عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 11

مرتب سازی بر اساس: به صورت:
 
چکیده رساله‌ی حاضر به شبیه‌سازی عددی رفتار غیرخطی مواد هایپرالاستیک به روش المان محدود اختصاص دارد. به ‌این منظور از نرم‌افزار المان محدودABAQUS استفاده شده است. در ابتدا مکانیک مربوط به رفتار مواد هایپرالاستیک و به‌ویژه مکانیک مواد لاستیکی بررسی شده است. با توجه به اینکه تا کنون مدل‌های الاستیسیته‌ی غیرخطی متفاوتی برای مواد هایپرالاستیک ارایه شده است، در این تحقیق مدل‌هایی که کارآیی بیشتری دارند و در تحلیل‌های قبلی بیشتر مورد توجه قرار گرفته‌اند بیان شده‌اند و اصول حاکم ...