عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 11

مرتب سازی بر اساس: به صورت:
 
مطالعات جدید تغییرات زیادی را در قندهای انتهایی سطح سلول در روند نئوپلازی نشان داده است . اهمیت این ترکیبات در تشخیص به موقع ضایعات ، پیش آگهی ، تعیین رفتارهای بیولوژیک و انتخاب پروتکل درمانی مناسب برای بیماران مورد تاکید قرار گرفته است . هدف از مطالعه شناسایی قندانتهایی آلفا-ان-استیل گالاکتوزامین در پولیپ و آدنوکارسینومای کولون بود.بدین منظور بلوکهای پارافینی 47 بیمار با تشخیصهای فوق از فایل بیمارستان خاتم الانبیا زاهدان انتخاب شدند . پس از تایید تشخیص قبلی از بلوکهای مناسب ...