عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 179

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

واکنش های بازار سهام به آگهی ها واخبار متفاوت است. انتظارات افراد تابع پیش بینی های آنها می باشد که گاهی از ناکارآمدی هایی برخوردار است. فهم منبع این ناکارآمدی ها، می تواند کاربردهای مهمی برای مطالعه در زمینه عقلانیت سرمایه گذاران و کارایی بازار داشته باشد. هدف کلی تحقیق حاضر بررسی واکنش سرمایه گذاران به اخبار خوب و بد در شرایط رونق و رکود تجاری با فرض وجود عدم اطمینان در بازار سرمایه می باشد. محقق سعی دارد با تبیین روابط بین بازدهی غیرعادی با انتظارات سهامداران در شرایط مختل ...

پژوهش حاضر با هدف بررسی : تاثیر پایگاه اقتصادی-اجتماعی بر رفتار کنارآیی(مقابله ای) بیماران مبتلا به سرطان پستان انجام شده است.به منظور اجرای پژوهش نمونه ای با حجم 100 نفر از بیماران مبتلا به سرطان پستان کلینیک مرکز تحقیقات سرطان پستان جهاد دانشگاهی به تصادف انتخاب شدند. . چارچوب نظری و مدل تحلیلی با استفاده از نظریه نظریه‌پردازانی همچون آندرسن، اسکونبورن،کاپلان، تیلور،حسن خانی ارائه شد. این پژوهش به روش پیمایشی انجام شد و با تکنیک پرسشنامه که دارای اعتبار صوری و اعتبار ساز ...

هدف از پژوهش حاضر بررسی الگوی پیش‌بینی‌‌کنندگی سبک‌های دلبستگی کودک توسط هيجانات مادر در دو گروه دانش‌آموزان عادی و کم‌توان ذهنی آموزش‌پذیر دبستانی بود. 140 از نفر دانش‌‌آموزان عادي و كم‌توان ذهني آموزش پذير دبستاني (از هر گروه 70 نفر) در پايه دوّم دبستان نمونه‌ي مورد نظر اين پژوهش را تشكيل دادند. مادران در هر دو گروه نمونه، پرسشنامه‌‌های مقیاس افتراقی هيجانات (ایزارد و همکاران،1993)، پرسشنامه‌ی سبک‌های دلبستگی برای کودکان (وَن اودنهون و هافسترا 2005) را تکمیل کردن ...

موضوع اصلی این مطالعه شناخت علل فرار دختران از خانه و سنجش ارتباط آنها با ويژگي هاي جمعيتي – اجتماعي و اقتصادي دختران فراري ساکن در مراکز مداخله در بحران تهران بوده است. چشم اندازهای نظری مختلف در خصوص عوامل موثر بر فرار دختران مورد بررسی قرار گرفته و پاره ای از آنها از قبیل نظریه های تضاد، رانده شدن، فشار ساختاری، تبعیض جنسیتی و بی سازمانی اجتماعی جهت تدوین الگوی نظری و فرضیات در چارچوب نظری تحقیق مورد استفاده قرار گرفته اند. جامعه آماری 134نفر دختر فراری ساکن در مراکز سطح ...

این پایان‏نامه حاضر به منظور بررسی مطالب و داده‏های موجود در سفرنامه شاردن(دهه 1680میلادی و در دوران پادشاهی شاه سلیمان صفوی)، درباره‏ی جنبه‏های اقتصادی و فرهنگی زندگی ایرانیان در دوره‏های پایانی عصر صفوی و دریافتن درستی و نادرستی گفته‏های شاردن انجان شده است که این موضوع با بررسی سفرنامه‏های دیگر عصر صفوی و دیگر منابع دست اول آن دوره و یا منابع پژوهشی که بعدها درباره آن دوره نگاشته شده است و مقایسه تطبیقی میان این منابع و کتاب ها با اصل سفرنامه‏ شاردن تهیه و فراهم شده است. ...

تشکیل دولت قاجار پس از یک سلسله ناآرامی‌های دوره افشاریه و زندیه و بعد از وقوع جنگهای ایران و روس ، خاصه از دوره ناصری تا نهضت مشروطیت دوره‌ای از ثبات سیاسی را به ارمغان آورد، که به موازات این ثبات، تحولات مهمی همچون گسترش روابط تجاری و توسعه راهها و رقابت روس و انگلیس بر سر امتیازات و به دنبال آن حضور فیزیکی اروپائیان در کشور بر ساختارهای اقتصادی و اجتماعی و اندیشه‌ای ایران تأثیر گذاشت. از اینرو بررسی این مهم که اوضاع سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی ، فرهنگی ایران در دوه‌ی فوق چه ...

دوره صفوی به دلیل ارائه مظاهری متعالی از تمدن ایرانی- اسلامی دوره بسیار مهمی در تاریخ ایران است. یکی از این مظاهر ترقیات اقتصادی است چرا که ایران در این دوره آرامش نسبی پیدا کرد و اوضاع اقتصادی و وضع اجتماعی مردم بهتر شد. مردم به انواع حرفه ها و پیشه ها روی آوردند و مخصوصاً اصفهان به مرکز، این حرفه ها تبدیل شد. پیشه های کارگاهی زیادی در این دوره وجود داشت که برخی از آن ها از اهمیت و رونق زیادی برخوردار بودند. از جمله برخی از پیشه های عصر صفوی می توان به خیاطی، اکافی، لوافی، م ...

ظهور حکومت شیعی مذهب آل بویه در قرن چهارم هجری به عنوان یکی از مهمترین حوادث تاریخی قرن چهارم و پنجم هجری، تاثیرات عمیق و مهمّی در تحولات جامعه آن روزگار و به طور خاص تحولات و شرایط اقتصادی داشته است. حکومت آل بویه توانست با توانایی و اقتدار امیرانی چون رکن الدوله، عمادالدوله، معزالدوله، عضدالدوله و دیگر حاکمان، بر مناطق پر برکتی چون جبال، فارس، خوزستان و عراق مسلط شده که این ایالت ها علاوه بر بهره‌مندی از شرایط طبیعی اقتصاد همچون کشاورزی، معدن، ثروت آبی و صنعت خود امیران بو ...

پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطه وضعیت اقتصادی – اجتماعی و بهزیستی روانشناختی زنان سرپرست خانوار تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی شیراز صورت گرفت. روش پژوهش از نوع همبستگی است. جامعه آماری شامل کلیه زنان سرپرست خانوار تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی شیراز و حجم نمونه 205 نفر بود که به صورت خوشه ای تصادفی از بین 4 منطقه کمیته امداد شیراز انتخاب شدند. برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه بهزیستی روانشناختی ریف و پرسشنامه وضعیت اقتصادی – اجتماعی استفاده شد برای بررسی نتایج ضریب همبستگ ...