عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 24

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

موضوع پژوهش حاضر، «بررسی سطح زبانی و فکری اشعار دکتر مهیندخت معتمدی» است. تبیین شیوه‌ی پردازش غزل‌های مجموع شعری «گلهای آبیدر» از لحاظ ساختار زبانی و فکری و تبیین شیوه‌ی پردازش قوالب دیگر شعری مجموعه «گلهای آبیدر» از لحاظ ساختار زبانی و فکری از اهداف پژوهش حاضر است. روش پژوهش، تجزیه و تحلیل معنایی و کتابخانه‌ای و ابزار کار فیش‌برداری است. نتیجه نشان می‌دهد که از لحاظ زبانی و ساختار ظاهری، وی در این مجموعه اشعار، از اوزانی بهره برده است که شاعران سبک عراقی نیز غزل‌های خویش ر ...

مهم ترین نتایج این رساله عبارتند از : 1-استفاده از قافیه های بدیعی به ویژه تجنیس 2-بهره گیری از صنایع بدیعی (لفظی و معنوی) 3-غلبه معنی بر لفظ 4-تسلط بر قرآن کریم و به کار بردن مفاهیم قرآنی در سطح وسیع 5-آرکاییسم(کهن گرایی) 6-بسامد بالای لغات عربی 7-بیان اندیشه های مختلف در لا به لای اشعار ...

نشاط اصفهانی از شاعران دوره‌ای – قرن 13 - است که مزین به زیور ارزنده‌ی رستاخیز ادبی می‌باشد. وی یکی از هواخواهان واقعی نهضت بازگشت ادبی و حتی یکی از پرچمداران بنام این نهضت بوده و کوشش بسیار کرده است تا شعر فارسی و اصولا شیوه‌ی نگارش را از فساد و تباهی سبک هندی برهاند و سبک قدیم خراسانی و عراقی را دوباره زنده نماید. تلاش این پژوهش در آن است تا نشان دهد که نشاط اصفهانی به عنوان نمونه‌ای از شاعران دوره بازگشت در غزلیاتش چه سبک و سیاقی داشته است. بنابراین، علاوه بر مقدمه‌ای کوتا ...

هدف از پژوهش حاضر، بررسی و توصیف تفاوت‌های نحوی، واژگانی، و آوایی موجود در کلام مردان و زنان و تعیین بسامد صورت‌های زبانی دخیل در ایجاد تفاوت‌های سبکی است. سوال اصلی در این پژوهش آن است که: "چه تفاوت‌های در سطوح مختلف زبانی (اعم از نحوی، واژگانی و آوایی و نتیجتاً سبکی) میان گفتار مردان و زنان به چشم می‌خورد؟" جمعیت نمونه پژوهش شامل 12 گویشور بومی (6 مرد و 6 زن) در رده سنی 30 تا 35 سال با سطح تحصیلات کارشناسی بوده است. داده‌های به‌دست آمده به کمک آزمون تی تجزیه و تحلیل شد. نتا ...

کتاب «کشف المحجوب» تألیف علی بن عثمان هجویری در قرن پنجم است. این کتاب از نخستین آثاری است که در زمینه تصوف به رشته تحریر در آمده و در پاسخ به سوالاتی است که‌یکی از همشهریان مولف از وی می‌پرسد. یکی از شیوه‌های شناخت متون، بررسی آنها از دیدگاه سبک شناسی است. آنچه که در تعریف سبک می‌توان بدان اشاره نمود آن است که سبک وحدتی است که در آثار کسی به چشم می‌خورد. این وحدت، منبعث از عوامل یا مختصاتی است که در آثار کسی هست و توجه خواننده دقیق را جلب می‌کند. بر اساس پیدایش انواع مختلف ...

منظومۀ "شیرین وخسرو" سرودهای غنایی است، که توسّط «عبدالله هاتفی جامی» یکی از شعرای خوب قرن نهم و اوایل قرن دهم، به تقلید و تتبّع از منظومۀ "خسرو و شیرین"حکیم نظامی گنجوی در 1815 بیت سروده شده است. موضوع این پژوهش نقد و تحلیل منظومۀ «شیرین و خسرو» عبدالله هاتفی است. بنابراین، در آغاز به معرّفی هاتفی و پس از آن به بررسی فنون زیبایی شناسی و سبک شناسی این اثر ارزشمند، پرداخته شده و سطح زبانی، ادبی و فکری آن که مربوط به حوزۀ سبک شناسی است به تفصیل، مورد ارزیابی و نگرش قرار گرفته ...

عنوان این پایان نامه ویژگی های سبکی متون دعا با محوریت دعای عرفه می باشد. هدف از این پایان نامه بررسی ویژگی های سبکی متون دعا به طور کلی ودر دعای عرفه در سه سطح زبانی، ادبی وفکری است که برای این منظور پایان نامه در 5 فصل نگاشته شده است. در فصل اول که امور نظری را مورد بررسی قرار می دهد، به امور کلی وضروری در باب سبک شناسی، دعاء ودعای عرفه می پردازد. در فصل دوم که به بررسی ویژگی های سبکی متون دعا می پردازد، ابتدا به ویژگی دعا در قرآن کریم در سه محور دعا کننده، دعا شونده ودع ...

مکتب وقوع یا سبک وقوع از سبکهای بینابین و کناری است که حد واسط سبک عراقی و هندی است. این مکتب در ربع اول قرن دهم شکل گرفت و در نیمه دوم همان قرن اوج گرفت. اساس مکتب وقوع بیان واقع گرایانه روابط عاشق و معشوق و حالات آنان است. در این مکتب، عدم ذکر معشوق مونث در جامعه آن روز باعث روی آوردن به معشوق مذکر و ذکر نام او گردیده است. مکتب وقوع دارای شاعران بزرگ و صاحب نامی چون لسانی شیرازی (که بعضی ها او را واضع مکتب وقوع می دانند) میرزا شرف جهان قزوینی که اشعار او نمونه کامل این مکتب ...

چکیده پایان نامه (شامل خلاصه، اهداف، روشهای اجرا و نتایج به دست آمده): آقا محمد عاشق اصفهانی ، متخلص به «عاشق» از غزل سرایان قرن دوازدهم هجری است وی در غزلیات عاشقانه تبحر دارد . او شاعری کم توقع بود وبا حرفه ی خیّاطی امرار معاش می کرد. وی از شاعران دوره ی بازگشت است که در کنار زدن سبک هندی و احیای روش شعرای متقدم ، سهم بزرگی دارد. این پژوهش ، به شیوه ی توصیفی ، تحلیلی و استشهادی ، به نقد وبررسی غزلیّات دیوان عاشق اصفهانی می پردازد . ابتدا دوران زندگی و کارنامه ی ادبی ...