عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 283

مرتب سازی بر اساس: به صورت:
       
در این تحقیق، 211 پایان‌نامه کارشناسی ارشد آبیاری که در فاصله سالهای 1367 تا 1377 در دانشگاه‌های شهید چمران اهواز، تهران، شیراز و فردوسی مشهد ارائه شده، مورد مطالعه قرار گرفته است . هدف این تحقیق، شناسایی نویسندگان، کتابها و نشریات ادواری پر استفاده، میانگین تعداد استناد برای هر پایان‌نامه، میزان استناد به انواع منابع اطلاعاتی: تعیین الگوی نویسندگی مقالات نشریات ادواری و تعیین نیم عمر منابع رشته آبیاری می‌باشد، برای این کار 7827 استناد بکار رفته در این پایان‌نامه‌ها استخراج و ...

به منظور بررسی ساختار سازمانی دانشگاه تهران و طراحی ساختار سازمانی مطلوب با نگرشی جامع و نظام گرا به نقش و جایگاه دانشگاه تهران در نظام آموزش عالی کشور، تحقیقی انجام گرفته است. ...