عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 221

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

قانون گریزی یک مسئله اجتماعی است که در حال حاضر بخش اعظمی از مردم کشور بدان مبتلا هستند. هدف تحقیق حاضر بررسی عوامل موثر بر قانون گریزی در شهرستان پیرانشهر است که برای رسیدن به این هدف از روش پیمایش استفاده شده است . جامعه آمار تحقیق حاضر شامل کلیه شهروندان شهرستان پیرانشهر می باشد که در سال 1385 تعداد آنان 59721 نفر سرشماری شده است. که از این تعداد 391 نفر به شیوه نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند. نتایج تحقیق حاضر حاکی از آن است که حدود 43 درصد قانون گریزی ابزاری؛ 41 درصد قان ...

مدل‌های رفتاری رانندگان، یکی از اجزاء اصلی ابزارهای شبیه‌سازی خرد ترافیکی است. مکانیسم اغلب نرم‌افزار‌های شبیه‌سازی‌خرد براساس اثر متقابل متغیرهای مستقل راننده-خودرو است. این متغیرها در سطوح مختلف برخورد می‌کنند: 1) با تعقیب خودروی دیگر (مدل‌های تعقیب خودرو) ، 2)زمان دستیابی به یک مقصد یا بهبود موقعیت مطلوب (مدل تغییر خط) ، و 3) زمان یک تغییر خط یا برخورد با حرکات تداخلی (مدل پذیرش گپ) .در این پژوهش، با استفاده از رگرسیون خطی، مدل‌هایی بر تغییرات سرعت، جابجایی طولی و عرضی و ا ...

از انجایی که انسان موجودی اجتماعی است که نیازهای اجتماعی او در فضاهای جمعی معماری پاسخ داده می شود، لذا وجود فضاهایی که قابلیت پاسخگویی به نیازهای فرهنگی – اجتماعی انسان را داشته باشد امری ضروری است. در دهه های اخیر متحول شدن شکل زندگی در جوامع باعث کم رنگ شدن فعالیت های جمعی و اجتماعات مردمی در کلان شهرها شده است. امروز دیگر خبری از محلات مسکونی، کوچه های باریک و میدان ها و بازارهای محلی نیست و جای انها را مجتمع های مسکونی بلند مرتبه، خیابان های عریض، اتوبان ها و مجتمع های ت ...

در آزمایشاتی که روی DNA تخریب شده‌ی سلول‌های پستانداران انجام شده، دینامیک جالبی از پروتئین P53 در فرآیند ترمیم چرخه‌ی سلّولی مشاهده گردید. پروتئین P53، شامل سه وظیفه اصلی است 1-از چرخه‌ی سلّولی جلوگیری می‌کند، در نتیجه به سلّول زمان می‌دهد کهDNA تخریب شده را ترمیم کند. 2- ژن‌های مسئول ترمیم DNA را فعّال می‌کند. 3- باعث مرگ سلّولی می‌شود. تحقیقات نشان داده، پروتئین P53 در برابر آسیب DNA شروع به نوسان کرده که این پدیده را می‌توان توسط یک نوسان‌گر توصیف کرد. مدل ساده‌ای از ...

پدیده‌ی همنوازی در فعالیت نورون‌ها پدیده‌ای بنیادی در بسیاری از کارکردهای مغز می‌باشد، پدیده‌ای که به طور گسترده در تشکیل حافظه در انسان مشاهده شده است. تپش منظم قلب که توسط دو دسته نورون همنواز تند و کند تنظیم می‌شود، نمونه‌ی دیگری از پدیده‌ی همنوازی در فعالیت نورون‌هاست. در این پایان‌نامه پدیده‌ی همنوازی و رفتار موسوم به انفجار ناگهانی در شبکه‌ای متشکل از سه نورون بررسی شده است. هر کدام از این نورون‌ها با مدل دو بعدی موریس- لکار توصیف می‌شوند و از طریق سیناپس‌های یک‌سویه به ...