عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 353

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

مقدمه: در سراسر جهان کمبودهای تغذیه‌ای، رایج‌ترین علت کمبود آهن هستند. فقر آهن شایع-ترین کمبود تغذیه‌ای در ایران می‌باشد. چون عوارض کم‌خونی بر بازده کار، نیروی تولید و نهایتا بر روند توسعه مؤثر است پیشگیری از آن به‌ویژه در گروه سنی دختران نوجوان، به علت رشد سریع بلوغ و قاعدگی حائز اهمیت می‌باشد. این مطالعه به بیان بررسی تأثیر بسته آموزشی در افزایش مشارکت دانش‌آموزان دختر در خصوص مكمل یاری آهن در شهر زاهدان می‌پردازد.روش کار: این مطالعه یک تحقیق نیمه تجربی از نوع قبل و بعد می‌ ...

شهر پدیدهای پویا و قابل تغییر است که براساس میزان تحولات وارده و انطباق فرآیندهای درونی خود با آن، جریان توسعه را طیمیکند. این امر می طلبد الگوی تصمیمگیری منعطف وموثری نیز برای هدایت نیروهای شکل دهنده آن مورد استفاده قرار گیرد. در طراحی این الگوها نه تنها مولفههای عام اقتصادی و ملاحظات اجتماعی بلکه میزان تمایل و مشارکت های مردمی به همکاری و پشتیبانی از این الگوها نیز بسیار موثر می باشد. یکی از زمینههای قابل اشاره در این خصوص فرآیند نوسازی و بازسازی شهر است که بیانگر تمایل ساک ...

امروزه تلاش برای حفاظت، اصلاح و احیای مراتع با مشارکت بهره‌برداران در چارچوب طرح‌های مرتعداری به عنوان یک برنامه مدون مدیریتی گامی اساسی و ضروری در راستای توسعه پایدار است. به نظر می‌رسد، اجرای هر برنامه مدیریتی و اصلاحی در مراتع بدون مشارکت بهره‌برداران امکان پذیر نباشد. هدف این مطالعه، بررسی عوامل موثر بر مشارکت بهره‌برداران در اجرای طرح‌های مرتع‌داری است. این تحقیق از نوع توصیفی – همبستگی و مبتنی بر راهبرد پیمایشی است که در مراتع ییلاقی شمال ایران در منطقه بلده انجام شده‌ا ...

موضوع تحقیق حاضر بررسی رابطه هویت ملی با مشارکت سیاسی دانشجویان است. حجم نمونه این تحقیق 357 نفر از دانشجویان دانشگاه قم بوده که با روش نمونه‌گیری طبفه‌ای تصادفی ساده انتخاب شده و داده‌ها از آنها گردآوری شده است. در این پایان‌نامه ابتدا به بررسی مفهوم مشارکت، مشارکت سیاسی و انواع آن، مفهوم هویت و انواع آن پرداخته و سپس مدل سلسله مراتبی لستر میلبراث را به لحاظ کلی و مفید بودن آن جهت سنجش میزان مشارکت سیاسی، انتخاب کردیم. پس از بررسی نظریه‌های نظریه‌پردازان حوزه مشارکت‌سیاسی و ...

مشتری مداری جایگاه ویژه ای در صنعت بانکداری دارد. اما تحقیقات نشان داده است که مدیریت ارتباط با مشتری به دلیل نادیده گرفتن مباحث رفتاری و فلسفی مشتری مداری موفقیتی بیش از سی درصد در سطوح شرکت ها و سازمان ها کسب نکرده است. پژوهش پیش رو به منظور کسب سطوح بالاتری از موفقیت در مدیریت ارتباط با مشتریان در بانک ملّت به سنجش رابطه ی ابعاد مشارکت مشتریان و رضایت و وفاداری مشتریان پرداخته است. مشارکت مشتریان از شش بعد مشارکت سخاوتمندانه، مشارکت با اعتماد، مشارکت آرزومندانه، مشارکت عاد ...

هدف از اجرای پژوهش حاضر بررسی رابطه بین دانش مشارکت و سبک مدیریت مدیران با میزان مشارکت اولیاء در مدارس متوسطه نظری شهرکرد در سال 90-1389می باشد.دانش مشارکت و سبک مدیریت به عنوان متغیر مستقل ومشارکت اولیاء در امور آموزشی ،پرورشی ،پشتیبانی ،تقویت ارتباط مدرسه با جامعه وتقویت رابطه خانه و مدرسه به عنوان متغیر وابسته مد نظر بوده است. نمونه های مورد مطالعه در این پژوهش 356 نفر از اولیاءدانش آموزان و 242 نفر از دبیران آموزشگاه ها بوده اند که به روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی ان ...

امروزه غیرنظامیان چه به عنوان مجرم و چه در جایگاه قربانی نقش بیش از پیش تعیین‌کننده‌ای در نتایج مخاصمات ایفا می‌کنند. عدم‌ مشروعیت حمله به غیرنظامیان وابسته به رفتار ایشان در مخاصمات است و به اصل مشارکت مستقیم در مخاصمات ارتباط پیدا می‌کند، که به معنای رفتاری است که چنانچه توسط غیرنظامیان صورت گیرد حمایت از آنان را در مقابل خطرات ناشی از عملیات نظامی معلق می‌نماید."مشارکت مستقیم" استثنایی بر اصل تفکیک است که بر پایه‌ی بند 3 ماده 51 پروتکل اول الحاقی و بند 2 ماده 13 پروتکل دوم ...

تعاون به عنوان یکی از ارکان اساسی اقتصاد کشور با تکیه بر اصول و اهداف اقتصادی- اجتماعی خود، نقش بسزایی در فرایند توسعه کشور دارد. از جمله تعاونی‌های شکل گرفته در جامعه امروزی تعاونی‌های تولید روستایی است. مشارکت مردمی سنگ بنای تشکیل تعاونی‌هاست و مشارکت فعال اعضاء علاوه بر، کمک به پیشبرد اهداف تعاونی، به ارتقاء و ازدیاد منافع اعضاء و سرمایه‌ها در تعاونی‌ها منجر می‌شود. شواهد نشان می‌دهد اغلب تعاونی‌های تولید در ایران در زمینه جلب مشارکت اعضاء یا حضور فعال اعضاء در مدیریت خویش ...

هدف پژوهش:هدف این پژوهش بررسی میزان مشارکت زنان در حیطه های مختلف جامعه است تا در خلال آن مشخص شود که آموزش عالی تا چه اندازه توانسته است بر میزان مشارکت زنان ایرانی تأثیر گذار باشد. روش نمونه گیری: جامعه آماری کلیه زنان ایرانی که با کسب تحصیلات عالی، پس از پیروزی انقلاب اسلامی حضور سیاسی،اجتماعی موثری در جامعه داشته اند.این تحقیق به صورت تمام شمار و بدون نمونه گیری انجام شده است. ابزار اندازه گیری:این تحقیق به صورت کیفی بوده و با روش اسنادی و کتابخانه ای انجام گرفته است. ...