عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 369

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

به نظر می رسد رشد سریع نشر الکترونیکی موجب نوعی احساس تشویق در میان کارکنان مشاغل اطلاعاتی شده است. این مقاله به توصیف دشواری های تعریف مجدد مفهوم بنیادی سند می پردازد. مفهومی که نگانی کارکنان درباره تولید، کنترل و دسترسی به اطلاعات و تشویق آنان در مورد آینده مشاغل اطلاعاتی بر آن مبتنی است. ...

دراین مقاله برآنیم تا تلفیق اعتماد و پاسخگویی را شرح دهیم و برای همین، الگوی نظری نقش پاسخگویی را که فرینک و کلیموسکی پیشنهاد کرده اند، به خدمت می گیریم (( به سوی نظریه پاسخگویی در سازمانها و مدیریت منابع انسانی)) در کتاب فریس جی. آر . در عین حال که این دو مقوله به دلیل تاثیر مهم و فراگیری که در رفتار در سازمان داشته اند، مورد توجه بوده اند، وابستگیهای متقابلی نیز میان آن دو وجود داشته است . با بهینه سازی چارچوب نظری نقش پاسخگویی ، اعتماد و پاسخگویی درتلاش برای توضیح بهتر مجم ...

هدف اصلی این نوشته معرفی یک نمونه ساده از کاربردهای منطق ریاضی در تبیین مسائل اجتماعی می‌باشد. هسته مرکزی بحث مقاله‌ای تحت عنوان "اصطلاحات نظری و مجموعه‌ای" است که توسط قوام نکرومه رهبر سیاسی غنا که در ایران بیشتر به واسطه شخصیت و نظریات سیاسی‌اش شناخته شده، به رشته تحریر درآمده است . از آنجا که این مقاله در کتابی تحت عنوان "کونسیانسیزم" آمده و اساسا" مفهوم "کونسیانسیزم" در مقاله اخیرالذکر دارای اهمیت فراوانی است ، ناگزیر بخشی به معرفی کتاب و ذکر مقولات هر فصل و توضیح این مفه ...

دراین مقاله که بر اساس تئوری های عمل تدوین یافته و مبتنی بر تجارب عملی نگارنده می باشد سعی بر آن است مفهوم و مولفه های مدیریت عملکرد، تبیین و سپس به بیان ساز و کارهای آن در توسعه کیفیت پایدار سازمان پرداخته شود. ...

در عبارت (مدیرت اداره امور عمومی) که در ایران به (مدیرت دولتی) معروف شده است ‏‎(Public Administration)‎‏، واژه ‏‎Public‎‏ به چه معناست؟ بر اساس معنا و مفهومی که واژه عامه به خود می‌گیرد سیاست‌ها و خط‌مش‌های مدیریت دولتی شکل گرفته و بی‌تردید بر اساس آن عمل می‌شود. در مدیریت دولتی کدام تعبیر از عامه، تصویری واقعی‌تر از ‏‎Public‎‏ را ارائه می‌دهد: پلورالیزم، مصرف کننده، مشتری، نمایندگان منتخب یا شهروند. در این مقاله ضمن بررسی تفاسیر مختلف و مدلهای متعدد مفهوم عامه، پیش نیازهایی ...

مقاله حاضر به پیشینه تدوین برنامه ها و تالیف کتابهای درسی مدارس و دبیرستانهای کشور اشاره ای گذرا دارد. آنگاه در باره مفهوم نظریه های برنامه درسی، عناصر آن و طبقه بندیهایی که صاحبنظران معاصر غربی از نظریه های برنامه درسی به عمل آورده اند، به بحث می پردازد. در ضمن یادآور می شودکه این نظریه های برنامه درسی از دیدگاههای فلسفی، روانشناختی و جامعه شناختی متداول در غرب نشات گرفته اند و راهنمای عمل برنامه ریزان درسی این جوامع هستند. مقاله سپس بر ضرورت تدوین نظریه برنامه درسی بومی به ...

نهج البلاغه از جمله کتابهایی است که مورد اهتمام قدامی و محدثین قرار گرفته و به خوانش و شرح آن پرداختند. در این رساله به این امر دست یافتیم که مفهوم جهل و جاهلیت در دانشگاهها و مراکز آموزشی از جهت اصطلاح مورد بحث کامل قرار نگرفته است؛ لذا در این بحث در پی آنیم که مفهوم جهل و جاهلیت را از متون استخراج کنیم. امید است که این امر باعث ازاله ی آنچه را که از موارد مردود و بی اساس به آن التصاق و نسبت دادند گردد. و هم چنین رغبت در وارد کردن اصطلاح امیر المومنان به عمل بعد از اینکه ...
نمایه ها:
مفهوم | 
جهل | 
نهج | 

در حوزه اسلامی مشخصه های برشمرده شده از اقرار زبانی و عمل ظاهری تا تصدیق قلبی و معرفت باطنی نوسان داشته است. خارج بودن عمل از حوزه مفهومی ایمان و تعبیر ایمان به دلبستگی درونی پسندیده ترین مشخصه های برشمرده شده در حوزه اندیشه اسلامی ارزیابی می گردد. متعلق ایمان جایگاه قابل توجهی در بحث ایمان دارد ولی ارتباطی به مفهوم ایمان ندارد. هر چند می تواند در گونه بندی ایمان موثر باشد. پذیرش گونه برای ایمان به معنی پذیرش زیستهای مومنانه متفاوت است که این تفاوت گاهی به تفاوت متعلقات ایمان ...
نمایه ها:
ایمان | 
قرآن | 
مفهوم |