عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 128

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

مطالعه اسطوره‌ها، یکی از مهم‌ترین روش‌های شناسایی تاریخ و فرهنگ‌های گوناگون است و می‌تواند ما را در آگاهی از شباهت‌ها و تفاوت‌های میان ملیت‌های گوناگون یاری دهد. در این میان اندیشه روئین‌تنی، که ریشه‌ای کهن داشته و بیانگر آرزوی دیرینه بشر برای دستیابی به آسیب‌ناپذیری و بی مرگی است به انحای گوناگون در میان اسطوره‌های ملل مختلف نمود یافته و از برجستگی قابل تاملی برخوردار است. با مراجعه به کتب و مقالات ارائه شده در این زمینه، درمی‌یابیم سه اسطوره رویین‌تن تاریخ یعنی آشیل، اسفندی ...

گرچه از عصر جهان‌بینی اسطوره‌ای یعنی عصری که انسان می‌خواست با نیروی خیالین و به زبان اسطوره، خود و جهان خود را تبیین کند، قرن‌ها گذشته است، اما انسان هرگز نتوانسته است از جاذبه‌ی جادویی اسطوره بی‌نیاز بماند. هنرآفرینان گاه با انطباق اساطیر کهن با شرایط موجود و گاه با اسطوره‌سازی از مفاهیم و مسائل عصر و نیز شخصیت‌های تاریخی به بازسازی و نوسازی آن دست یازده‌، از نیروی عظیم خیالین آن بهره گرفته‌اند. در عصر حاضر نیز برخی از شاعران بنابر فکر و فرهنگ و زمینه‌های ذوقی و اندیشگی‌ش ...

اساطیر هر قوم، توجیه کننده ساختارهای اجتماعی، آیین ها و الگوهای رفتاری و اخلاقی هر جامعه «ابتدایی» هستند. در پژوهش حاضر با رویکردی ساختار گرایانه اساطیر تدوین شده در شاهنامه و بانو گشسپ نامه مورد بررسی قرار گرفت. این پژوهش در چهار فصل تدوین شده است؛ در فصل اول به تعریف مفاهیم کاربردی در پایان نامه پرداخته شد و پس از آن نسخی که مورد بررسی قرار گرفته است، معرفی شده‌اند. در فصل دوم پیشینه‌ی تحقیق مورد بررسی قرار گرفت. در فصل سوم به روش شناسی پژوهش اشاره شد. در نهایت با توجه به ...

اسطوره‌ها روایتهایی هستند که در رویاهای جمعی انسانها وجود دارند و فرهنگ آدمیان را از دور دست ها به زمان ما می آورند و افکار بلند و منطق گسترده مردمانی ناشناخته ولی اندیشمند را دردسترس ما می گذارند. پژوهش حاضر می کوشد ضمن تعاریف اسطوره به معرفی آثار چاپ شده ی این مضمون که در یکی از مهمترین مراکز فعال در زمینه های فرهنگی و هنری برای گروه سنی کودک و نوجوان در ایران ، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ، به نشر رسیده است ، بپردازد. نتایج این پژوهش نشان می دهد که شاهنامه فردوسی ...

هدف از طرح و اجرای این پژوهش، تبیین چگونگی تاثیرگذاری اسطوره در حرکتش به سمت فلسفه و نگاهی به ایجاد جهان‌بینی فلسفی در یونان است و نیز یافتن پاسخ به این پرسش را ‌که چه فرمی اسطوره یونان را به فلسفه رسانده است، در نظر دارد. روش اجرای این پایان‌نامه کتابخانه‌ای است. در ابتدا به تعریف اسطوره و زمینه‌های اساطیری پرداخته شده و زوایای مختلف تعامل و تقابل که شکل ابتدایی دیالکتیک بوده در نظر گرفته شده است. این سیر در ایلیاد و اودیسه هومر که همیشه در خط آغازین تاریخ یونان و غرب قرار د ...

اسطوره پرومته از زمان شکل‌گیری در پرومته در بند و پرومته رها از بند، مورد نقدهای فردمحور و انسانگرایانه‌ای قرار گرفته که شخصیت پرومته را در مرکز اسطوره قرار داده‌اند. به دلیل تمرکز این نقدها بر فرد، جنبه‌های ایدئولوژیک و غیرفردی عواملی که توانسته به ظهور این اسطوره در دو عصر تاریخی متمایز منجر گردد کمتر مورد توجه قرار گرفته است. این تحقیق می‌کوشد با در نظر گرفتن رابطه‌ی دوطرفه فرد و جمع در تولید ادبی و تاثیر ایدئولوژی بر تشکیل اسطوره و اسطوره‌سازی، به تعدیل آرای فوق بپردازد. ...

موضوع پژوهش حاضر اختلاف بخش اساطیری شاهنامه با سایر کتب تاریخی فارسی و عربی تا اواخر قرن پنجم است.داستان‌ها و شخصیت‌های اسطوره‌ای در کتب تاریخی اسلامی در مقایسهبا بخش اساطیری شاهنامه دچار تغییراتو جابه‌جایی‌هایی شده‌‌است.در این تحقیق با استفاده از روش ساختارگرایی، در مورد هر كدام از شخصيت‌های اسطوره‌ای ابتدا براساس روايات كهن از جمله اوستا و ديگر متون مذهبي و شاهنامه شرحي مختصر از زندگي و دورۀ شهرياري آن‌ها آمده است، سپس به بررسی کتب تاریخی پرداخته شده است.متون تاريخي، داستان ...

این پژوهش،تحلیل،طبقه بندی و کتابشناسی اسطوره را در بر می گیرد. روند کار بدین ترتیب بوده است که پس از جمع آوری همه ی منابع به توصیف وتحلیل آنهاپرداخته شد و سپس همه ی منابع طبقه بندی شده اند.البته مجموعه مقالات و سخنرانی ها،کتابهایی که قبل از سال1350وبعدازسال1390منتشرشده اند وکتابهایی که در آنها بسیار مختصر درباره ی اسطوره سخن گفته شده از قلمرو این کتابشناسی بیرون است.تعدادکتابهایی که در این کتابشناسی به ترتیب مورد بررسی قرار گرفته 191عنوان کتاب است.اطلاعات مربوط به هرکتاب شامل ...

عبّاس معروفی(1336) نویسنده ی معاصر، در آثار خود -اعمّ از رمان، داستان کوتاه و نمایشنامه- توجّه و اهتمام ویژه ای برای اسطوره ها، چه اسطوره های انسانی(فرا ملّی/ازلی ابدی) چه اسطوره های ملّی قائل است. توجّه و اهتمامی آگاهانه-عامدانه تا بدان جا که بنمایه های اصلی برخی آثار وی، بر مبنای یکی از اسطوره ها بنا نهاده شده است. معروفی، در ارتباط با پاره ای از دردهای انسانی، آنچه با سرشت و سرنوشت انسان، در اعصار انسانی دیروز و امروز، در قالب موضوعاتی تکرار شونده که هیبت و هیئت ازلی ابدی ...