عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 61

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

خط‌مشی و آئین نامه از جمله ابزار تعیین کننده سطح ارائه خدمات و دسترسی به منابع می باشد. هدف این پژوهش آگاهی از مولفه‌های موجود درخط‌مشی مدون بخش خطی و بررسی میزان اهمیت بیان هریک از مولفه‌ها از دید مسئولین بخش است. روش انچام پژوهش روش تحلیل محتوای کیفی و روش پیمایشی از نوع توصیفی تحلیلی است. با استفاده از تحلیل محتوا، مولفه‌های 6 خط مشی مدون بخش خطی کتابخانه های کشور شناسایی شد. سپس دیدگاه 39 مسئول بخش خطی در رابطه با ضرورت حضور هر یک از مولفه‌ها در خط مشی، با استفاده از پرسش ...

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه ی بین هوش سازمانی کتابخانه های دانشگاه علامه طباطبایی و کیفیت ارائه ی خدمات در آنها می باشد. روش پژوهش حاضر از نوع توصیفی-همبستگی می باشد و گردآوری داده ها با استفاده از دو پرسشنامه ی هوش سازمانی (مدل آلبرخت) و لیب کوال صورت گرفته است. جامعه ی پژوهش حاضر برای سنجش هوش سازمانی کتابخانه، شامل تمامی مدیران و کتابداران دانشگاه علامه طباطبایی است که تعداد آنها 62 نفر می باشد که به علت محدودیت جامعه، تمامی آنها مورد بررسی قرار گرفتند.جامعه ی پژوهش یرای سن ...

طبق اصل برابری انسان‌ها، نابینایان و کم‌بینایان نیز باید از فرصت‌های برابر با سایر افراد جامعه بهره‌مند شوند. در عصر حاضر، برای دسترسی نابینایان به منابع دانش و اطلاعات در عرصه‌های مختلف آموزشی و پژوهشی، نیاز است تمام ظرفیت‌هایی که می‌تواند به آنها در این مسیر یاری رساند، فعال گردد. فناوری‌ها از جمله‌ی این ظرفیت‌ها هستند. از میان فناوری‌های نوین می‌توان به فناوری دی‌زی اشاره کرد. این فناوری بر اساس استاندارد دی‌زی که استانداردی بین‌المللی است، ایجاد شد و توسعه یافت. این استان ...

این پایان نامه ، به مطالعه و بررسی راهبردهای حفاظت پیشگیرانه و شیوه نگهداری و انبار استاندارد آثار کاغذی پرداخته است . در اینجا سعی شده که با در نظر گرفتن مفاهیم پایه ای در رابطه با حفاظت پیشگیرانه و با مقایسه استانداردها با نمونه مطالعاتی ما که کتابخانه ومرکز اسناد مجلس بود به نتایجی برای حفاظت مطلوب از آثار محفوظ در مخزن این مجموعه دست یابیم . این بررسی ها و نتایج آنها در 4 فصل گرد آوری شده است . میزان تاثیر شرایط محیطی اعم از رطوبت نسبی ، درجه حرارت ، نور ، آلاینده های ...

پژوهش با هدف تعیین میزان انگیزش کارکنان کتابخانه های دانشگاه های دولتی شهر اصفهان بر اساس تئوری نیازهای سه گانه مک کللند انجام شد. در این پژوهش از روش تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی بهره جویی شد، و برای نیل به اهداف تحقیق از یک پرسشنامه محقق ساخته و یک پرسشنامه جمعیت شناختی جهت تعیین میزان انگیزش کارکنان کتابخانه های دانشگاه دولتی شهر اصفهان استفاده گردید. مولفه های انگیزش کارکنان عبارتند از: نیاز به کسب پیشرفت، نیاز به کسب قدرت، و نیاز به پیوند جویی و ارتباط با دیگران. جامع ...

کتابخانه همیشه بعنوان نهادی پرورشی و گاه مذهبی و دینی در خدمت جوامع بشری بوده و سبب رشد و توسعه فرهنگ ها و ارزش ها گردیده است.بدین معنا که از ابتدای شکل گیری اجتماع و بوجود آمدن خط و استفاده از رسانه های مختلف برای مکتوب کردن دانش و حافظه بشری ، کتابخانه جزء لاینفک جوامع بشری محسوب می شود. سرانه شهر کرمان برای کتابخانه در حد پایینتر از استاندارد می باشد از سوی دیگر مشکلات فعلی کتابخانه مرکزی کرمان ایجاب می کرد تا یک پژوهش برای طراحی یک کتابخانه نو و به روز انجام شود در طرا ...

هدف: شناسایی دیدگاه دانش‌آموختگان شاغل کتابداری و اطلاع‌رسانی کتابخانه‌ها درباره سودمندی درس‌های دوره کارشناسی آنها برای انجام وظایفی که بر عهده دارند. روش بررسی: نوع مطالعه پیمایشی و ابزار جمع‌آوری داده‌ها پرسشنامه است. جامعه آماری کتابداران کتابخانه‌های شهر اصفهان با بیش از 3 سال سابقه کار هستند و نمونه همان جامعه آماری است. یافته‌ها: کارآموزی مفیدترین و تاریخ فلسفه به ترتیب کم فایده‌ترین درس‌ها بوده است. مجموعه‌سازی بیشتر از بقیه درس‌ها لازم است گسترش یابد و تاریخ ادبی ...

این پژوهش به منظور بررسی فرهنگ مطالعه و کتابخوانی در وب‌سایت‌های فرهنگی فارسی انجام شده است. هدف آن بررسی بازتاب فرهنگ مطالعه، کتاب و کتابخانه در وب‌سایت‌های فرهنگی فارسی است. در این پژوهش که از نوع تحلیل محتوا و کیفی است، تعداد 15 وب‌سایت فرهنگی اصلی و کلیدی به عنوان نمونه انتخاب شدند. نتایج این پژوهش نشان داد، تمرکز بیشتر وب‌سایت‌ها بر عوامل ترویج مطالعه و کتابخوانی است و عواملی مانند خانواده، مدرسه، رسانه و دولت نقش موثر در ارتقا این فرهنگ دارند. البته به اهمیت نهادینه کرد ...

پژوهش حاضر به منظور بررسي سبك مديريت حاكم بر كتابخانه هاي دانشگاه تهران از ديدگاه مديران و كاركنان و تبيين رابطه بين سبك رهبري مديران با خلاقيت آنان انجام گرفت. برای ارزيابی مولفه های مذکور از پژوهش پيمايشي استفاده شد. جامعه آماري شامل تمامي كاركنان و مديران كتابخانه هاي وابسته به دانشگاه تهران در شهر تهران بودكه 110 نفر كارمند و 18 نفر مدير از 23 كتابخانه را شامل مي شد. اطلاعات لازم با استفاده از پرسشنامه جمع آوری گرديد. براي تعيين سبك رهبري مديران از پرسشنامه سبك رهبري لي ...