عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 12

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

چکیده ندارد.

در مورد نفوذ گلوله به درون یک پارچه مدلسازی‌های مختلفی مثل روش المان محدود، روش انرژی و... میتوان انجام داد. از دیدگاه انرژی 3 مدل A و B و C تاکنون مطرح شده است . مدل C یک مدل قدیمی و ساده است و بر اساس انرژی هدر رفته از گلوله‌ای که با سرعت حد V50 به یک لایه منفرد برخورد می‌کند بنا شده است . باید توجه داشت که در سیستم‌های پارچه‌ای نتایج تجربی حاکی از آنست که در ناحیه V>V50 با ازیاد سرعت گلوله سرعت مقاومت بالستیکی پارچه کم می‌شود. از اینرو نتایج حاصل از مدل C با واقعیت تفاوت ز ...

تراکم دی‌نیتریلها با انواع آلدهیدها در یک محیط اسیدی غلیظ، روشی مناسب جهت تهیه پلی‌آمیدهاست . واکنش فرمالدهید بعنوان یک آلدهید با دی‌نیتریلها از بهره نسبتا بالایی برخوردار است . پلی‌آمیدهایی که در طرح پژوهشی ما سنتز شده از نوع پلی‌آمید 35n53/1 - بود که در آن n گروه هیدروکربنی متشکل از 2 تا 6 کربن است ، بررسی اقتصادی این پلی‌آمیدهای جدید نشان می‌دهد که سنتز آنها مقرون به صرفه است . با توجه به گروههایی که در ساختار این پلی‌آمیدها وجود دارد می‌توان اثر نوع ساختار را بر ویژگ ...