عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 248

مرتب سازی بر اساس: به صورت:
 
پایان‌نامه حاضر به بررسی مقابله‌ای انواع حذف در زبان گفتاری فارسی و انگلیسی به روش توصیفی می‌پردازد. این پژوهش با توجه به اهمیت زبان گفتاری‌ برای برقراری ارتباط میان افراد جامعه زبانی این گونه زبان را مد نظر قرار داده‌است، لیکن به دلیل عدم دسترسی به سخنگوی انگلیسی‌زبان نمونه‌های آماری از فیلم‌هایی انتخاب شده‌اندکه دارای متن گفتاری مناسب بوده‌اند.هدف این پایان‌نامه، بررسی انواع حذف در گروه اسمی، فعلی و بند می‌باشد که به صورت مقابله‌ای در هر دو زبان فارسی و انگلیسی گفتاری انجام ...

در این پروژه، تغییر ساختار PTFE در اثر تخریب با پرتو الکترون گزارش شده و در حین کار از تکنیک های مختلف FTIR, XRD,DSC,ESR و اندازه گیری خواص فیزیکی مکانیکی استفاده شده است. ...

هدف این پژوهش، ارائه یک الگوریتم متالورژیکی برای توصیف تحولات ریزساختار فولادهای کربن- منگنز حین نورد گرم است. در این پژوهش، داده‌های آزمون پیچش گرم و داده‌های خط نورد گرم صنعتی استفاده می‌شود. این داده‌ها برای محاسبه کرنش حقیقی، نرخ کرنش و تنش جریان میانگین سیمز، شعاع غلتک تخت‌شده، کرنش اضافی و لغزش بین غلتک و ورق استفاده شده‌اند. سپس با توجه به این پارامترهای مکانیکی، تنش جریان میانگین بر پایه معادله بهبودیافته میساکا برای پیش‌بینی رفتار ورق فولادی کربن- منگنز توسعه یافته ا ...

در این پایان نامه یک روش ترکیبی برای حل مسئله باتلاق با استفاده از تعیین وزن ویژگی به همراه ماژول بهینگی و تقسیم بندی ارائه گردیده است. ...