عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1958

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

موضوع این تحقیق همایندها و تاثیر آنها برکنش نوشتاری دانشجویان ایرانی‌است . در واقع هدف آن اثبات این فرضیه است که بین کنش نوشتاری‌دانشجویان ایرانی و همایندها رابطه مستقیم وجود دارد، و در کنار آن‌تعیین میزان این تاثیر برای آزمایش فرضیه مذکور، ابتدا یک تست تعیین‌سطح به دانشجویان زبان یکی از واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی داده شد. پس‌از اطمینان از هم سطح بودن دانشجویان، از آنها خواسته شد که هفته‌ای یک‌انشاء بنویسند و پس از تصحیح خطاهای مشاهده شده توسط محقق ثبت‌می‌گردید. در پایان ترم ...
نمایه ها:
خطا | 

در سالهای اخیر به اهمیت و نقش داده ها در یادگیری زبان خارجی توجه زیادی شده است. کراشن ابراز داشت که داده های مناسب و قابل درک عامل ضروری در فراگیری موفق زبان می باشند. در همین راستا ، دراین تحقیق سعی شده تا دو نوع از روشهای اصلاح داده ها یعنی 1- ساده سازی.2-بسط دادن مورد مطالعه قرار گرفته و تاثیر آنها بر روی درک شنیداری زبان آموزانی ایرانی در سطح متوسط و پیش متوسط مورد بررسی قرار گیرد. نتایج نشان می دهد که داده های شنیداری هنگامی که به شکل بسط یافته به کار گرفته می شوند، نتای ...

آسان سازی زبان شناختی متون نوشتاری می تواند درک مفهوم آنها را برای فراگیران غیربومی آسان تر کند اما در عین حال این روش باعث می شود که کاربرد اینگونه متون در فرایند یادگیری کم اثر شود. به عنوان مثال، حذف واژگان دشوار متن-که به هر حال زبان آموز نیازمند دانستن آنهاست-روسی معمول در آسان سازی است که فراگیران را از یادگیری به موقع برخی واژگان ضروری محروم می کند. با توجه به کاستی پیش گفته، روش تشریح متن که به طور طبیعی در گفتگوی بین سخنگویان بومی و غیر بومی زبان رایج است و در آن حشو ...

هدف‌های این مطالعه : 1 . بررسی مقایسه‌ای از حروف تعریف در دو زبان فارسی و انگلیسی است 2 . بررسی مشکلات آموزش این زبانها و اشکالات یادگیری این حروف برای زبان‌آموزان است . 3 . بررسی روشهائی جهت آموزش این حروف به زبان‌آموزان و بخصوص بررسی روشهائی که بتواند معلم زبان انگلیسی و زبان‌آموزان ایرانی را در آموختن انگلیسی یاری دهد میباشد. در فصل اول این مطالعه ضمن بررسی حروف تعریف در دو زبان فارسی و انگلیسی یک بررسی مقایسه‌ای بین این حروف در دو زبان انجام می‌گیرد. از آنجا که منابع موجو ...

به منظور بررسی اثرات سازماندهیهای مختلف بلاغی بر درک و یادآوری مطلب در دانشجویان ایرانی رشته انگلیسی به عنوان زبان بیگانه ویافتن پاسخ برای این پرسش که آیا رابطه‌ای بین توانایی شناخت و کاربرد سازماندهی بلاغی یک متن در سطح کلان و مقداراطلاعات به خاطر سپرده شده از یک متن تشریحی وجود دارد یا خیر، 60 نفر از دانشجویان رشته انگلیسی که مهارت انگلیسی آنها دریک سطح بود، انتخاب و به طور تصادفی به چهار گروه تقسیم شدند. به هرگروه یک برگردان با نوع خاصی از سازماندهی (سببیت ، مقایسه، حل مسئ ...

آنچه از بررسی سیر تحول قصیده در تاریخ کهن شعر عربی بدست می‌آید، موید آن است که نظام قصیده سرایی در عصر جاهلی قصیده را مرکب از دو جزء معرفی می‌کرد: مقدمه و موضوع: ناگریز در این دوره عموما قصائد بر محور وحدت و استقلال بیت می‌گردید. و به پیروی از آن شاعران نسلهای بعد نیز تا دوره‌ای از عصر عباسی همین شیوه تقلیدی در قصیده‌سرایی را دنبال نمودند. با افول خورشید عصر عباسی شعر عربی وارد رکوردی فراگیر گردید. تا اینکه با ظهور "باوردی" و از پرتو سروده‌های او و افقی دیگر از نوآوری فرا روی ...

تحقیق حاضر تلاشی در جهت بررسی چنان ارتباطی بین نوع شخصیت و روش تدریس گروهی از معلمان انگلیسی ایران با استفاده از نشانگر شخصیتی مایرز-بریگز است . این ابزار مبتنی بر نظریه شخصیتی جانگ می باشد . همچنین جهت آزمودن ارتباط بین انواع شخصیتی معلمان انگلیسی ایران و درک آنان و نیز درک شاگردانشان در مورد موفقیت یا شکست آنان در روش تدریسشان به کار برده شد . شرکت کنندگان در تحقیق شامل 51 معلم زبان انگلیسی با حداقل 5 سال سابقه تدریس بودند . نتایج چشمگیری را در بین بیشتر انواع شخصیتی مایر ...
نمایه ها:
شخصیت | 
معلم | 
ایران | 
 
ادبیات همیشه در آموزش زبان از جایگاه ویژه‌ای برخوردار بوده و می‌باشد. زمانی به عنوان غایت زبان‌آموزی و زمانی همچون عامل زبان‌آموزی، در کنار سایر عوامل، در خدمت آموزش زبانهای خارجی، از جمله زبان فرانسه، بوده است . به همین دلیل نحوه و زمان استفاده آن در نظریه و رویکردهای مختلف زبان‌آموزی مانند روشهای سنتی، سمعی و بصری و بالاخره روش ارتباطی، متغیر بوده است . مدت زمانی است که نظریه‌پردازان آموزشی، روش‌نویسان و اساتید فرانسوی دوباره متوجه اهمیت کاربرد متون ادبی، از نظر زبانشناسی، ...
نمایه ها:
ایران |