عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 969

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

از فروردین سال 1370 تا فروردین 1371 در شهرستان اهواز از گاوها نمونه‌برداری صورت گرفت که جمعا" 241 راس گاو نمونه‌برداری شد. در بررسی کنه‌های جمع‌آوری شده پنج گونه کنه شامل هیالوما آناتولیکم، آناتولیکم، هیالوما دتریتوم، هیالوما آزیاتیکم، آزیاتیکم بوفیلوس آنولاتوس و ریپی سفالوس سنگوینوس با فراوانی‌های مختلف تشخیص داده شد که بیشترین فراوانی مربوط به گونه هیالوما آناتولیکم آناتولیکم بود که بعنوان گونه غالب در گاوهای ناحیه اهواز شناخته شد. گونه‌های هیالوما بیشترین فراوانی را در فصل ...
نمایه ها:
اهواز | 
گاو | 
حیوان | 

یرسینیا انتروکولیتیکا اگرچه بیش از 60 سال است که شناخته شده ولی تنها طی دو دههء اخیر به عنوان عامل پاتوژن در انسان و سپس در دام معرفی گردیده است . طی این مدت تحقیقات زیادی در زمینه‌های مختلف برای شناخت بهتر این باکتری از نظر اپیدمیولوژی و پاتوژنز آن در سراسر جهان صورت گرفته است . در خصوص وجود این باکتری در بین دامها یا جوامع انسانی در نقاط مختلف ایران اطلاعات اندکی وجود دارد، بررسی موارد در این زمینه نشان می‌دهد که کل تعداد مقالات انگشت‌شمار است . در منطقهء اهواز در زمینهء وج ...

بالا بودن میزان وقوع پنومونی گاو در ایران همه ساله خسارات فراوانی را وارد می‌سازد با توجه به لزوم مشخص نمودن انواع پنومونی و عوامل ایجادکننده آنها جهت برنامه‌ریزی برای پیشگیری و یا درمان این بیماریها، ریهء گاوهای کشتار شده در کشتارگاه اهواز جهت شناسایی این ضایعات مورد بررسی قرار گرفت . در این رابطه تعداد 1051 ریه گاو کشتار شده در کشتارگاه اهواز از تاریخ 15 شهریور ماه 1375 لغایت 6 خرداد ماه 1376 مورد بررسی قرار گرفت که تعداد 100 (9/5 درصد) ریه مبتلا به پنومونی جمع‌آوری ...
نمایه ها:
گاو | 
ریه | 
اهواز | 
ضایعه | 

توکسوپلاسموز ناشی از تک یاخته توکسوپلاسما گوندی بیماری مشترکی است که بطور وسیع در سراسر جهان و از جمله ایران انتشار دارد. از تیر ماه 1370 تا خرداد ماه 1371 تعداد 592 نمونه خون گوساله‌ها و گاوان پرورش یافته در منطقه اهواز جمع‌آوری و با روش ایمنوفلئورسانس غیرمستقیم، با استفاده از سرم گونژوگه گاوی تهیه شه در انیستیتو پاستور ایران آزمایش شد، میزان موارد آنتی‌بادی مثبت با عیار 1.20 به بالا 2ˆ16 درصد تعیین شد. گروه سنی 0-6 ماهه اعم از جنس نر و ماده نسبت به سایر گروههای سنی (6-12 ما ...
نمایه ها:
گاو | 
اهواز | 

مطالعه ما از آبان (1370) تا آبان (1371) انجام گرفت . دراین مطالعه از 2200 لاشه بز و 5000 لاشه گوسفند بازرسی شده در کشتارگاه شهرستان اهواز 182 غده (91 از گوسفند و 91 از بز) دارای ضایعات مختلف ماکروسکوپیک بودند که برای انجام معاینات دقیق‌تر و بررسی میکروسکوپیک جمع‌آوری شده و به آزمایشگاه آسیب‌شناسی دانشکده دامپزشکی اهواز برده شدند. نمونه‌ها بعد از بررسی در فرمالین 10 درصد قرار گرفته و بعد از فیکسه شدن با کمک روش قالب‌گیری بوسیله پارافین آماده تهیه مقاطع میکروسکوپیک شدند. مقاطع ...
نمایه ها:
اهواز | 
گواتر | 
حیوان | 
بز | 

در بررسی‌هائی که بمنظور جمع‌آوری و شناسائی فون‌بال ریشکداران (THYSANOPTERA)در اهواز و حومه طی سالهای 1375-1373 صورت گرفت جمعا 43 گونه متعلق به 3 خانواده و 24 جنس جمع‌آوری گردید که از این تعداد 16 گونه برای اولین بار از ایران گزارش میشود. که با علامت (*) و یک گونه برای دنیا(احتیاج به بررسی بیشتر) که با علامت (**) مشخص شده‌اند. اسامی گونه‌ها به ترتیب زیر راسته‌ها و خانواده‌ها عبارتند: I-TUBULIFERA 1-PHLAEOTHRIPIDAE Haplothrips flavicintus Karny H.tolerabilis*Priesner H.r ...

مسئله حائز اهمیت محدودیت تهیه پروتئین حیوانی است که در ایران معمولا از گوشت قرمز (گاو و گوسفند) و فرآورده‌های شیر و مرغ و تخم‌مرغ و ماهی استفاده می‌شود. طبق آمار موجود کل ظرفیت مراتع ایرانی قابلیت تغذیه و سیر کردن 35 میلیون واحد دامی را دارد در حالیکه اکنون این مراتع مورد استفاده 100 میلیون واحد دامی می‌باشد و در حقیقت بهره‌برداری از مراتع موجود 3 تا 3/5 برابر بیشتر از ظرفیت مراتع کشور است . این بهره‌برداری نامناسب به مرور سبب تخریب و از بین رفتن بیشتر مراتع کشور شده و، نتیجه ...

200 نمونه از قسمتهای سه گانه دستگاه تنفس شامل نای، ریه و کیسه هوایی طیوری که از 40 واحد مرغداری حومه اهواز تهیه شده بودند، جهت جداسازی مایکوپلاسما مورد مطالعه و بررسی قرار گرفتند. نمونه‌گیری به روش شستشو و خراش دیواره نای، سواب برداری از کیسه‌های هوایی و برداشتن تکه‌ای از ریه و سلاله کردن آن صورت می‌گرفت که به روش تکرار کشت در محیط مایع و انتقال آن بر روی محیط جامد 7 نمونه مایکوپلاسما جدا گردید. از آن نمونه 1 مورد با استفاده از آزمایشهای بیوشیمیایی و سرولوژیکی Disc growth in ...

بررسی علل ضبط لاشه‌های گاو در کشتارگاه اهواز طی سالهای (1366-75) در این پایان‌نامه بیماریهائی که باعث ضبط موضعی و کلی لاشه‌ها در کشتارگاه اهواز طی سالهای (1366-75) گردیدند مورد بازنگری قرار گرفتند بیماریهائی که عامل ضبط کامل لاشه بودند عبارتند از: سپتی‌سمی 37/8 درصد کاشکسی 31/6 درصد زردی 16/8 درصد سیستی‌سرکوز گاوی 13/6 درصد سپتی‌سمی مهمترین عامل ضبط کامل لاشه بوده و بیشترین میزان ضبط ارگانها مربوط به ریه بوده است . مهمترین بیماریهائی که باعث ضبط ریه می‌گردند عبارتند از هیدایت ...