عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 41

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر قابلیت‌های نوآوری، بازاریابی و شبکه سازی بر ارزش ویژه برند از طریق ارزش مشتری و هم آفرینی ارزش (مورد مطالعه: شرکت خودروسازی ایران خودرو) بود. روش اجرای پژوهش حاضر توصیفی - پیمایشی و طرح پژوهش همبستگی از نوع تحلیل مسیر بود. جامعه آماری پژوهش حاضر به دو دسته تقسیم شدند: دسته اول: کلیه کارکنان و کارشناسان و مدیران بخش لجستیک، فروش و زنجیره تأمین شرکت ایران خودرو بودند که 171 نفر از آنان در پژوهش شرکت کردند. دسته دوم: مشتریان شرکت ایران خودرو بودند که ...

در دنیای اقتصاد مشتری‌مدار کنونی، بانک‌ها نیز مانند سایر سازمان‌ها در تلاش جهت ارایه خدماتی با کیفیت، با‌ارزش و خرسند‌کننده برای مشتری می‌باشند تا ضمن افزایش کیفیت رابطه میان خود و مشتری، زمینه وفاداری مشتریان را فراهم سازند. وفاداری به لحاظ این‌که مشتریان وفادار عامل بقا و سودآوری سازمان‌ها محسوب می‌شوند، بسیار مورد توجه واقع شده است. لذا، هدف این تحقیق بررسی تاثیر کیفیت خدمات، ارزش مشتری و رضایت مشتری بر وفاداری با در نظرگرفتن نقش میانجی کیفیت مدیریت ارتباط با مشتری می‌باشد ...

وفاداری مشتری به‌عنوان یک هدف استراتژیک در تمام صنایع خدماتی اهمیت دارد. در صنعت گردشگری حفظ و نگهداری مشتری برای رشد سازمان امری حیاتی محسوب می‌شود. به‌گونه‌ای که کاهش هزینه‌های بازاریابی، کسب سهم بیشتر در بازار و قدرت نفوذ تجاری را به همراه دارد؛ بنابراین شناسایی عوامل موثر بر آن ازجمله کیفیت خدمات، رضایت مشتری و ارزش مشتری و کیفیت مدیریت ارتباط با مشتری بسیار حائز اهمیت است. هدف پژوهش، بررسی رابطه بین سه متغیر کیفیت خدمات، رضایت مشتری و ارزش مشتری به‌عنوان متغیر مستقل و وف ...

با ظهور تکنولوژیهای جدید و امکان رقابت در سطح جهانی، محیط بازار در بسیاری از صنایع نسبت به هر زمانی در گذشته بسیار رقابتی تر شده است. سازمانها به طور فزاینده اهمیت مدیریت ارتباط با مشتریان خود را تشخیص داده و بسیاری از آنها به CRMبه منظور خدمت دهی بهتر به مشتریان و تسهیل ایجاد رابطه های نزدیکتر با آنها روی آورده اند. از طرفی تشخیص مشتریان با ارزش و مدیرت آنها به موضوع مهمی تبدیل شده است. در دنیای امروز، بازار کسب و کاری به صورت شبکه ای پیچیده از روابط ارزشی ملموس و ناملوس می ...

امروزه، با رشد و پیشرفت فناوری، نمی توان تأثیر فناوری های به روزی همچون فناوری اطلاعات را بر محیط کسب و کار نادیده گرفت. برای دستیابی به یک مزیت رقابتی بالاتر، سازمان ها می توانند با تکیه بر قدرت نوآوری خود، نیازهای جدید بازار و مشتریان را شناسایی کنند. استفاده از بازاریابی نوآورانه در مدیریت زنجیره تأمین، سازمان ها را قادر می سازد تا به خلق ارزش بزرگتری برای مشتریان و سایر ذی نفعان نایل گردند. رشد فناوری اطلاعات شیوه های سنتی کسب و کار را تحت تأثیر خود قرار داده است، به طوری ...

پژوهشگران به این نکته اشاره می‏کنند که بازاریابی دهان به دهان، نقش مهمی را در تصمیم گیری خرید مشتری بازی می‏کند. بازاریابی دهان به دهان توسط مشتری نتیجه عوامل گوناگونی است. هدف این مطالعه بررسی اثرات بین تعهد مشتری، رضایت مشتری، کیفیت محصول یا خدمت، ارزش ادراک شده مشتری، وفاداری مشتری و اعتماد مشتری بر فعالیت بازاریابی دهان به دهان مثبت شهروندان مشهدی است. در این پژوهش از فرمول تعیین حجم نمونه برای جامعه نامحدود استفاده شده است. با استفاده از روش نمونه‏گیری تصادفی ساده، 224 پ ...

هدف از انجام این تحقیق بررسی تاثیر بازاریابی آرمان اجتماعی بر سرمایۀ برند در شرکت دنت است. تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش گردآوری اطلاعات پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق شامل مشتریان شرکت دنت می‌باشد که با توجه به اینکه حجم جامعه آماری بسیار زیاد بوده و همگی در دسترس محقق نبودند از جامعه مورد نظر نمونه گیری بعمل آمد. برای نمونه‌گیری از روش نمونه گیری تصادفی در دسترس استفاده گردید. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران بدست آمد و تعداد 384 نفر از مشتریان به عنوان نمونه آم ...

امروزه هدف اصلی تمام کوششهایی که درخصوص افزایش کیفیت ،کاهش بهای تمام شده وافزایش قابیلت رقابتی بکار می رود برای ایجاد ارزش برای مشتری وهمچنین کسب رضایت وی وایجاد حس وفاداری در مشتری است. درموردتمامی محصولات وخدمات ارائه شده درنهایت مشتریاننندکه داوری خواهندکرد، بنابراین نظرات وایده های مشتریان عمده ترین عامل موفقیت ویا شکست هرسازمان می باشد. ازطرفی اهمیت علایم تجاری به اهمیت ان در راهبردهای بازاریابی شرکتها و نقش آن درجذب ،نگهداری وپشتیبانی از مشتریان بر می گردد. اینکه مشتریا ...

در این پژوهش، روابط میان ارزش مشتری، قابلیت نوآوری سازمان وکارآفرینی استراتژیک در میان SMEهای استان تهران و در سطح صنایع، با کمک تکنیک تحلیل پوششی دو مرحله ای داده ها به روش مبتنی بر اسلک ها و با استفاده از داده های فازی مورد بررسی قرار گرفته است. هدف از این تحقیق ارائه ی الگویی برای ایجاد ارزش مشتری بیشتر با بهره گیری از ابعاد کارآفرینی استراتژیک و قابلیت نوآوری است. با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ها و با به دست آوردن مقادیر مربوط به کارایی و مقادیر کمبود و مازاد به ب ...