عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 237

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

زبان پیشنهادی ، براساس ‏‎SQL طراحی شده است ، لذا سهولت در یادگیری وراحتی در به کارگیری را از آن به ارث می برد . کلاسه بندی ، پیشگوئی ، خوشه بندی و استخراج وابستگی های بین داده ها ( وابسته سازی ) از جمله مواردی است که در گرامر این زبان در نظر گرفته شده است . ویژگی اصلی و ممتاز این زبان ، همانطور که عنوان شد انعطاف پذیری در الگوریتم کاوش و عملیات کلاسه بندی ، خوشه بندی و استخراج وابستگیها با استفاده از الگوریتم های پیشنهادی خواهد بود . لازم به ذکر است سیستم اجرا کننده این زبان ...
 
نوشته حاضر دو اصطلاحنامه بین‌المللی کشاورزی را در قیاس با هم بررسی می‌نماید در تهیه و تدوین اصطلاحنامه کشاورزی به زبان فارسی مورد استفاده قرارگیرد. ...

در این تحقیق مختصر سعی شده است ، پاسخی اگر چه ناتمام به نیازهای موجود در روش رده‌بندی کتابخانه مرکزی شرکت ملی نفت ایران داده شود، به امید اینکه مورد استفاده دیگر کتابخانه صنعت نفت نیز قرار گیرد. ...

پویایی هر کتابخانه بستگی به میزان استفاده از منابع اطلاعاتی موجود در آن دارد. آگاهی از میزان استفاده اعضای هیات علمی دانشگاه ها از کتابخانه های دانشگاهی که مهمترین بخش اعضای استفاده کننده از این منابع گامی مثبت در جهت ارتقای کیفت خدمات و منابع موجود در آن است. در این تحقیق پیمایشی-توصیفی 467 نفر از 650عضو هیات علمی تمام وقت رسمی و پیمانی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران به پرسش های ای پژوهش پاسخ گفته و بر اساس آن این نتایج حاصل شد: ...