عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 13

مرتب سازی بر اساس: به صورت:
  
چکیده ندارد.

این پژوهش یک مطالعه توصیفی تحلیلی است که به منظور شناخت عوامل ترک تحصیل در بین دانشجویان دختر کاردانی پرستاری مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است . در این پژوهش تعداد 70 نفر از دانشجویان ترک تحصیل کرده دختر دوره کاردانی که سن آنها بین 19-26 بوده، شرکت داشته‌اند، گروه پژوهش از طریق نمونه‌گیری مبتنی بر هدف انتخاب شده‌اند. پرسشنامه‌ها جهت کسب داده‌ها در رابطه با شناخت عوامل موثر در ترک تحصیل دانشجویان بر مبنای چهارچوب پنداشتی این پژوهش تدوین و توسط پژوهشگر برای ا ...