اقتصاد سنتی و شدت یافتن رقابت در ابعاد نوین، مشتری به صورت رکن اصلی و محور تمام فعالیتهای سازمان درآمده است، به نحوی که از دیدگاه رقابتی، بقا و تداوم حیات سازمانها در گرو شناسایی و جذب مشتریان جدید و حفظ مشتریان موجود بیان می شود. از طرفی پیشرفت ارتباطات، تکامل عصراطلاعات و ظهور ابزارهای جدید ارتباطاتی، سازمانها را با انبوهی از مشتریان متفاوت، و آنها را با گزینه های انتخابی بسیاری مواجه ساخته است که نتیجه آن اختیار بیشتر مشتریان و بی ثباتی بازار است. در این میان اند ...