عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 202

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

دراین طرح مطالعاتی برروی شیرتولیدی ازمخاط منابع تهیه ،کنترل بهداشت ونیزروش تهیه پنیر تامراحل حلب کردن نگهداری ودرغارهاطبق عرف محل انجام خواهدشد.درصد چربی ودرصد حرارت شیردرموقع مایه زدن موردبررسی قرارخواهدگرفت .نتایج حاصله مورد بررسی ومقایسه قرارمیگیرند. ...

مصرف مقادیر بیش از حد چربی های گیاهی و حیوانی منجر به مشکلاتی در سلامتی انسان می شود. در پی این مسئله و افزایش آگاهی مردم نسبت به مصرف چربی، افزایش چشمگیری در تقاضای محصولات کم چرب به وجود آمده است. اما پنیر‌های کم چرب مشکلاتی از قبیل بافت و ویژگی‌های حسی نا‌مطلوب دارند. لذا با توجه به ویژگی‌های تغذیه‌ای و سلامتی اصلاح معایب آن امری ضروری به نظر می رسد. دراین مطالعه کنسانتره پروتئین های آب پنیر در ?سطح (مقادیر ?/??، ?/??، ??) به رتینتیت حاصل از فراپالایشی شیر افزوده شدو به م ...

تولید پنیر خط اولترافیلتراسیون کارخانه پنیرسازی 21 تن در 24 ساعت می باشد و باتوجه به وزن هر قوطی که 500 گرم می باشد. این کارخانه در 24 ساعت ‏‎‎‏(2 شیفت کاری) 24000 قوطی پنیر تولید می کند. یکی از مهمترین نکات و اصول اولیه پنیرسازی توجه به تولید بهداشتی و جلوگیری از هر گونه آلودگی می باشد. با توجه به تولید انبوه و مصرف گسترده پنیر، آلودگی آن بخش قابل توجهی از افراد جامعه را به مخاطره می اندازد. بنابراین با توجه به اهمیت تولید بهداشتی پنیر، این تحقیق با اهداف زیر انجام شد. الف) ...

باکتری‌های اسید لاکتیک آغازگر و غیرآغازگر با شرکت در مکانیسم‌های بیوشیمیایی، عامل ایجاد خصوصیات منحصر به ‌فرد عطری و طعمی در فرآورده‌های لبنی سنتی از جمله پنیر لیقوان هستند. یکی از اهداف عمده‌ی شناسایی فلور میکروبی غیرآغازگر در فرآورده‌های لبنی سنتی، ضمن حفظ ذخایر ژنتیکی بومی، تولید صنعتی محصولاتی با ویژگی‌های عطری و طعمی مشابه فرآورده‌های لبنی بومی است. بر اساس تحقیقی که در سال گذشته روی فلور لاکتیکی پنیر لیقوان 4 ماهه صورت گرفت، جنس لاکتوباسیلوس به عنوان اصلی‌ترین گروه میکر ...

چکیده هدف از این پژوهش بررسی نقش درصد چربی پنیر (5/1%، 5/2%، 2/3%)، زمان ماندگاری (15، 30، 45 و 60 روز) ، سطوح تلقیح انتروباکتریوفاژMS2 (pfu/ml 106،104،102) در تفکیک ویروس های روده ای در دلمه و آب‌پنیر باقیمانده و ارزیابی روند همبستگی زنده‌مانی ویروس های روده ای در زمان رسیدگی پنیر می‌باشد. همچنین تاثیر پارامترهای میکروبی ( شمارش میکروارگانیسم های مزوفیل) و شیمیایی ( pH، اسیدیته وماده خشک) روی زنده مانی ویروس های روده ای و میزان تبادل ویروس های روده ای بین پنیر و آب نمک نگهد ...

در این پژوهش تاثیرافزودن همزمان انواع میکروکپسول‌های پروبیوتیک و تیمار‌های نمک‌زنی متفاوت بر ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی و بافتی پنیر سفید فراپالایش در زمان نگهداری مورد مطالعه قرار‌گرفت. 3 نوع میکروکپسول پروبیوتیک تولیدی توسط آنزیم‌های ترانس‌گلوتامیناز و رنت و نمک در محدوده % 4 -2/5 به قالب‌های پنیر UF افزوده شد. در مورد ماندگاری پروبیوتیک ها نتایج موید آن بود که میکروکپسول‌های رنتی کارآترین انواع کپسول های تولیدی بودند. خواص مهار رادیکال‌های آزاد با گذشت زمان افزایش یافت و رو ...

در این پایان نامه که بررسی تاثیر پوشش خوراکی بر پایه پروتئین آب پنیر و لیزوزیم بر روی ماندگاری پنیر سفید ایرانی می باشد نتایج حاصل از واریانس داده ها با استفاده از بلوک تصادفی نشان داد که پوشش بهینه شده حاوی لیزوزیم می تواند تا مدت 45 روز از رشد Penicillium chrysogenum جلوگیری نماید. تیمار های مختلف پوشش تاثیر معنا داری بر روی درصد چربی، pH، نمک و اسیدیته پنیر نداشت اما تاثیر زمان بر خواص شیمیایی و فیزیکی معنی دار بود. پوشش بر پایه WPC به همراه ماده ضد میکروبی توانست افت ...
نمایه ها:
پنیر | 

دراین بررسی اثر مهارکنندگی سیر روی باکتری اشرشیاکلی در پنیرهای محلی و پاستوریزه در دمای 7 و 30 درجه سانتیگراد به مدت 15 روز مورد آزمایش قرار گرفت . دراین مطالعه عصاره آبی سیر مورد استفاده قرار گرفت . اگرچه باکتری اشرشیاکلی در پنیر با 5 % عصاره سیر در مقایسه با گروه کنترل رشد کمتری نشان داد اما تفاوت معنی دار نبود . در غلظت 10 % عصاره سیر خاصیت آنتی باکتریال قابل توجهی نشان داد . در انکوباسیون دمای 7 درجه سانتیگرادمیانگین تعداد اشرشیاکلی شمارش شده حداقل دو ‏‎log‎‏ کاهش در ج ...

جریان افزایش اسیدیته ماده اولیه (شیر) تا رسیدن به محصول نهائی (پنیر قابل بسته‌بندی) در فعل و انفعالات فیزیکی، شیمیائی و میکروبیولوژیکی پنیر تاثیر زیادی بجای گذاشته و بدین ترتیب در بافت ، بو و مزه آن موثر واقع میشود. بهمین علل این مسئله بررسی شده که بچه طریقی اضافه کردن استارترها به شیر مخصوص تهیه پنیر اثرات خود را ظاهر ساخت و بچه نحوی استارترهای مختلف تاثیر خود را در فعل و انفعالات پروتئین‌ها نشان میدهند. ...
نمایه ها:
رطوبت | 
پنیر |