عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1752

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

منابع انسانی و مادی عظیم بدون هدایت و رهبری لایق، به زودی رو به نابودی می رود. رضایت شغلی زمنه ای مهم برای حفظ کارکنان و افزایش مزایای رقابتی را فراهم می آورد و بیان می دارد که کارکنان تا چه اندازه از موقعیت استخدامی خود راضی هستند و می تواند عاملی برای سنجش اعتبار افزوده سازمان برای کارکنان باشد. سبک رهبری مدیران یکی از عوامل موئر در بالا رفتن رضایت شغلی کارکنان است. پژوهش حاضر به بررسی رابطه سبک رهبری مدیران با رضایتمندی کارکنان می پردازد که تعریف مورد نظر ما از سبک رهبری ...

پژوهش حاضر، با هدف شناخت تاثیر روش تدریس ایفای نقش بر مهارت های اجتماعی و رشد اخلاقی دانش آموزان پایه ی دوم راهنمایی شهر تهران صورت گرفت. از میان دانش آموزان دوم راهنمایی منطقه 15 شهر تهران، 32 نفر با روش نمونه گیری تصادفی به عنوان نمونه انتخاب شد. بدین صورت، از بین مدارس راهنمایی دخترانه، یک مدرسه به تصادف انتخاب شد و سپس دو کلاس در مقطع دوم راهنمایی از میان 5 کلاس، به تصادف انتخاب شد. یک کلاس به روش ایفای نقش به مدت 12 هفته و در هر هفته یک جلسه یک ساعته آموزش دیدند و یک کلا ...

این پژوهش به منظور بررسی میزان آگاهی و علاقه مندی دانش آموزان دوره راهنمایی شهر تهران انجام گرفت. برای این منظور از مناطق 19 گانه شهر تهران به طور تصادفی سه منطقه انتخاب و از هر منطقه یک مدرسه پسرانه و یک مدرسه دخترانه برای انجام پژوهش استفاده گردید . برای تعیین تاثیرات مناطق مختلف شهری سعی گردید از سه منطقه شمالی میانی و جنوبی آمار برداری انجام گردد. در مجموع پژوهش بر روی شش مدرسه با حجم نمونه 471 نفر انجام پذیرفت . ابتدا بر اساس هدف پژوهش پرسشنامه ای شامل اطلاعات خانواری دا ...

آموزش یکی از مهم ترین ارکان هر نظام آموزشی محسوب می شود. مسأله اساسی که در پژوهش حاضر مطرح است این است که چگونه می شود دانش بانوان را در حالی که آنها عهده دار مسئولیت های سنگین در امور منزل و به تبع آن در جامعه هستند افزایش داد. بانوان با توجه به جایگاه الگویی خود در خانواده میتوانند نقش پررنگ و قابل توجهی را در کلیه امور از جمله اصلاح الگوی مصرف داشته باشند.روش انجام پژوهش حاضر شبه تجربی است و با استفاده از پرسشنامه به جمع آوری اطلاعات مورد نیاز در بین جامعه مورد نظر پرداخ ...

انسان‌ها به عنوان عامل اصلی و اثر گذار معضلات زيست‌محيطي به شمار می‌روند. از همین‌رو اصلاح روند بحران محیط زیست در گرو اصلاح آموزه‌های انسان و تغییر در نگرش، دانش و حساسیت انسان‌ها نسبت به سرنوشت خود و محیط پیرامون خود می باشد.پژوهش حاضر درصدد بررسی نقش رسانه های جمعی با (ﺗﺄکید بر تلویزیون) بر ارتقاء سواد زیست محیطی معلمان مقطع راهنمایی شهر تهران می باشد .این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت وروش، توصیفی بارویکرد پیمایشی است ؛جامعه آماری پژوهش، شامل کلیه معلمان(زن و م ...

شورای شهر تهران، نهادی اثرگذار در توسعه شهر تهران است؛ از این رو ارزیابی عملکرد آن، گام مهمی در راستای توسعه محلی به شمار می رود. هدف پژوهش حاضر، ارزیابی عملکرد دوره سوم شورای شهر تهران براساس وظایف و مسئولیت هایش در زمینه برنامه ریزی شهری است. روش پژوهش غالباً کیفی است؛ بدین ترتیب، وظایف و مسئولیت های شورا در حوزه برنامه ریزی شهری در هفت گروه دسته بندی شده است و بر اساس آن محتوای مصوبات تحلیل شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که شورای شهر تهران در دوره سوم نتوانسته است ...

برندسازی شهری یک روش ترویجی برای مکان است که در زمان های اخیر توسعه یافته است و با بازاریابی مستقیم شهر، متفاوت است. برند شهر یک سطح عاطفی از تصویرشهر برای ترویج ویژگی های ناملموس، به عنوان مثال"روح" و "ارزش" یک شهر، و همچنین به عنوان "احساس" یا "حالت" یک تجربه کننده در زمان بازدید یا زندگی کردن در آن شهر است. یک برند شهر مستدام و موفق مجموعه افکار، احساسات، تداعیات و انتظارات را زمانی که نام شهر، لوگو، محصولات، خدمات، رویدادها و یا هر طرح یا نماد به نمایندگی از شهر، به نحوی ...

جایگاه جهان شهرها در ژئوپلیتیک قرن بیست و یکم، مطالعه موردی كلان شهر تهران چکیده: ژئوپلیتیک در برداشت کلی، روابط متقابل بین سیاست، قدرت و جغرافیاست که عواملی مثل ویژگیهای فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی نقش تعیین کننده ای در سیاست یک مکان دارند، که شهر یکی از این مکانها در این حوزه میباشد. شهرهاي جهاني پديدهاي نوظهوري هستند كه سبب شكل گيري فضاي جريانها و به وجود آمدن كانونهاي قدرت نوظهور در نقشه جغرافياي سياسي جهان شده اند. درگذشته ارتباطات متأثر از عامل فاصله و فضا بوده است ول ...

پژوهش حاضر با هدف" تعیین رابطه ی بین هوش معنوی با رفتار شهروندی سازمانی تاکسیرانان مرد شهر تهران" انجام شده است.این پژوهش، به لحاظ ماهیت از نوع روش های توصیفی،از نظر هدف کاربردی و از روش همبستگی بهره جسته است. نمونه ی آماری پژوهش به تعداد 382 نفر از تاکسیرانان اصلی مرد شهر تهران که به ارائه خدمات در سیستم حمل و نقل عمومی با تاکسی در سطح شهر تهران مشغول به فعالیت بوده اند به نسبت آمار تعداد تاکسیران تحت پوشش مناطق 22 گانه تاکسیرانی شهر تهران به روش نمونه گیری طبقه ای نسبتی چند ...