عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1225

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

این گزارش که به معرفی مختصر نظام آموزش و پرورش در ایران اختصاص دارد از سوی دفتر امور پژوهشی وزارت و پرورش تهیه گردید. در این گزارش ، ابتدا به وضعیت نظام آموزش و پرورش در قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به طور اجمالی اشاره گردید. پس از آن تغییر نظام آموزش و پرورش دورهء متوسطه (مصوب جلسه‌های مختلف شورای عالی انقلاب فرهنگی)، مورد توجه واقع شده و سپس به تعداد دانش‌آموزان در طی سالهای 1368-1354 و نیز تعداد مدارس مناطق شهری و روستایی ملی سالهای 1367-1354 به همراه جداول آماری اشار ...

هدف پژوهش بررسی سمت‌گیری آموزش و پرورش عشایر سیار با توجه به نحوه و روند زندگی عشایر سیار کشور است . جامعه آماری ائمه جمعه، دبیران شورای عشایری، مدیران کل آموزش و پرورش ، مدیران کل امور عشایر، روسای ادارات آموزش و پرورش ، روسای ادارات امور عشایر و کارشناسان آموزش ابتدایی و عشایر بسیار استانهای خراسان، کرمان، فارس و... است . روش پژوهش پیمایشی و با استفاده از ابزار پرسشنامه بوده است . یافته‌ها نشان می‌دهد که عشایر کوچنده کشور در حال نیل به زندگی نیمه کوچروی و اسکان بی‌رویه هستن ...

این تحقیق ، به منظور تبیین دیدگاه های انسان شناسی و معرفت شناسی فوکو و نقد دلالتهای آن برای حدود وظایف و اختیارات کنشگران آموزش و پرورش رسمی ( دولت ، مدیر ،معلم) انجام شد. جهت پاسخگویی به سوالات پژوهش از روش تحلیل استنباطی و شیوه گردآوری اطلاعات به روش کتابخانه ای استفاده گردید . نتایج پژوهش حاکی از آن است که بر اساس دیدگاه انسان شناسی و معرفت شناسی فوکوم دلاتهای زیر قابل استنتاج است . آموزش وپرورش در پی کشف معنا نیست بلکه وظیفه آن خود آفرینی است . آموزش وپرورش فاقد بنیان ه ...
 
این طرح با هدف تعیین مناسب‌ترین مکان برای تاسیس دانشگاه تربیت معلم در گیلان به منظور رفع مشکلات کمبود دبیر اجرا گردیده ، پس از بررسی مسایل و مشکلات حاکم بر تربیت معلم و مجموعه اصول و سیاستهای پیشینیان در باب تعلیم و تربیت و نیز بررسی الگوی مکان‌یابی دانشگاه تربیت معلم به بررسی مسایل جغرافیایی ، قومیت وزیان ، جمعیت ، بهداشت و درمان ، فرهنگ و وسایل ارتباط جمعی ، کشاورزی و شیلات ، انرژی ، راهها ، آموزش و پرورش ، آموزش عالی و معرفی شهرستانهای استان گیلان پرداخته و به شاخصهای الگو ...

هدف از این مطالعه، بررسی تطبیقی نظام آموزش و پرورش بین کشورهای ایران و ژاپن به منظور ارائه الگوی مناسب است. روش تحقیق از نوع تحقیقات کیفی توصیفی- پیمایشی است و محقق با مراجعه به اسناد و مدارک مربوط به نظام آموزشی کشورهای مورد مطالعه از طریق پایگاه‌های رسمی اطلاع رسانی، منابع کتابخانه‌ای، جستجو در سایت‌های اینترنتی، سازمان یونسکو و یونیسف، وزارت آموزش و پرورش هر دو کشور و غیره، به مطالعه پرداخته و براساس روش مطالعه تطبیقی جرج بردی و هیلکر که در چهار مرحله توصیف، تعبیر، مقایسه ...

این پژوهش با هدف شناسایی ساختار و معیارهای مناسب سرمایه فکری در آموزش و پرورش استان مازندران در سال تحصیلی ۹۱-۱۳۹٠ اجرا گردیده است. روش تحقیق ، توصیفی از نوع مطالعه موردی است. جامعه آماری این پژوهش کارشناسان و مسئولین آموزش و پرورش اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران می باشد که تعداد آن ها ۵۰ نفراست ،که ۲۱ نفر از خبرگان و کارشناسان عمدتاً با تجربه‌ی بین ۱۷ تا ۳۱ سال در حوزه آموزش و پرورش به عنوان نمونه مورد مطالعه با استفاده از شیوه نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب گردیدند. ...

پژوهش حاضر با هدف ارزشیابی برنامه درسی آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی در دانشگاه های علامه طباطبایی و خوارزمی تهران سال تحصیلی 92-93 صورت گرفته است. روش پژوهش توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش شامل دو گروه است:گروه اول دانشجویان رشته آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی در دانشگاه های خوارزمی و علامه می باشد و گروه دوم اساتید و متخصصان رشته در دانشگاه های خوارزمی و علامه در سال تحصیلی 93-92 می باشند. حجم نمونه برابر 160 نفر دانشجو و 10 نفر استاد می باشد که برای ...

در سالهای اخیر، تربیت نیروی انسانی ماهر و متخصص از طریق تقویت بنیانهای آموزش فنی و حرفه‌ای، در کشور ما مورد توجه قرار گرفته است لکن بازار کار، نوع اشتغال و مسائل شغلی و حرفه‌ای مربوط به این گروه هنوز مورد ارزیابی و کاوش دقیق قرار نگرفته است . امروز دیگر به آموزش و پرورش بعنوان نهادی که وظیفه آن انتقال مواریث اجتماعی می‌باشد نمی‌نگرند، بلکه علاوه بر توجه به ارزشهای فرهنگی، از این نظام انتظار می‌رود محصولاتی را تولید کند که شایستگیها، مهارتها و تواناییهای لازم برای همگام شدن با ...