عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 10

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

از صفات مشخصه اقتصادی که امروزه شرکتها در آن به فعالیت مشغولند، رقابت است. امروزه شرکتها با بهره گیری از شیوه های مختلف رقابتی سعی دارند تا حتی الامکان سهم بازار خود را حفظ نمایند. بدین منظور آنها در پی استراتژیهای رقابتی هستند تا بتوانند به هدف خود دست یابند. در این راستا بسیاری از آنها به کاهش قیمت، تمایز محصول، تمرکز بر بازار خاص و یا سایر استراتژیهای رقابتی روی آورده اند. یکی از مهمترین استراتژیهایی که شرکتها کمتر به آن به عنوان نوعی استراتژی توجه داشته اند ارائه خدمات به ...