عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 214

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

برنامه‌ریزی مطلوب چرای دام، استفاده صحیح از توان طبیعی مراتع و پرهیز از چرای بی موقع در مرتعداری می تواند به استفاده پایدار و مطلوب مراتع منجر شود و در عین بهبود شرایط اقتصای بهره‌برداران را به همراه داشته باشد. یکی از مهمترین ویژگی های برنامه ریزی برای استفاده از مراتع توجه به ماهیت تصادفی بودن میزان تولید مرتع است که در اغلب مطالعات به آن توجه نشده است. مطالعه حاضر با هدف تدوین یک الگوی بهره‌برداری دو دوره‌ای برای گروهی منتخب از دامداران عشایر صورت گرفت که در آن شرایط تصادف ...

نظر به تخریب منابع طبیعی کشور و سیرصعودی آن به‌خصوص در چند دهه‌ی اخیر، مطالعه حاضر به‌منظور بررسی جنبه‌های آشکار نشده‌ی حقوقی مراتع با بررسی پرونده‌های حقوقی تخلفات تخریب کیفی مراتع قشلاقی شهرستان گنبد مربوط به دوره 10 ساله 1378 الی 1387 صورت گرفته است. اطلاعات با مطالعه و بررسی پرونده‌های حقوقی تخلفات تخریب کیفی مراتع و از طریق انتقال اطلاعات پرونده‌ها به پرسشنامه‌ها (فرم خلاصه سازی اطلاعات استخراج شده از پرونده) جمع‌آوری شدند. پس از جمع آوری اطلاعات از طریق پرسشنامه‌ها، که ...

مراتع یکی از منابع مهم اقتصادی برای بسیاری از کشورهای درحال توسعه می‌باشند که با تولید کالاها و خدمات به توسعه مناطق و جوامع کمک می‌کنند. نبود بازاری سازمان یافته برای تعیین ارزش خدمات تولید شده این اکوسیستم‌ها و در نتیجه رایگان پنداشتن آنها، منجر به از دست رفتن بخش عظیمی از این منافع شده است. در همین راستا پژوهش حاضر در سال 1389 در حوضه آبخیز نوررود استان مازندران، به‌منظور دستیابی به ارزش علوفه‌ای مراتع و ارزش پوشش این عرصه‌ها در حفاظت خاک و جلوگیری از ایجاد فرسایش انجام ی ...

عملیات اصلاحی تأثير زيادي بر شاخص‌هاي سطح خاك و ويژگي‌هاي عملكردي مراتع مي‌گذارند. براي بهره‌برداري پايدار از مرتع، اين آثار بايد شناخته و مديريت شوند. این تحقیق جهت مطالعه تأثیر عملیات اصلاحی اجرا شده بر سلامت مرتع در مراتع جیرفت اجرا گردید. در این تحقیق از مدل آنالیز عملکرد چشم-انداز(LFA) برای ارزیابی سلامت مرتع استفاده شد. بدین منظور سه چشم‌انداز مرتعی شامل مرتع قرق شده (مرتع جبالبارز)، مرتع تحت مدیریت چرا به‌همراه عملیات کنتورفارو و مرتع تحت مدیریت چرا به‌همراه عملیات ه ...

کثرت ارتفاعات و تغییرات شدید ارتفاعی و بالطبع نوسانات وسیع حرارت، رطوبت، بارش سالانه و ... موجب شده تا استان کهگیلویه و بویراحمد واقع در نیمه جنوب غربی کشور، به منزله پلی در چهار راه بین رویشگاههای چهار منطقه رویشی جهان (ایران و توران، صحرا و عربی، سند و سودان و مدیترانه ای) قرار بگیرد. منطقه مطالعاتی، محدوده دهستانهای حوضه آبریز کبگیان، به مساحت 845/8 کیلومتر مربع، بین عرض جغرافیایی '26 °30 تا '54 °30 شمالی و طول جغرافیایی '6 °51 تا '38 °51 شرقی واقع در شهرستانهای بویراح ...

ایران در منطقه خشک و نیمه خشک جهان قرار گرفته است. بنابراین، خشکسالی به عنوان یک پدیده موقت و تکراری هر چند سال یکبار در این مناطق حادث می‌شود. استان گلستان نیز کم و بیش تحت تاثیر خشکسالی‌های خفیف و شدید طی سالیان گذشته بوده است. تعیین وقوع و روند خشکسالی می‌تواند در مدیریت برنامه ریزی نقش بسزایی داشته باشد. امروزه استفاده از شاخص-های برآورد کننده خشکسالی گزینه مناسبی در تعیین روند آن محسوب می‌شود. اما شاخص‌های خشکسالی متفاوت، تحلیل‌های کمی و کیفی متفاوتی را به منظور ارائه ...

غلظت دی‌اکسید کربن اتمسفری از سال 1750 تاکنون به دلیل احتراق سوخت‌های فسیلی و تغییر کاربری اراضی، حدود 31% افزایش پیدا کرده است که علت اصلی افزایش دمای جهانی و تغییر اقلیم می‌باشد. بنابراین به‌منظور کاهش دی‌اکسید کربن اتمسفری در محتوای گاز‌های گلخانه‌ای، کربن اتمسفر می‌بایست جذب و در فرم‌های متعدد ترسیب گردد. ترسیب کربن در زی‌توده گیاهی و خاک-هایی که تحت این زی‌توده هستند، ساده‌ترین و به لحاظ اقتصادی عملی‌ترین راهکار ممکن جهت کاهش دی‌اکسید کربن اتمسفری است. مدیریت‎های مختلف ت ...

هدف از این تحقیق برآورد تولید اولیه با داده‌های سنجش از دور در مراتع سبلان است. نمونه برداری در بهار 1392 در سطح شش تیپ گیاهی در قالب 24 واحد نمونه‌برداری به‌صورت تصادفی مشخص گردید و در هر واحد در 9 پلات به‌صورت تصادفی- سیستماتیک تولید گروه‌های گیاهی در قالب تولید گراس‌ها، فورب‌ها، بوته‌ای‌ها و تولید کل برداشت گردید. ابتدا تجزیه و تحلیل لازم جهت اگاهی از اثرات پارامترهای اقلیمی و پستی و بلندی در مقدار تولید اولیه گیاهان مرتعی سبلان در قالب فرم‌های رویشی (گراس، فورب و بوته) و ...

به‌منظورتعیین خوشخوراکی و ارزش رجحانی گونه های مهم مرتعی برای گوسفند و بز در مراتع ییلاقی استپی یزد،از دو روش مشاهده مستقیم زمان چرا و شمارش تعداد لقمه در یک گله مخلوط دامداران محلی استفاده شد. برای هر روش حداقل 6 رأس از هر نوع دام (گوسفند، بز) در هر سه دوره چرایی (اوایل اردیبهشت، اواخرخرداد و اواسط مرداد) در گله علامت‌گذاری و در دوره زمانی 15دقیقه‌ای تحت ‌تعقیب قرار گرفتند. زمان مصرف گیاهان خورده شده ثبت و همچنین تعداد لقمه‌های خورده شده توسط دام از 7 گونه مهم که 80 درصد رژی ...