عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 12

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

با توجه به اهمیت و روند رو به رشد بازار کشورهای آفریقایی و در نتیجه ایجاد فرصت های جدید برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان، مطالعه حاضر در نظر دارد تا با بررسی اولویت ورود به بازارهای این قبیل کشورها، مبنای مناسبی را برای تصمیم گیری و برنامه ریزی صادرکنندگان و سیاست گذاران کشورمان فراهم آورد. از این رو در این تحقیق تلاش شده است تا بعنوان یک گام اساسی برای این هدف، به بررسی شاخص های اصلی تاثیرگذار بر صادرات غیرنفتی جمهوری اسلامی ایران برای ورود به بازار کشورهای آفریقایی پرداخته ش ...

جهانی شدن تجارت بین المللی و پیشرفت فن آوری ها در نیمه دوم قرن بیستم منجر به شکوفایی حمل و نقل دریایی بین المللی شد اما تهدیدات تروریستی و دزدی دریایی منجر به ایجاد چالش در این روند رو به پیشرفت گردید زیرا حجم عظیمی از کالاها از مسیرهای متعدد دریایی در حال عبور است که قابل ردیابی و کنترل فیزیکی نیستند و این امر سبب شده حمل و نقل دریایی در قبال حملات تروریستی و دزدی دریایی به شدت آسیب پذیر باشد و چون هرگونه اخلال در زنجیره حمل و نقل دریایی می تواند اقتصاد جهانی را تحت تاثیر قر ...

با تسلط مسلمانان بر اندلس، به مرور آئین و فرهنگ اسلامی در میان ساکنان آنجا گسترش یافت . با این همه به ‌رغم آنکه اندیشه‌های مختلف دینی و گرایش های گوناگون مذهبی مجالی برای بروز و ظهور در اندلس (در دوره اسلامی) به دست آوردند، تشیّع در شمار معدود مذاهبی بود که اساساً فرصتی برای بیان مبانی اعتقادی خود به دست نیاورد و به سبب وجود عواملی چند، راه برگسترش و تثبیت اندیشه‌‌های شیعی در اندلس بسته شد.پرسش اصلی در این پژوهش آن است که علل و عوامل عدم گسترش و ناپایداری تشیّع در اندلس چه ب ...