عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 17

مرتب سازی بر اساس: به صورت:
 
احداث کلکسیون از اسفند ماه 1367 با کاشت بذور پایه نارنج شروع و پس از انتقال نهالهای نرک به خزانه انتظار در اسفند ماه 1368 ضمن انجام کلیه مراقبتهای زراعی عملیات پیوندزنی با استفاده از پیوندک بیش از 70 رقم از ارقام مختلف مرکبات پرتقال، نارنگی، کریبپ فروت، لایم و لمون شادوک، زینتی و برگاموت انجام شده و در اسفندماه 1370 نهالهای پیوندی در زمین اصلی کاشت شده اند. ...
نمایه ها:
جیرفت | 
1368-1370 | 
پایه | 
گیاه | 
بذر | 
نارنج | 

با یک نگاه کلی به نتایج حاصله از بیماران مورد مطالعه ما و مقایسه آن با گزارشات مشابه آمریکا به نظر می‌رسد نتایج ما کاملا رضایت‌بخش بوده و از نظر بسیاری از عوارض حتی در وضعیت مطلوبتری باشیم. البته علت این اختلاف تعمق است و به نظر می‌رسد یکی از علل محدود بودن تعداد بیماران ما در مقایسه با آمریکا و تازه‌بودن این کار در مشهد باشد. از طرفی دهنده تعداد زیادی از کلیه‌های پیوندی آمریکا دهنده جسدی بوده و این روز به روز در حال تزاید می‌باشد. در نتیجه آمار بعضی عوارض بالاتر خواهد بود. ه ...
نمایه ها:
1368-1370 | 
مشهد | 
جراحی | 
کلیه | 

تشکیل کلاسهای ضمن خدمت به صورت مستمر و در هر مقطع زمانی و درسی ضروری بنظر می‌رسد ادامه اینگونه کلاسها در بالابردن کیفیت کار معلمان حق‌التدریس بسیار ارزشمند است ، البته بین زمان تشکیل کلاسها و محتوای کتب آموزشی رابطه معنی‌داری وجود ندارد اما بین زمان تشکیل کلاسها و کیفیت جذب مدرسین برای اینگونه کلاسها ، همبستگی معنی‌داری حاکم است و هرچه در زمان کلاسها دقت شود ، مدرسین تدریس بهتر ارائه داده و نتیجه مطلوبتر است همچنین بین زمان تشکیل کلاسها با وسایل کمک آموزشی ارتباط معنی‌داری وج ...

-1 جمع‌آوری سوابق مربوط به موضوع و مقالات ارائه شده در سمینارها بالاخص دانشگاه اصفهان -2 مشورت با اساتید دانشگاه و تهیه پرسشنامه -3 تکثیر و آماده‌سازی پرسش‌نامه‌ها جهت توزیع در سطح استان -4 کسب اطلاعات مربوط به محاسبه نرخهای قبولی ، مردودی ، ترک تحصیل ، از طریق واحد آمار اداره کل آموزش و پرورش استان کارهای بعدی که قراراست انجام شوند تفکیک اطلاعات بر مبنای جنس و منطقه آموزشی - طبقه‌بندی داده‌ها با استفاده از شیوه‌های آماری - رسم نموداری مربوطه مشخص نمودن اولویت به پاسخ‌دهندگان ...

جامعه آماری مربوط به سالهای 68-69-70 بوده و حجم نمونه حداقل ده درصد با روش تصادفی سیستماتیک انتخاب شده است . تعداد پرسشنامه‌های تکمیل شده در مراکز 166 نسخه می‌باشد که پس از جمع‌آوری اطلاعات مورد نظر استخراج و سپس در جداول مربوطه به جمع‌بندی اطلاعات منعکس گردیده‌است . اطلاعات به صورت فراوانی ، درصد با نمودار ستونی ، x2 (در این فراوانیها بیش از 5 مورد) نمایش داده شده است ، طبق دستورالعمل کمیته مرکزی پژوهش (دفتر تحقیقاتی وزارتی) از کد 31 به بعد آزمون x2 اجرا و تفسیر گردیده است . ...

چکیده ندارد.