عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 227

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

رودخانه عنصری طبیعی است که حضور آن در محدوده شهر می‌تواند باعث ایجاد پتانسیل‌ها و جذابیت-های زیادی گردد. پژوهش حاضر به منظور بر طرف کردن چالش‌ها و مشکلات در طراحی دهانه رودخانه‌های شهری منتهی به دریا تدوین شده است. اهداف کلان این پژوهش شامل تشخیص و استفاده از پتانسیل‌های کالبدی و فضایی دهانه رودخانه، تعریف و طراحی مناسب حریم دهانه رودخانه و حداکثر بهره‌گیری از پتانسیل‌های بصری در محل اتصال رودخانه به دریا در جهت بهبود کیفیت طراحی است. ارتقاء هویت، ارتقاء کیفیت فضای شهری لبه ر ...

این تحقیق با هدف مقایسه صید به ازای واحد تلاش، ترکیب گونه‌ای، فراوانی طولی و وزنی کیلکا ماهیان صید شده توسط شناورهای با قدرت نور متفاوت (3000 و 6000 وات)، به مدت 10 ماه از مرداد تا اردیبهشت 1391 در صیدگاه‌های بندر انزلی صورت پذیرفت. عملیات نمونه برداری توسط شناورهای صید کیلکا‌گیر به طول 18 متر و عرض 4/5 متر طی 282 بار تورریزی انجام شد. تور مورد استفاده از جنس پلی‌آمید با اندازه چشمه 8 میلی‌متر در لایه داخلی و 30-20 میلی‌متر در لایه خارجی مورد استفاده قرار گرفت. در این مطالعه ...

صنعت گردشگری و سفر بزرگترین و متنوع ترین صنعت در جهان است. در بسیاری از کشورها صنعت گردشگری، صنعتی پویا که به عنوان منبع درآمد ، ایجاد شغل ، رشد بخش خصوصی و زیر ساخت توسعه است. سواحل دریا با دارا بودن جاذبه های خاص طبیعی و همچنین نقطه تلاقی دو محیط جغرافیایی ناهمسان خشکی و آب از دیرباز مورد توجه انسان به ویژه گردشگران بوده است. بنابر این هدف اصلی این پژوهش تعیین عوامل موثر بر جذب و توسعه گردشگری ورزش های آبی در شهرهای ساحلی مازندران است. اهداف فرعی آن بررسی عواملی مانند، م ...

مطالعه حاضر با هدف بررسی اثرات ناشی از در معرض گذاری ماهی با جلبک Nodularia spumigena بر تغییر برخی پارامترهای فیزیولوژیک و بافت کبد و عضله بچه ماهی سفید در زمان‌های مختلف انجام پذیرفت. این بررسی در دو مرحله (فاز در معرض قرارگیری و فاز ریکاوری) انجام گرفت. در این بررسی جلبک در محیط کشتmedium) Z (Zehnder پرورش یافت، سپس در فاز در معرض گذاری، 3 تیمار شامل سه غلظت جلبک با تراکم صفر، دوز پائین یا 104×1 و دوز بالا 108× 1سلول در هر میلی لیتر در 3 تکرار و در سه دوره زمانی24، 48، 96 ...

ارائه الگویی است که با استفاده از آن بتوان ضمن شناخت علل تشدید کننده فرسایش درتعیین موقعیت رسوب حاصل به شناسایی رسوبات مخازن پرداخت ونیز توجه پژوهشگران و دست اندرکاران علم رسوب شناسی را به تدوین راهبردهای اساسی جهت پیشگیری، کاهش وکنترل رسوبگذاری و استفاده بهینه از این سد را فراهم نمود. قابل توجه است که از نظر اشتوکلین " محدوده مورد مطالعه برپایه تقسیمات زمین شناسی ایران جزء البرز شمالی محسوب می شود" در نمونه برداری از منطقه مورد مطالعه "با توجه به اینکه تهیه نمونه کامل از رس ...

توفان تندری از بارزترین اشکال ناپایداری جوی بوده و معمولاً با مخاطرات دیگری همچون صاعقه، بادهای شدید، باران سنگین و تگرگ همراه است. به دلیل اهمیت و صدمات جبران ناپذیر این مخاطره و فراوانی وقوع زیاد آن در مناطق مختلف ایران بررسی آن ضرورت می یابد. لذا بر این اساس در پژوهش حاضر به بررسی توزیع زمانی و مکانی و تاثیر الگوهای پیوند از دور بر توفان های تندری پرداخته شده است. داده های مورد استفاده شامل فراوانی رخداد توفان تندری 25 ایستگاه سینوپتیک کشور و داده های مربوط به شاخص های کلا ...

شناسائی و مطالعه کامل خاک محل و ویژگیهای مهندسی ساختگاه و اطمینان از ظرفیت باربری کافی آن، همچنین اطمینان از عدم وقوع روانگرائی خاک در نتیجه بارهای دینامیکی در هنگام وقوع زمین لرزه، قبل از احداث پروژه، امری ضروری می باشد. اگر خاک محل ظرفیت کافی برای تحمل بارهای ناشی از سازه و زمین لرزه را نداشته باشد، بایستی به روشهای گوناگون و مناسب، شرایط و ویژگیهای مهندسی زمین موجود را، به خصوصیاتی مطلوب بلحاظ فنی و مهندسی تبدیل نمود. در این تحقیق، با بهره گیری از نتایج بدست آمده از آزمون ...

در این مطالعه تأثیر عوامل محیطی بر پراکنش مکانی و زمانی بزرگ‌بی‌مهرگان‌کفزی ساحل استان مازندران بررسی شد. نمونه‌برداری توسط گرب ون وین با سطح مقطع 0/0225‌متر‌مربع در 4 ایستگاه (بهشهر، بابلسر، نوشهر، رامسر) از عمق 5 متر تا عمق 50 متر در 3 فصل (بهار، تابستان، پاییز) انجام شد.تراکم و تنوع زیستی بزرگ‌بی‌مهرگان‌کفزی در نقاط مختلف با عوامل متعددی مانند عمق و نوع بستر، مقدار مواد آلی ارتباط دارد. در طول دوره بررسی به‌طور کلی 14 خانواده از بزرگ‌بی‌مهرگان‌کفزی مربوط به 3 شاخه مورد شنا ...

نمک زدایی از آب دریا و آب‌های ‌شور و همچنین احیای آب‌های استفاده شده با استفاده از فرایند اسمز مستقیم به عنوان روش‌هایی جهت تامین آب با کیفیت به‌منظور استفاده خانگی و صنعتی مورد توجه قرار گرفته است. با این حال، چالش‌های مهمی در زمینه غشای مورد استفاده در این فرایند وجود دارد. در این خصوص انواع غشاهای اسمز مستقیم "نامتقارن با لایه رویی متراکم" و "کامپوزیتی لایه ‌نازک" ساخته و بهبود داده شده‌اند. نانو ذرات آبدوست بوهمیت، و همچنین چارچوب‌های آلی-فلزی (MOF) در غشاهای نامتقارن سلو ...