عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 59

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

چکیده ندارد.
نمایه ها:
تریاک | 
مثانه | 
 
هدف اصلی این طرح،آنست که آن دسته از بیمارانی را مورد مطالعه قراردهیم که سابقا دچار یک عارضه انگلی مثانه یعنی شیستوزومیازیز بوده و این بیماران بطور ثانویه باگذشت زمان درخطر تهدید بیک عارضه سرطانی مثانه که احتمالا ازنوع مخصوص بخود بوده قرارمیگیرند.باتوجه به نظریه دانشمندانی مثل Ferguson-couvelaire که ازجمله کسانی هستند که معتقدند سرطان مثانه دربیماران مبتلا به انگل بیلارزیوز نسبت بالاتری بامقایسه نسبت به افراد غیرآلوده به انگلی مشهود میگردد،ضمنا مقایسه این نوع سرطان باسرطان غیر ...

طبق مطالعه ای که اخیرا دردانشگاه پهلوی شیراز بعمل آمده تقریبا ثابت شده است که معتادین به تریاک 8 مرتبه بیشترازافراد عادی و 6 مرتبه بیشتر ازافراد سیگاری به سرطان مثانه دچارمیشوند (دکتر احمدصادقی - دکتر الین ضیغمی - دکتر شهلا بهمرد)، بنابراین عامل تریاک میتواند یک عامل سرطان زا محسوب شود ،برای ثبوت این موضوع وجود یک مطالعه دقیق لازم بنظر میرسد برای انجام این مطالعه طرح زیر پیشنهاد میشود.آزمایش سیتولوژی ادرار بادقت ./90تنهاراه تشخیص زودرس سرطان مثانه است آزمایشهای دیگر مثل سیستو ...

تومورهای بدخیم مثانه یکی از سرطانهای شایع در انسان هستند این تومورها دومین تومور بدخیم دستگاه ادراری نیز می‌باشند(بعد از سرطان پروستات). سرطانهای مثانه قبل از 40 سالگی نادر هستند شیوع آنها با افزایش سن زیاد می‌شود یک افزایش قابل توجه بعد از 50 سالگی دیده می‌شود. تعدادی از عوامل بعنوان اتیولوژی، البته نه با مکانیسم مشخص ، مطرح شده‌اند که عبارتند از: -1 سیگار(مهمترین رل را دارد) -2 موادشیمیایی، داروها(سیکلوفسفاماید، ایزونیازید، کلرنفازین، فناسیتین و غیره) -3 شیرین‌کننده‌های مصن ...
نمایه ها:
یزد | 
1366-1371 | 

این پژوهش با هدف تعیین و مقایسه مشخصات فردی ویژگیهای شغلی، مصرف مواد اعتیاد آور، سابقه مشکلات اداری و سوابق پزشکی در مبتلایان به سرطان مثانه انجام شده است. این پژوهش یک مطالعه علمی پس از وقوع و گذشته نگر است که بر روی 142 بیمار مبتلا به سرطان مثانه با 142 نفر شاهد بیمارستانی پس از همسانسازی مقایسه شدند. گروه مورد را مبتلایان به سرطان اولیه مثانه تشکیل داده اند که بر اساس نمونه گیری آسان از طریق پرونده های بیمارستانی سالهای گروه شاهد در میان بیماران غیر سرطانی و با روش نمونه گ ...

سرطان مثانه چهارمین بدخیمی شایع در سطح جهان است. فراوانی آن در مردان سه برابر زنان می‌باشد. با توجه به پیری جهانی جمعیت، شیوع این سرطان در حال گسترش است در حالی که مرگ و میر ناشی از آن در نتیجهء تشخیص بهتر بیماری، درمان مناسب تر آن و در نهایت مراقبت‌های پزشکی بهتر رو به کاهش بوده است. مصرف سیگار مهمترین ریسک فاکتور ابتلا به سرطان مثانه است و یک سوم موارد ابتلا به این بیماری را موجب می‌شود. یکی از مکانیسم‌هایی که منجر به کارسینومای مثانه می‌شود. تغییرات اپی‌ژنتیک از طریق بیان ...

با توجه به دلایل مبنی بر وجود رابطه شدید بین بیماری انگلی بیلارزیوز (شیستوزومای ) و ایجاد سرطان مثانه و ارتباط آن با گسترش کشاورزی و از طرفی با توجه به گسترش کشاورزی در پشت سدهای کارون و دز خوزستان و مشاهده افزایش تکنیکی بیمار بیلارزیور رابطه بیماری سرطان مثانه و مطالعه رخدادهای مرحله که به وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ارائه می‌گردد ...
نمایه ها:
مثانه | 

در ايران ساليانه ۲۱۰۰ مورد جديد سرطان مثانه و ۱۰۶۰ مورد مرگ و مير ناشي از آن گزارش ميشود. سرطان مثانه سومين سرطان شايع در بين مردان و دهمين سرطان شايع در بين زنان کشورمان است. اقدامات درمانی برای این سرطان در صورت تشخیص زودرس به احتمال زیاد موفقیت آمیز خواهد بود، در حقیقت زمانی که سرطان پیشرفت نکرده و بافت های پیرامون را درگیر نکرده باشد. در سال های اخیر پژوهشگران در پی یافتن مارکر مولکولی مناسبی بوده اند که بیان آن در مراحل مختلف تومورزایی مثانه متفاوت باشد. میکروRNAها (miRN ...