عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 103

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

چکیده ندارد.
نمایه ها:
1367-1377 | 
کتاب | 
   
چکیده ندارد.

هدف : کمک به ارزیابی کمی و کیفی فعالیتهای انتشاراتی و مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. ...

در این طرح سابقه نشریات ، پژوهش و آموزش در حوزه روانشناسی کار (سازمانی، صنعتی) در ایران مورد بررسی و جمع‌آوری قرار گرفته است . در بخش نشریات 600 مقاله توصیفی و تحلیلی از 24 مقاله علمی متبر و حدود 40 کتاب فیش برداری شده است . در بخش پژوهش 19 مقاله پژوهشی و 98 پایانامه تحصیلی دوره کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری از دانشگاههای تهران، اصفهان و اهواز مورد مطالعه و فیش‌برداری قرار گرفته است و در بخش آموزش دوره - کارشناسی روانشناسی سازمانی و صنعتی در دانشگاههای اصفهان و اهواز به لحا ...

به منظور تشکیل، تکمیل و به هنگام‌سازی مرکز اطلاعات و مدارک ساختمان و مسکن پروژه‌ای تحت عنوان بانک اطلاعات در مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن تعریف گردید. در ارتباط با اهداف این بانک کلیه مدارک ، اسناد و اطلاعات مرتبط و مورد نیاز پژوهشگران مرکز خریداری و تهیه گردیده و پس از تحلیل و آماده‌سازی وارد بانک اطلاعاتی می‌گردد. نهایتا انتشارات مرکز نیز که حاصل کارهای پژوهشی است از این بانک و بودجه آن برخوردار می‌گردد که فعالیتی ادامه‌دار و پرداخته است . ...

برنامه ریزی های منطقه ای و عمرانی ایجاب می کند که برای شناخت مسائل اقتصادی و اجتماعی کشور، سنجش عملکرد سیاستها در زمینه تعیین اولویت های مختلف و مطالعه تغییرات اقتصادی و اجتماعی حاصله و اتخاذ تصمیمات اجرائی لازم و بموقع، بررسی هائی چند بر مبنای داده های آماری انجام گیرد. این بررسی ها مبتنی بر اطلاعات آماری دستگاههای مختلف مملکتی انجام می گیرد و انتشارات سازمانهای دولتی که در سطوح وسیع، اطلاعات و ارقام آماری مورد نیاز را در اختیار قرار می دهد، در انجام بررسی های مزبور نقش اصلی ...