عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1958

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف تحقیق حاضر مطالعه و بررسی تاثیر دو عامل شناختی تکانشی و تاملی بر توانایی شنیداری زبان‌آموزانی بود که زبان انگلیسی را به عنوان یک زبان خارجی فرا می‌گیرند. بدین منظور تعداد یکصد و بیست تن از دانشجویان زبان انگلیسی از دانشگاه آزاد کرمان و دانشگاه شهید باهنر کرمان به صورت تصادفی انتخاب شدند. سپس یک آزمون تافل از این (TOEFL) دانشجویان گرفته شد و تعداد چهل تن از آنها از نظر توانایی زبانی هم‌سطح بودند، گزیده شدند. بعد از آن دو گروه بیست نفری (یک گروه افراد تکانشی و گروه دیگر افر ...

یکی از مهمترین اجزاء کلام "فعل" است . معمولا" بخش فعل مشکلترین بخش یادگیری یک زبان است . "افعال معین" گروهی هستند که در زبان انگلیسی دارای خصوصیات و قواعد ویژه‌ای می‌باشند. هدف اصلی این تحقیق بررسی مشکلات دانش‌آموزان و دانشجویان ایرانی در یادگیری افعال معین زبان انگلیسی می‌باشد. این رساله برمبنای "تجزیه و تحلیل مقابله‌ای" زبان مادری و زبان خارجی و با توجه به مشکلات ناشی از قواعد زبان خارجی در یادگیری افعال نوشته شده و شامل چهار فصل است . در فصل اول فعل در انگلیسی به اجمال تعر ...

در محیط‌های دانشگاهی، نگارش مقاله‌های پژوهشی نقش مهمی در میزان موفقیت اساتید و دانشجویان ایفا می‌نماید. نگارش مقاله‌های پژوهشی نیازمند رعایت برخی قواعد و فنون می‌باشد. از آنجاییکه تمام کلمهها و جملههای موجود در هر مقالۀ علمی نشاندهنده دیدگاه منحصر به فرد نویسندگان آن میباشد، کلمات باید با دقت فراوان انتخاب و بهکارگرفته شوند و همچنین نویسندگان باید بتوانند به‌خوبی از نشانههای تردید استفاده کنند که اظهارات آنها را تعدیل نمایند و ادعاهای نامشخص خود را ملایم کنند و در‌ضمن بر این ...
نمایه ها:
جنسیت | 

بررسی دلایل عدم مشارکت دانشجویان رشته زبان انگلیسی در دوره ی لیسانس زمینه ی نسبتا جدیدی در میان تحقیقات آموزش زبان انگلیسی به شمار می رود که می تواند باعث پیشرفت درفرآیند آموزش و یادگیری زبان شود. هدف از انجام این تحقیق بررسی دلایل عدم مشارکت کلاسی دانشجویان زبان انگلیسی از دیدگاه آنان می باشد. بدین منظور تعداد 201 دانشجوی زبان انگلیسی در ایران به طور تصادفی بر اساس جدول تعیین مقدار نمونه مورگان و کرجسی (1970) به علاوه ی 25 استاد داوطلب در دانشگاه انتخاب و داده ها بر اساس مصا ...

در این تحقیق، تاثیر آموزش متفکرانه بر مهارت خلاصه نویسی زبان آموزان ایرانی مورد مطالعه قرار گرفته است. امروزه آموزش متفکرانه به عنوان عاملی اساسی که در پیشرفت حرفه ی معلمی نقش بسزایی دارد، مرکز توجه برنامه های تربیت معلم زبان انگلیسی چه به عنوان زبان دوم و چه به عنوان زبان خارجی قرار گرفته است. معلم متفکر کسی است که به منظور ارتقای مهارتهای تدریس، باورها و روش تدریس خود را مورد تفکر نقادین قرار می دهدبدین منظور 60 آزمودنی از میان زبان آموزان موسسه زبان دانش در شهر دزفول با س ...

ترجمه نهج البلاغه به زبان فارسی موضوعی است که از قرن ششم هجری مورد توجه قرار گرفته و اهمیت این کتاب باعث شده است که همواره مترجمان به سازگاری متن ترجمه با قواعد دستوری و ساختاری زبان مقصد توجه نمایند؛ اما بدیهی است که هیچ ترجمه ای هر اندازه هم دقیق باشد، نمی‌تواند بدون تغییر و تصرف، معنایی را از زبانی به زبان دیگر منتقل نماید. از آن جا که میان زبان مبدأ و زبان مقصد، تفاوت‌هایی از نظر ساختار نحوی وجود دارد، ترجمه لفظ به لفظ آن امکان‌پذیر نیست. از جمله مباحثی که در ساختار نحوی ...

هدف از این تحقیق بررسی اهمیت و نقش بازی‌های زبان انگلیسی در بالا بردن کیفیت آموزش زبان انگلیسی، بعنوان بخشی از برنامه درسی بوده است . در این تحقیق بیست بازی مورد استفاده قرار گرفتند. دو گروه یکی آزمایشی و دیگری کنترل در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفتند. هر گروه شامل سی دانش‌آموز دبیرستانی از دو نقطه از استان فارس می‌شدند که براساس آزمون بسندگی از بین صد نفر دانش‌آموز به نحوی که میانگین معلومات دو گروه مساوی باشد انتخاب شدند. برنامه آموزشی هر دو گروه همانند بود بجز اینکه در کل ...
 
اهتمام به انجام این تحقیق جهت بررسی کاربرد آموزشی تلفن همراه بوده است. تمرکز این مطالعه بر مقایسه ی یادگیری اصطلاحات میان ایرانیان زبان آموز درسطح متوسط زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجه در دو گروه "یادگیری زبان به کمک تلفن همراه" و "یادگیری سنتی" ، ضمن بررسی نگرش فراگیران نسبت به یادگیری به کمک تلفن همراه، بوده است. اعضای گروه تجربی از طریق یکی از برنامه های محبوب تلفن همراه، به نام واتس آپ، آموزش دیدند. اعضای گروه کنترلی زبان آموزانی بودند که در موسسه های سنتی و مرسوم زبان ...