عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 67

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

بیشتر مسائل علوم مهندسی و مسائل سایر علوم، منجر به حل یک معادله دیفرانسیل می‌شود. این معادلات را معمولا" می‌توان بوسیله روشهائی مانند روش تفاضلات متناهی، و یاروش تغییرات ، و یا روش عناصر متناهی حل کرد. حل یک معادله دیفرانسیل، بوسیله هر یک از روشهای فوق منجر به حل یک دستگاه معادلات خطی می‌شود، معمولا بعد ماتریس ضرایب آنها بسیار بزرگ است . دستگاه حاصل از روش عناصر متناهی، عموما" دارای ماتریس ضرایب تنک است . در حل چنین دستگاهی بوسیله کامپیوتر، معمولا" با مشکلاتی از قبیل محدودیت ...

در این رساله یک مسأله سهموی معکوس به منظور تعیین هم زمان توابع مجهول p(t)، q(t) و U(x,t) را در نظر می گیریم به طوری که در معادله ی: U_t=U_xx+q(t) U_x+p(t)U+f(x,t); x?(0,1), tϵ(0,T], (1) با شرایط اولیه-کرانه ای U(x,t)=φ(x); xϵ[0,1] (2) U(0,t)=g_1 (t); tϵ(0,T] ...
 
یونسفر به عنوان لایه بیرونی اتمسفر زمین محیطی با ساختار پلاسما می باشد که ضریب گذردهی و تضعیف امواج در آن به فرکانس وابسته است. وابستگی محیط یونسفر به فرکانس و حالت غیر ایزوتروپ الکتریکی و فیزیکی آن موجب بوجود آمدن خواص خاصی در یونسفر شده است و نقش آن را در ساختارهای انتشار امواج حول زمین پیچیده تر ساخته است. در انتشار امواج در رنجهای فرکانسی ELF و ‏‎VLF‎‏ یونوسفر باعث انعکاس امواج این رنج فرکانسی می شود همچنین زمین به عنوان یک هادی کامل و مسطح عمل کرده و بنابراین یونسفر و زم ...

هدف از این تحقیق کاربرد روش هاى عددى مختلف جهت بررسى رفتار مغار نیروگاه مسجد سلیمان میباشد. براى نیل به این هدف از روشهاى عددى المان محدود (نرم افزار‏‎Phase2‎‏ ) و تفاضل محدود (نرم افزار‏‎FLAC‎‏) استفاده شد. همچنین از روش عددی المان مجزا (نرم افزار دوبعدى‏‎UDEC‎‏) جهت مدلسازى محیط بصورت نا بیوسته و مقایسه با دیگر روش ها استفاده شد. در این تحقیق ابتدا مغارهاى نیروگاه در شرایط بدون نگهدارى و با نگهدارى اولیه با روش هاى مختلف عددى مدلسازی شد. در مرحله بعد برای طراحی یک سیستم ...

در سالهای اخیر اکتشاف و استخراج نفت از مخازن عمیق دریا افزایش یافته است. سکوی اسپار، نمونه‌ای از یک سازه حجیم است که برای استخراج مواد نفتی در اعماق زیاد بسیار مناسب می‌باشد. با توجه به ابعاد بزرگ سازه‌‌های حجیم، روابط موریسون به منظور انجام محاسبه نیروهای وارد بر سازه و همچنین تحلیل‌های دینامیکی صادق نیست. بر این اساس در این تحقیق، نیروی موج وارد بر سکوی اسپار و هم‌چنین ضرایب هیدرودینامیکی میرایی و جرم‌اضافه، در شش درجه آزادی به وسیله تیوری تفرق محاسبه شده است. موج برخوردی، ...

معادله دو همساز یکی از مهمترین معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزیی بیضوی است که کاربرد زیادی در علوم مهندسی، فیزیکی و ... دارد. روش های متفاوتی برار حل این معادله وجود دارد که از جمله آن ها می توان به روش های آلمان های مرزی و روش تفاضلات متناهی و ... اشاره نمود که هر کدام با توجه به نوع معادله و ناحیه حل، کارایی متفاوتی خواهند داشت. در این رساله به معرفی این روش ها و بیان کاربرد هایی از معادله دو همساز می پردازیم. ...

پدیده ی انتشار امواج کلاسیکی در محیط های ناهمگن و بی نظم در سال های اخیر مورد توجه قرار گرفته است: یکی از روش های غیر مخرب مطالعه ی محیط های ناهمگن و بی نظم بررسی پدیده ی پخش موج در چنین محیط هایی است. در بسیاری از مسائل، ویژگی های فیزیکی کاتوره ای ( مانند رسانایی، ضریب دی الکتریک، ثابت های کشسانی ) در دو نقطه ی مجزا همبسته هستند. نتایج مربوط به تاثیر محیط ناهمگن همبسته بر امواج اسکالر آکوستیک انگیزه ای است برای بررسی انتشار امواج برداری الکترومغناطیس در محیط هایی که ضرایب د ...

برای شبیه سازی پاسخ شمع تحت یک ضربه چکش از یک مدل پیوسته با تقارن محوری بر مبنای تفاضل محدود استفاده شده است. بر خلاف سیستمهای مرسوم جرم-فنر-میراگر، مدل پیوسته ساخته شده اثرات میرائی شعاعی را لحاظ نموده و همچنین بین میرائی شعاعی و میرائی ویسکوز تفاوت قائل می شود. اثرات میرائی ویسکوز در فصل مشترک جداری شمع-خاک با تغییرات پارامترهای مقاومت برشی استاتیکی بصورت تابعی از سرعت بین شمع و خاک حین شمع کوبی در مدل منظور شده است. ...