عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 11

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف از این بررسی، شناخت مشخصات و حجم آگهی‌ها و دستیابی به میزان همبستگی میان حجم مذکور و تعداد آراء کسب شده است . جامعهء آماری مورد مطالعه کاندیداهای شهر تهران است که آگهی‌ها، پوسترهای تبلیغاتی، تعداد آراء کسب شده، مساحت اختصاص داده شده برای تبلیغ و ... آنها بررسی شده است . یافته‌ها نشان می‌دهد که در انتخابات پنجمین دورهء مجلس شورای اسلامی در تهران، احتمالا رای‌دهندگان با نگرش‌هایی حاکی از عدم فردگرایی، گرایش به تجمع‌های حزب‌گونه ولی سردرگم به پای صندوق‌های رای رفت ...

در این طرح مورفوتیپ‌های پیاز محلی بهبهان و سرکوه برازجان در استانهای خوزستان و بوشهر شناسایی، نمونه‌گیری و بذرگیری می‌شوند. سپس با کاشت بذور مورفوتیپهای جمع‌آوری شده و صفات اصلاحی مورد مطالعه قرار می‌گیرند و همبستگی بین صفات به روش رگرسیون چند متغیره محاسبه می‌گردد. تعداد 12 موفوتیپ از پیاز محلی بهبهان (استان خوزستان) و تعداد 7 موفوتیپ از (استان بوشهر) جمع‌آوری و بعد از ثبت مشخصات اولیه با استفاده از دپیکریپتور پیاز بصورت ایزوله (با استفاده از پوشش پلاستیکی) جهت بذرگیری و ادا ...