عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 202

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

نقش اشتغال در پویایی زندگی انسان انکار ناپذیر است و می توان آن را کانون ارتباط انسان واجتماع تلقی کرد. درجهت این پویایی بی تردید زنان به عنوان نیمی از جمعیت، تأثیری مستقیم در توسعه جامعه دارند.زنان روستایی نیز به عنوان نیروی کار، تقریبا در تمامی بخش های اقتصادی روستا فعال هستند. این فعالیت ها تنها در بعضی از موارد منجر به کسب درآمد مستقل برای آنها می گردد .کسب وکارهای خانگی یکی از مهمترین بخشهای کسب وکارهستند که در سال های اخیر مورد توجه و حمایت مراجع سیاستگذاری در کشور مان ق ...

در پی برپاییِ سدهای بزرگ در ایران به ناچار تعداد زیادی از ساکنانی که در محدوده داخل مخزن سد قرار می‌گیرند باید محل زندگی‌شان را ترک گفته، در محل‌های جدید از پیش تعیین شده ساکن شده، و یا اینکه به مکان‌های دیگری مهاجرت کنند. در اثر تاثیرات سدها علاوه‌بر مشکلات بیشمار برای محیط زیست، مشکلات اقتصادی و اجتماعی فراوانی برای خانوارهای که در داخل مخزن سد و یا در خارج آن زندگی می کنند به‌وجود می‌آید. سد مخزنی سازبن نیز از جمله سدهایی است که در صورت برپایی آن تعداد زیادی روستا در محدود ...

هدف: پژوهش حاضر به منظور مقایسه ارتباط بین میزان فعالیت جسمانی فرزندان پسر و دختر با میزان فعالیت جسمانی پدران و مادران دانش آموزان دبیرستانی منطقه 4 آموزش و پرورش شهر تهران انجام شده است. این تحقیق از نوع کاربردی و بر اساس داده ها از نوع توصیفی-همبستگی و از حیث زمان، حال نگر است. جامعه ی آماری این تحقیق 15443 نفر دانش آموز دبیرستانی است که از این تعداد 202 دانش آموز پسر و دختر با میانگین سنی 15/9 سال به روش کوکران به عنوان نمونه ی آماری انتخاب شده اند. در تحقیق حاضر فعالیت ج ...

فضاهای عمومی شهری نقش بسزایی در شکل‌گیری فعالیتهای روزمره زندگی دارند. این فضاها در محدوده مورد مطالعه (اسلامشهر) نه تنها متناسب با شرایط جسمانی و روانی سالمندان نمی‌باشند، بلکه در برخی موارد موجب انزوای ایشان نیز می‌گردند. این پژوهش با هدف بررسی رضایتمندی سالمندان ساکن در ناحیه یک از منطقه یک اسلامشهر از فضاهای عمومی شهری این محدوده و شناسایی مولفه‌های موثر بر آن انجام گرفته است. روش جمع‌آوری داده‌ها از طریق پرکردن پرسشنامه و مصاحبه رودررو با ساکنان با حجم نمونه 290 عدد بود ...