عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 231

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

الگوی مدیریت سیاسی شهر، یکی از موضوعات کلیدی در رابطه با نحوه اداره شهرهاست. تجربیات جهانی نشانگر کاربرد الگوهای گوناگون اما برخوردار از تعریف، چارچوب نهادی و قانونی مشخص است. لاجرم ضرورت تحول در نظام مدیریت شهری و پیگیری رویکردهایی انعطاف پذیر، دموکراتیک و مشارکتی به امری اجتناب ناپذیر در عصر حاضر مبدل گشته است. در این پژوهش الگوهای مختلف مدیریت فضای شهری و سیر تطور آن در سه شهر توسعه یافته پاریس در فرانسه، لس آنجلس در ایالات متحده و استانبول در ترکیه بررسی شد. همچنین پس از ...

.با افزایش سریع جمعیت شهرها و مهاجرت مردم از روستاها به مراکز شهری و نبود نظام مدون و دقیق برنامه‌ریزی در بیشتر شهرهای ایران موجب بروز مشکلات فراوانی در سطح آنها شده است. یکی از مهم-ترین مشکلات، کاهش سرانه خدمات شهری و از جمله خدمات آموزشی می‌باشد. خدمات آموزشی از مهمترین خدمات و تسهیلات شهری محسوب می‌شود که توزیع فضایی آن به لحاظ تاثیر مستقیم در آسایش خانواده ها، کاهش هزینه سفرهای درون شهری، تناسب و انسجام فضاها‌، زیبایی شهر و ... از حساسیت زیادی برخوردار است. هدف این پژوهش ...

امروزه طرح مسائل زنان به‌ویژه با رویکرد نابرابری جنسیتی، درتمام جوامع موردتوجه کارشناسان است. هدف پژوهش حاضر شناخت عوامل موثر بر نابرابری جنسیتی زنان روستایی استان ایلام است. جامعه آماری این مطالعه زنان و دختران روستایی در سن قانونی بود (76075 نفر) و حجم نمونه از طریق فرمول کوکران 260 نفر تعیین شد. اطلاعات مورد نیاز با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای و مصاحبه حضوری گردآوری شد. روایی و پایایی پرسشنامه با استفاده از آماره KMO و ضریب آلفای کرونباخ در مرحله پیش آزمون مورد تأ ...

پژوهش حاضر به دنبال بررسی مولفه های اخلاق حرفه ای اساتید می باشد.از آنجا که محیط های آموزشی و بالاخص دانشگاه ها وظیفه ای خطیر در جهت تربیت افراد و رشد و توسعه جامعه ایفا می کنند، ضرورت رعایت اخلاق حرفه ای هیأت علمی به خاطر تاثیرگذاری شگرف بر روی دانشجویان که اداره امور کشور را در ابعاد مختلف به دست خواهند گرفت مضاعف است.روش پژوهش از نوع توصیفی و به شکل زمینه یابی است. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان ارشد، اعضای هیئت علمی و مدیران گروه دانشکده علوم انسانی دانشگاه گیلان می باش ...

بر مبنای تفکر اسلامی، «عدل» عبارت است از قرار گرفتن هر چیز در جای خود، و اگر تمام ابعاد عدل محقق شود، جامعه ایده‌آل اسلامی شکل خواهد گرفت. اقتصاد، یکی از این ابعاد است که نقشی کلیدی در زندگی بشر دارد و مهمترین مبحث اقتصادی که بر اساس تعالیم دین، در ایمان و کفر انسان نیز موثر است، موضوع فقر می‌باشد. گام اول در این بررسی، مطالعه و دقت در آیات قرآن کریم و استخراج و مطالعه و مفهوم‌یابی و دسته‌بندی موضوعی است. با مطالعه قرآن کریم، مشاهده می‌شود که با الفاظ گوناگونی به این موضوع و ...

انسان امروزی در جستجوی یافتن شباهت میان فرهنگ های مختلف و به منظور نزدیک شدن هر چه بیشتر به همنوعان خویش از زبانی مشترک بهره می جوید، زبانی که برای او امکان شناساندن خویش و شناختن دیگران را فراهم می سازد. در زمینه ی ادبیات، مطالعات تطبیقی چشم انداز های جدیدی را بر پژوهندگان می گشایند. از آنجا که ادبیات آینه ی تمام نمای جامعه ای است که آداب و رسوم در آن به عنوان ابزاری موثر جهت ارزیابی وضعیت و جایگاه واقعی انسان به شمار می رود، در این تحقیق بر آنیم تا پیام های انسان ساز لافونت ...

پیشرفت فناوری‌های چندرسانه‌ای و اینترنت، استفاده از محیط‌های یادگیری الکترونیکی را به طور جدی تحت تاثیر قرار داده است. علی‌رغم اینکه حذف محدودیت‌های زمانی و مکانی محیط مناسبی را برای یادگیری کاربران اینترنت ایجاد کرده است، داشتن مخاطبین گوناگون ( اهداف، سطوح دانش، زمینه‌ها یا قابلیت‌های یادگیری متفاوت ) نیز طراحان سیستم‌های یادگیری را به خلق محیط‌های انعطاف‌پذیر و سازگار همراه با زمینه افزایش کارآیی یادگیرنده ناگزیر ساخته است. امروزه برنامه‌ریزان نظام آموزشی به دلایل گوناگون ...

هدف از خلقت بشر رسیدن به سعادت و کمال بوده و مطابق حکمت خداوند متعال مقرر گردیده است که این رشد و تعالی در متن جامعه صورت پذیرد. در صورت برخوردار بودن جامعه از سلامت کامل، پیمودن مسیر سعادت و کمال، آسان تر و سریع تر خواهد گردید. قرآن کریم ربا، رشوه، اسراف و تبذیر، احتکار، کم فروشی و ... را از جمله‌ی مهمترین مشکلات اقتصادی‌ای می داند که مانع رشد و تکامل بشری می گردند. قرآن کریم با راهکارهایی که جهت رفع مشکلات اتخاذ می نماید به شکلی بسیار کارآمد به ریشه کن نمودن مشکلات جامعه از ...

نقش مرد در تهيه ی احتياجات زندگی بسيار مهم و در آن هيچ شک وترديدی وجود ندارد و اين امر جز با همکاری و مساعدت زن ميسر نمی شود واين همکاری در زمينه ی تعليم و تربيت و مسائل روحی و عاطفی بيشتر مورد نياز می باشد تا انسان به آنچه پروردگار از او خواسته است برسد ولی در طول تاريخ بجای همکاری بين زن و مرد ،و بدليل تقاليد بی اساس و بد فهمی از مسائل دينی زن مورد ستم واقع شده است و به اين دليل عده ای از زنان و مردان عَلَم برابری و مساوات زن با مرد را برافراشتند که از جمله آنها شاع ...