عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 230

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

اگر چه انسان در طی قرن بیستمبا دستیابی به تکنولوژی پیشرفته و بهبود شرایط و پیشرفت در علوم پزشکی و بهداشت توانسته است از بار بیماریهای واگیردار در دنیا بکاهد اما همچنان بعضی ممالک با معضل و بار ناشی از بیماریهای عفونی و واگیردار روبرو هستند. بیماری وبا از جمله بیماریهایی است که از عصر باستان همراه با بشر بوده است ولی در حال حاضر در بسیاری از کشورها به شدت از میزان آن کاسته شده معذلک نزد بعضی ملل هنوز بعنوان یک مشکل جدی مطرح است و شیوع افسار گسیخته آن هر از چند گاهی سبب ضررهای ...

در این مطالعه 111 نفر مورد مطالعه قرار گرفته که 93 نفر (7/83%) دارای علائم مسمومیت دیگوکسین و 18 نفر (3/16%) گروه شاهد بودند. 36 نفر (4/32%) از جمعیت را مردان و 75 نفر (6/67%) را زنان تشکیل می‌دادند. نتایج حاصل از این پژوهش به شرح زیر می‌باشد: 1-میانگین سنی بیماران با علائم مسمومیت با دیگوکسین 5/59 سال و میانگین سنی گروه شاهد 64 سال بود. به عبارتی گروه دارای علائم بالینی مسمومیت با دیگوکسین جوانتر از افراد سالم بودند(025/0 ‏‎(Pvalue<‎‏ 2-احتمال مسمومیت در دو جنس تفاوتی ندارد. ...
 
در این بیماری علاوه بر تلفات ایجاد شده در دوران پرورش، دستگاه ایمنی طیور تخریب گشته و به دنبال آن باید منتظر شیوع انواع بیماریها بود. در برخی موارد ویروس واکسن هم اثرات تضعیف ایمنی داشته است. در این تحقیق سعی شده است تا از بین واکسن‌های رایج کشور سه واکسن زنده انتخاب شده و از نظر میزان تولید پادتن، اثر آنها بر وزن و تلفات جوجه‌ها و تأثیر آنها بر میزان پادتن حاصل از واکسیناسیون نیوکاسل با یکدیگر مقایسه شوند. بدین منظور 150 قطعه جوجه یکروزه نژاد آرین انتخاب و در 6 گروه 19 قطعه‌ ...

بیماری آلزایمر شایع ترین و مهمترین بیماری دژنراتیو مغز بوده و بعنوان یک معضل اجتماعی مهم مطرح می باشد. هنوز علت اصلی بیماری مشخص نبوده و در این رابطه فرضیات مختلفی ارائه شده است که از جمله این فرضیات نقش احتمالی از جمله مس و استرس اکسیداتیو وابسته به آنها می باشد. حمل کننده اصلی مس در خون یک 2 آلفا گلوبولین به نام سرولوپلاسمین است که یک آنزیم با چند عملکرد می باشد. با توجه به عوامل دخیل در میزان سطح سرمی مس و همچنین به دلیل اختلافات رژیم غذایی و شیوه زندگی در جمعیت های متفاوت ...

داروهایی که با مکانیسم مشابه سیکلوسپورین سبب تضعیف سیستم ایمنی‌می‌شوند، روی هر دو نوع ایمنی، همورال و سلولی، موثر بوده و ازپاسخ‌دهی همورال بدن به عوامل عفونی جلوگیری می‌کنند. این اثر می‌تواندباعث جلوگیری از عوارض و تظاهرات عفونت و نه خود عفونت گردد وقاعدتا" رشد و تکثیر ویروس و پیشرفت عفونت همچنان بدون نشان دادن‌علائم سرولوژیکی مربوطه ادامه می‌یابد. نکته مهم قابل نتیجه‌گیری در این‌مورد این است که در بیماران تحت تاثیر داروی سیکلوسپورین، نتایج‌سرولوژیکی بدست آمده براساس تیتر آنت ...

از مزارع گوجه‌فرنگی استان خراسان در سال زراعی 1373، بر اساس علائم مشکوک به آلودگی ویروس موزائیک گوجه‌فرنگی، نمونه‌برداری صورت گرفت . از مجموع 327 نمونه جمع‌آوری شده، تعداد 69 نمونه به ویروس موزائیک گوجه‌فرنگی آلوده بودند. بر اساس اختلافات موجود در نوع علائم ایجادشده روی گیاهان محک ، تعداد 10 جداشده ویروس موزائیک گوجه‌فرنگی از نمونه‌های آلوده انتخاب شد، و پس از خالص‌سازی بیولوژیک ، دامنه میزبانی آنها مورد مطالعه قرار گرفت .، بر این اساس جداشده‌های انتخابی ویروس موزائیک گوجه‌فر ...

بیماری تب تیفوئید جزو بیماریهای شایع عفونی در ایران است که امروزه بعلت تشخیص سریعتر و درمان مناسب مرگ و میر آن کاهش زیادی داشته است. یکی از روشهای تشخیص در دسترس، تست سرولوژیک ویدال است. تیتر آنتی بادی که معرف ابتلا فرد به بیماری باشد، در هر جامعه ای متفاوت است و باید در هر جامعه این تیتر به طور جداگانه تعیین شود. محل انجام تحقیق در بیمارستان بوعلی شهر تهران و در مدت زمان تابستان و پائیز سال 1375 می باشد. ...

دراین مطالعه تعداد 400 نمونه سرمی از گاوداریهای صنعتی و سنتی چهار منطقه شهرکرد ،طاقانک ، لار و کیار به روش خوشه ای تصادفی گرفته شد. نمونه ها با کمک آزمایش سرولوژیکی آگلوتیناسیون میکروسکوپی ‏‎(MAT)‎‏ مورد بررسی قرارگرفتند . نتایج آزمایشات نشان داد که 75/18 درصدازکل نمونه ها مثبت بوده و تیتر سرمی برابر یا بیشتر از100/1 داشتند. غالبترین سروواریته شناخته شده در بین گاوها لپتوسپیرا کانیکولا با 6/50 درصد وکمترین میزان آلودگی مربوط به سروواریته پومونا با 4 درصد بود .تعداد مبتلایان ...