عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 48

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

بسته نرم‌افزاری TABNET توسط مرحوم دکتر اسدالله‌بیک و آقای مهندس حسین تقی‌پور در شرکت مهندسی مشاور آب خاک ، برای ارزیابی و انتخاب بهینه طرح شبکه‌های آبیاری تهیه شده است . بخشی از تواناییهای این نرم‌افزار عبارتست از: -1 طرح هیدرولیکی کانال در ابعاد مختلف با در نظر گرفتن عواملی نظیر حداقل و حداکثر سرعت مجاز، حداقل و حداکثر عمق خاکبرداری و خاکریزی، نسبت مناسب عرض کف ، به عمق آب ، رقوم سطح آب مورد نیاز در آبگیر مزارع، تغییرات سطح آب در قسمتهای مختلف مسیر کانال و عوامل موثر دیگر، - ...

اجرای پوشش کانالهای در حال بهره‌برداری همواره یکی از مشکلات مسئولین بهره‌برداری و نگهداری شبکه‌های آبیاری بوده‌است . در ایران نیز با توجه به مشکلات بوجود آمده در اراضی آبخورد شبکه‌های ساخته شده بویژه در رابطه با زهدار شدن اراضی، پوشش کانالها مورد توجه قرار گرفته است که شبکه آبیاری و زهکشی مغان از جمله آنها میباشد. در این شبکه با توجه به شرایط و برنامه بهره‌برداری روشهای مختلفی جهت پوشش کانالهای در حین بهره برداری مرود بررسی قرار گرفت و نهایتا" استفاده از تشک‌های بتنی با پوشش ...

پایین بودن عملکرد اکثر پروژه های آبیاری مطالعات گسترده ای را در زمینه بهبود روش‌های بهره‌برداری ایجاب کرده‌است. بنابراین بهبود عملکرد در این بخش که بزرگترین مصرف‏کننده آب می‏باشد، یکی از مهم‏ترین مسائل در بین مهندسین آبیاری می‏باشد، برای نیل به این هدف لازمست که کنترل بهتر آب و توزیع مناسب آن مورد توجه قرار گیرد. سیستم‌های کنترل و سازه-های مربوطه نقش مهمی در توزیع آب در شبکه‌ها دارند و میزان موفقیت شبکه بستگی به چگونگی عملکرد آنها دارد. نحوه عمل سازه‌های کنترل تحت سیستم‌های م ...

بیشترین تلفات آب در کانال های توزیع و انتقال از طریق نشت صورت می گیرد. در طراحی شبکه کانال های آبیاری بایستی این تلفات را به کمک معادله های نظری و تجربی در نظر گرفت. معادله های تجربی معمولا وابسته به محل بوده و بایستی برای هر محل واسنجی شوند. در این پژوهش مقدار تلفات نشت در کانال های خاکی با بافت های مختلف و مقادیر متفاوت پوشش گیاهی در طول فصل رشد در منطقه شمال استان اصفهان به وسیله روش ورودی - خروجی اندازه گیری شد. معادله های تجربی برای تخمین تلفات نشت در مانال عبارتند از ای ...

بررسی تنش‌های موثر باقی‌مانده و نیز مسئله تحکیم در زمان انجام عملیات ساختمانی خاکریزها از موضوعات مهمی است که باید مد نظر قرار گیرد. تعیین شرایط مرزی و بررسی موارد مذکور با استفاده از روش عددی اجزا محدود صورت گرفت. در تحقیق مذکور در ابتدا خاکریز جاده‌ای ساخته شده در کنار کانال آبیاری به صورت پیش فرض انتخاب گردید و مدل‌سازی توسط دو نرم‌افزار Ansys و Plaxis با داده‌های یکسان صورت گرفته و نتایج به دست آمده از آن‌ها با یکدیگر مقایسه گردید. در هنگام تحکیم و پس از پایان ساخت خاکریز ...

این تحقیق بر روی چندین کانال خاکی با خصوصیات مختلف دبی، جنس مصالح و شیب انجام شد . هدف از این تحقیق تعیین رابطه ضریب زبری با خصوصیات مصالح کانالها بصورت تجربی بود بطوریکه پس از برداشت و اندازه گیریهای مستقیم از خصوصیات کانالهای مورد نظر از مصالح بستر و جداره های کانالها نیز با توجه به دستور العمل های استاندارد و نمونه برداری انجام می شود و در نهایت رابطه یا روابطی بصورت تجربی بین این دو خصوصیت تعیین گردید . ...
نمایه ها:
ضریب | 
زبری | 
نهر | 

سازه آویزه ای یکی از سازه هایی می باشد که در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصله حاکی از آنست که عرض پره بر روابط به دست آمده تاثیر قابل توجهی نداشته است. برای کانال مستطیلی رابطه ای خطی بین سرعت متوسط جریان و سرعت نظری پره بر قرار می باشد که ضریب زاویه رابطه حاصله ضریب سرعت پره است که برابر با 82/. حاصل گردیده است. ...

احداث کانالهای پوشش شده آبیاری یا پوشش انهار سنتی به منظور کاهش تلقات انتقال در چند دهه اخیر مورد توجه خاص مسوولین و کارشناسان قرار گرفته است . متاسفانه علیرغم تنوع در کیفیت انواع پوشش مورد استفاده در کانالهای آبیاری در دنیا، در ایران عمدتا" از پوشش بتنی که گرانترین نوع می‌باشد. استفاده شده و به علاوه به دلیل عدم توجه به مسایل بستر پوشش (کیفیت خاک) و عدم بهره برداری و نگاهداری مناسب ، این پوشش‌ها دچار مسایل عمده و عدیده‌ای گردیده‌اند که غالبا" علاوه بر صرف هزینه‌های زیاد هدف ...

غالبا" هنگام بهره برداری از کانالهای شبکه آبیاری لازم است میزان بده جریان را در نقاطی از کانالهای شبکه اندازه گیری نمود که امکان استقرار موقت وسایلی نظیر، سرزیزها، روزنه‌ها، فلوم‌ها، و ... جهت تعیین میزان جریان در آن نقاط وجود ندارد و یا اینکه به علت بزرگ بودن کانهای در مقاله آبیاری، استفاده از چنین وسایلی امکان پذیر نمی‌باشد. در این گونه موارد راه اندازه گیری دبی استفاده از مولینه می‌باشد. در مقاله حاضر اصول پنج روش محاسبه دبی با استفاده از تعیین سرعت متوسط به وسیله مولینه ت ...