عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 946

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

برای اجرای این تحقیق یک باغ در روستای گیلانکشه و دو قطعه باغ از باغ شهید مطهری گیلوان برای نمونه‌برداری انتخاب شد. همه قطعه‌های باغ اخیر، به جز یکی از دو قطعه انتخابی، در حدفاصل 1374/2/4 الی 1374/2/11 برای مبارزه با آفت سمپاشی گردید. در هر سه قطعه انتخابی 5 درخت و در هز درخت 4 شاخه در جهت اصلی انتخاب و 15-10 cm از انتهای آن را قیچی باغبانی بریده و به آزمایشگاه منتقل می‌گردید. در شاخه‌های انتخابی شمارش حشرات کامل به تفکیک نر و ماده انجام و 5 cm از انتهای هر شاخه برای شمارش تخ ...

در فاز اول بمدت 5 سال اقدامات وسیع و جامعی در زمینه جمع‌آوری، شناسایی بررسی عوامل طبیعی کنترل‌کننده آفات مهم جنگلها و مراتع در سطح استان صورت می‌گیرد. این عوامل پس از جمع‌آوری به روشهای معمول اتاله و تثبیت شده و کدگذاری می‌گردد و سپس در جعبه‌های مخصوص جهت شناسایی و اقدامات بعدی به مرکز تحقیقات البرز کرج ارسال می‌گردد. نمونه‌های جمع‌آوری شده پس از آماده‌سازی مورد بررسیهای تاکزونومیک قرار می‌گیرند در انجام این امر از کیفیت و منابع طبیعی علمی و کلیدهای شناسایی و نهایتا همکاری مت ...

مهمترین آفت انباری پسته شب‌پره هندی و شب‌پره خرنوب می‌باشد. هدف از این بررسی محاسبه آستانه حداقل حرارتی و مجموع حرارت موثر برای مراحل مختلف رشد این دو آفت انباری در شرایط آزمایشگاهی می‌باشد. برای این منظور مراحل رشد آفت از جمله تخم، لارو، شفیره و حشره کامل را در درجه حرارتهای 15، 18، 21، 24، 30 و 33 درجه‌سانتی‌گراد مورد پرورش قرار داده و این مراحل بطور روزانه ثبت می‌گردد و با استفاده از روشهای استاندارد آستانه حداقل حرارتی و مجموعه نیاز حرارتی برای دو آفت بطور جداگانه محاسبه ...

بررسیها در مورد شناسایی گونه‌های مختلف تیپس گندم و وضعیت تراکم جمعیت آفت در مزارع گندم آبی و دیم با توجه به شرایط آب و هوایی در نقاط مختلف استان انجام گرفت و نمونه‌های تریپس (پوره و حشره کامل) جمع‌آوری شده جهت شناسایی در سطح گونه به موسسه ارسال گردیدند که همگی از گونه Haplothips tritici (kurd) شناخته شدند. و فقط نمونه‌های مربوط به مناطق ایوان و صید نظری جنس Aeolothrips و تعداد زیادی از گونه Sitothrips aravicus مورد شناسایی قرار گرفتند و در جهت بررسی سایر نباتات میزبان گیاهان ...
نمایه ها:
گونه | 
آفت | 
تریپس | 
گندم | 
جمعیت | 
حشره | 
خسارت | 

فرمون مصنوعی کرم سیب اخیرا در بخش تحقیقات آفتکشها در موسسه بررسی آفات و بیماریهای گیاهی سنتز گردیده و در همین ارتباط تهیه حامل مناسب ‏‎(Dispenser)‎‏ جهت فرمولاسیون فرمون احساس گردید. برای این کار ابتدا انواع متفاوتی از حامل های مختلف تهیه و در آزمایشات مقدماتی کارآیی آنها بررسی گردید و در نهایت چهار نمونه از آنها انتخاب و در سال 1377 مورد آزمایش نهایی قررا گرفتند. نمونه های مورد استفاده شامل نمونه خارجی ‏‎(FRD)‎‏ حامل تهیه شده از مواد بازیافتی ‏‎(BRD)‎‏ حامل سیلیکونی ‏‎(SRD)‎ ...

جهت اجرای این طرح در منطقه ورامین، قطعه زمین به ابعاد 22*40 متر در ایستگاه مرکزی اصلاح بذر انتخاب و بذر پنبه رقم ورامین در تاریخ 8/3/78 به روش هیرم کار کاشته شد. پس از سبی شدن بوته ها و رویت کانالهای مینوز (ئر اوایل تیر ماه) اقدام به آماربرداری از تراکم آفت گردید. برای این منظور از 10/5/78 تا پایان مهر ماه هر 10 روز یکبار 20 بوته پنبه در دو قطع مزرعه بطور تصادفی انتخاب شده و از هر بوته 3 برگ در قسمتهای بالائی، میانی و پائینی مورد بررسی قرار گرفته و تعداد کانالهای آفت یادداشت ...

طی دو سال گذشته عملیات نمونه برداری و خاک شویی نمونه های، استخراج نماتدها، فیکس کردن و تهیه پرپاراسیون های میکروسکوپی انجام گرفته و تعداد 15 گونه نماتد انگل گیاهی مورد شناسایی قرار گرفته اند که بخاطر کمبود منابع و نیاز به مشورت با سایر اساتید شناسایی گونه ها ادامه دارد. ...

برطبق بررسیهای بعمل آمده ثابت شده است که سوسک در باغاتی که نخلها متراکم کاشته شده و زیرنخلها به محصولات دیگر از قبیل سبزیجات و غیره که نیاز به آبیاری بیشتر دارند گسترش داشته و به آلودگیهای جدید در چنین مناطقی برخورد شده است وجود رطوبت و نخلهای مضافتی جوان مهمترین عامل جذب سوسکها محسوب می‌گردد مگر در مواقعیکه آلودگی از طریق تنه‌جوش و یا احتمالا" پاجوش از یک منطقه به منطقه دیگر منتقل گردد.نتایج ردیابیهای حفظ نباتات نشان می‌دهد میزان آلودگی سیر صعودی ندارد ، دشمنان طبیعی از جمله ...

در جهت تحقق اهداف طرح کار بازدید و نمونه‌برداری بر اساس برنامه تدوین شده از مناطق عمده سیب‌زمینی‌کاری استان تهران شامل دماوند ، کرج ، شهریار انجام گرفته ضمن یادداشت میزان آلودگی ، وضعیت رشدی و رفتاری آفت ، محل استقرار و فعالیت آن ، نمونه‌هائی جهت شناسائی و پرورش به آزمایشگاه کرج آورده شده است ، علاوه بر مزارع سیب‌زمینی با توجه به گرایش آفت به گندم ، این نمونه‌برداری‌ها در مزارع غلات هم‌جوار مزارع سیب‌زمینی یا مزارعی که سال قبل مورد کشت گندم بوده انجام گرفته است . به منظور برر ...