عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 6211

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در میان فقهای مذاهب اسلامی اختلاف آرا نسبتاً زیادی در مورد دیه و مسائل آن وجود دارد که این اختلافات در مواردی موجب پیچیدگی و ابهام شده در نتیجه در برابر مبلغان احکام شریعت در کشورهای عربی و اسلامی، در زمان حاضر نقطه ابهامی را قرار داده است و از آنجایی که دشمنان و مخالفان جهان اسلام سعی در پررنگ کردن این اختلافات و ایجاد تفرقه و اختلاف میان مذاهب اسلامی دارند، بنابراین برخود لازم دیدم که به یاری خدای بزرگ به بیان دیدگاههای مذاهب اسلامی در مورد دیه و تعدادی از مسائل آن و تطبیق ...
نمایه ها:
دیه | 
ضمان | 
قیمت | 

این رساله مشتمل بر دو فصل می باشد: در فصل اول تعاریف و کلیاتی راجع به این مفاهیم آورده شده و نیز به انواع تعدد و تکرار و همچنین تعدد و تکرار اشاره شده است. و مبانی فکری جرم در حقوق جزای اسلامی بعنوان مبنا و زیربنای این بحث مورد بررسی قرار گرفته است و در ادامه پیشینه ی تاریخی هر کدام بررسی شده و شرایط تحقق هر کدام از مواد مرتبط با این دو مقوله در قانون مجازات اسلامی مورد مداقه قرار گرفته است و در فصل دوم تعدد و تکرار جرم در حدود و قصاص و دیات و تعزیرات که چهار نوع مجازات از دی ...

پژوهش حاضر به بررسی تمدن اسلامی از دیدگاه امام خمینی(ره) می‌پردازد. مسئله ی اصلی که این پژوهش در مقام پاسخ گویی آن برآمده، بدین ترتیب است که دیدگاه امام خمینی (ره) به عنوان یکی از متفکران برجسته‌ی معاصر در مورد تمدن اسلامی و شاخص‌های آن چیست؟ روش به کار گرفته شده در این نگاشته توصیفی- تحلیلی بوده، که در تلاش است با تدقیق در آراء و سخنان حضرت امام(ره) پیرامون مقوله‌ی مورد بحث به این مهم دست یابد. از یافته‌های اصلی این پژوهش می‌توان به این نکته اشاره داشت که امام خمینی(ره) تم ...

پروتستانتیزم، روشنگری، عقل گرایی، انسان گرایی و نگرش های علمی مدرن همه و همه باعث عرفی شدن، دین گریزی و دین ستیزی گشت. به دلیل نتایجی که این اندیشه ها و نهضت ها برای انسان به بار آوردند این رویکرد در قرن گذشته تغییر اساسی کرد و بازگشتی دوباره به معنویت و دین در غرب مشاهده شد. بازگشتی که نشان از یک خلأیی داشت که عقل از پر کردن آن ناتوان بود. این بازگشت در قالب‌های متفاوتی بود، بازگشت به دین اصیل، گرایش به قرائت های نو، خیزش به سمت نهضت های جدید دینی. تمامی این خیزش های معنوی ن ...

دین اسلام به عنوان کامل‌ترین و جامع‌ترین ادیان، برای تمامی مسائل زندگی آدمی، از جزئی‌ترین تا کلّی‌ترین آنها، راهکارهایی ارائه نموده است و یکی از این راهکارها در زمینه مصرف صحیح است که در آیات و روایات بر آن تأکید فراوانی شده است؛ از این رو، با بهره‌گیری از دستورالعمل‌های اخلاقی که در این زمینه وارد گردیده است، می‌توان حرکتی جهت‌دار به مصرف داده و با جلوگیری از الگوهای ضدارزشی در مصرف همچون «اسراف و تبذیر و اتلاف»، «اقتار و بخل و شحّ»، «حرص و طمع» و... جامعه را از بسیاری از مش ...

زیارت نامه های مأثور از جمله یادگارهای ائمه معصومین علیهم السلام هستند که غور و تأمل در آن ها نتایجی قابل توجه به دنبال خواهد داشت. ائمه معصومین علیهم السلام در متون زیارتی، معارف اسلامی (اعتقادی، اخلاقی و ...) را به مخاطب عرضه کردند تا از این طریق، شیعیان را به طور غیر مستقیم مورد آموزش خود قرار دهند و در حقیقت زیارت نامه ها درس نامه های ائمه معصومین علیهم السلام هستند. تحقیق پیش‌رو که با روش توصیفی – تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و الکترونیکی صورت گرفته است، به د ...

موضوع اصلی این تحقیق نقد و ارزیابی مدل حکمرانی خوب است. این اصطلاح تعبیری جدید از مفاهیمی نظیر دموکراسی، حقوق بشر، پاسخگویی، مشارکت و حاکمیت قانون بوده که با ارایه قالبی جدید تلاش در جمع‌آوری این ارزش‌ها به طور یکجا دارد.و یکی از معروف‌ترین مدل‌های پیشنهادی بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول برای توسعه کشورها بوده و مورد حمایت بزرگ‌ترین سهام دار و موثرترین عضو یعنی امریکا است. این دو نهاد به مرجعی برای تعیین میزان توسعه‌یافتگی کشورها تبدیل شده و بخش مهمی از اعتبارات و وام‌های ...

آنچه در این پایان‌نامه مورد بحث و بررسی قرار گرفته، حقوق متقابل والدین و فرزندان از دیدگاه فقه اسلامی می‌باشد. ابتدا کلیات موضوع همانند مفهوم حق، تکلیف و رابطه بین آنها و مبانی اولیه حقوق اسلامی و آنچه موجب حق است بیان شده است . در ادامه آنچه که موجب می‌شود تا کنکاش در موضوع حقوق متقابل والدین و فرزندان دارای جایگاه ویژه‌ای در مسائل حقوقی اسلامی باشد ذکر گردیده است . و بالاخره قسمت عمده پایان‌نامه به بحث پیرامون تکلیف و وظایف والدین نسبت به فرزندان از دوران جنینی در شکم مادر ...
نمایه ها:
حقوق | 
پسر | 
دختر | 
تکلیف | 

در اثر حاضر به بررسی دیدگاه چند اندیشمند معاصر پرداختهایم. بدین ترتیب نخست، اطلاق صفت عربی بر این بنای تفکر مورد نقد قرارگرفته و نیز تبیین شدهاست که فلسفه اسلامی، به چه معنا «اسلامی» است؟ سپس گزارش دیدگاه این اندیشمندان در موضوعات زیر ارائه شدهاست: انتقال فلسفه از یونان به عالم اسلام از رهگذر نهضت ترجمه، کندی و دریافت فلسفه یونانی، سهروردی و سنت اشراق، رابطه عرفان و فلسفه با تکیه بر ابنعربی و ملاصدرا، ورود فلسفه اسلامی به دنیای غرب و در نهایت، گرایشهای اخیر در فلسفه اسلامی ب ...