عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 2324

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

شاهنامه بی‌گمان از سرچشمه‌های فرهنگ باستانی ایرانی است که خود از اسطوره‌ها و تاریخ نوشته ونانوشته‌ی ما حکایت می‌کند . این اثر حماسی گران‌سنگ از دلاوری‌ها ، آیین‌ها و همه‌ی لایه‌های گونه‌گون زندگی اجتماعی ایرانیان از « دوره‌های ابتدایی » بخشی از روشنای تاریخی روایت‌ها دارد . به همین روی شاهنامه و فردوسی پیوسته آشکار و پنهان در نزد ایرانیان جایگاه کم نظیری داشته است. در این میانه‌ها مردمان بختیاری به سبب ذات و طبیعت خویش شاهنامه و پهلوانان شاهنامه را دوست داشته‌اند و با متن زند ...

رسانه های محلی از جایگاه بسیار مهمی در نظام ارتباطی کشورها برخوردارند. به ویژه کشورهایی مانند ایران که از تنوع فرهنگی و قومیتی بالایی تشکیل شده اند. این رسانه ها با پرداختن و توجه به مظاهر فرهنگها و هویتهای بومی و محلی، با ایجاد نوعی احساس لذت و امید به زندگی، نیاز روانی صاحبان این فرهنگها و هویتها را به شناسایی و شناساندن خود برطرف می کنند. همچنین این رسانه ها نقش مهمی در افزایش تعاملات بین قومی و همبستگی اجتماعی اقوام مختلف با هم دارند. شبکه تلویزیونی استانی کُردستان به عنو ...

فرهنگ سازمانی، نوعی برنامه ریزی اندیشه جمعی است که در سالیان اخیر به عنوان یک تفکر غالب در عرصه سازمان ها مطرح بوده است. این اندیشه جمعی، متمایز کننده اعضا از یک گونه به گونه دیگر است. هر کس به نوعی با جمع و گروه های انسانی کارکرده باشد، از وجود این پدیده مهم سازمانی آگاه است. این پژوهش به منظور ارزیابی عوامل موثر بر ارتقاء فرهنگ سازمانی در سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری مشهد با استفاده از مدل دنیسون انجام شده است. جامعه مورد مطالعه در این تحقیق 120 نفر از کارکنان ستادی سازم ...

این گزارش که دربارهء تحقیقات و مسایل آموزش عالی نوشته شده، ابتدا وضعیت گذشتهء آموزشی عالی در ایران و ضرورت انقلاب فرهنگی را مورد بررسی قرار داد. پس از آن به تشریح وضع موجود فرهنگ ، تحقیقات و آموزش عالی در کشور پرداخت . سپس اصول، سیاستها و سیاستهای اجرایی بخش فرهنگ ، تحقیقات و آموزش عالی، مورد توجه واقع گردید. در قسمت دیگر این گزارش ، اهداف کمی توسعهء فرهنگ و تحقیقات و آموزش عالی بیان گردید و در پایان، از روشهای اجرایی برنامه‌های این بخش سخن گفته شد . ...
نمایه ها:
فرهنگ | 
توسعه | 
پژوهش | 

"فرهنگ " شامل تمام الگوهای قابل تشخیص فکری و رفتاری، بر پایه اعتقادها، ارزشها و عادتها و رسوم است . بطور ساده فرهنگ تمام چیزهایی است که، در عملکردهای اجتماعی یک گروه ویژه وجود دارد. فرهنگ به عنوان پدیده‌ای زنده، دارای رشد و تغییر است . تغییرات فرهنگی به انگیزه‌های مختلفی، از جمله پذیرش اجتماعی، میل، نوجوئی و نوآوری، جبر اقتصادی و... بستگی دارند. عوامل مختلفی در پذیرش یا مقاومت ، برابر تغییرات فرهنگی موثرند. از عوامل موثر مقاومت در برابر تغییر "علاقه به ثبات " است ، ...

باز شناسی مولفه های رفتار و تفکر ایرانیان در حوزه های سیاست و فرهنگ و اقتصاد با مرور بر فرهنگ و هنر بومی و استنتاج گرایشات مردم در طول تاریخ که د رقالب افسانه ها، ترانه ها و ضرب المثل ها موضوعیت یافته اند، امکان پذیر است . از طرف دیگر این پژوهش به عنوان نمونه ای بدیع در یک استان با ظرفیت های متنوع فرهنگی، جمعیتی انجام می پذیرد که خود می تواند به عنوان الگویی قابل تعمیم تمامی حوزه ها ی موجود فرهنگ های منطقه ای ایران را پوشش دهد . این حوزه ها علاوه بر حوزه ی فارس می توانند مجم ...
نمایه ها:
فرهنگ | 
رفتار | 
مردم | 

فرهنگ در لغت به معنای دین، دانش، اخلاق، سنت و ... آمده است که پایدارترین حوزه اجتماع و مشخص کننده شکل وماهیت حرکت جامعه است. و به عنوان زیربنای جوامع انسانی بر پایه نهادهای فرهنگ ساز شکل می گیرد. نهادها اساسا ارکان اصلی یک پدیده را تشکیل می دهند که فرهنگ نیز از این نهادها برخوردار است. تأثیر این نهادهای فرهنگی به حدیاست که طراحان فرهنگی نخست برای نیل به اهداف خود، به ایجاد نهادهای مربوط به آن اقدام می نمایند. و اهمیت شان دراین است که جوامع با مستقر نمودن این عوامل دیگر نیازی ...

در مقاله حاضر، لغت واصطلاح، رابطه آن دو و عوامل پیدایش اصطلاحات ، مورد بحث قرار گرفته، آنگاه ضمن مقایسه فرهنگ با فرهنگنامه و برابر نامه، به پیشینه هریک اشاره شده است و طبقه بندی گونه‏‎‎‏های مختلف فرهنگها مورد ارزیابی قرارگرفته و در پایان، ویژگیهایی که یک فرهنگ تخصصی از نظر اطلاع رسانی باید دارا باشد، ارائه گردیده است. ...
نمایه ها:
واژه | 
فرهنگ | 
نگارش | 

فرهنگ مثل روحی است که در کالبد همه فعالیت های گوناگون کشور حضور و جریان دارد. به طوری بنابر گفته امام خمینی(ره) دراهمیت فرهنگ: بیشک بالاترین و والاترین عنصری که در موجودیت هر جامعه دخالت اساسی دارد، فرهنگ آن جامعه است. اساساً فرهنگ هرجامعه هویت و موجودیت آن جامعه را تشکیل میدهد. بنابراین بر اساس ضرورت و اهمیت مورضوع پژوهش حاضر موضوع فرهنگ اسلامی را باروش تحقیق کتابخانهای و آماری با ماهیت تو صیفی و تحلیلی مورد بررسی قرار داده است که نتایح تحقیق نشان داده در خصوص تعریففرهنگ به ...