عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 16

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

دانش فولکلور از شاخه‌های علم مردم‌شناسی محسوب می شود که ترسیم‌گر بسیاری از جنبه‌های فرهنگ مردمی و از منابع باارزش پژوهشی در راستای شناخت افکار ، نحوه خود‌شناسی و جهان‌بینی افراد اجتماع و زمینه‌های فرهنگی و زیر‌‌ساخت های اجتماعی و سیاسی و ... هر جامعه و دوره‌ای است. هوشنگ مرادی کرمانی از نویسندگان معاصر در زمینه‌ی ادبیات کودکان و نوجوانان از وجوه گوناگون مضامین فولکلوریک در خلق داستان‌های خود بهره برده است. ما در پژوهش حاضر به بررسی و معرفی عناصر فولکلوریک به کار رفته در "اجز ...

در ادبیات و سینما، تصویر مولفه ای بنیادین است که کارکردهای ویژه خود را دارد. سینما به علت جذابیت، انتقال سریع و تقریبا" نو بودن از هنرهایی است که بیشتر با ادبیات ارتباط دارد و بیشترین تأثیرات را نیز از آن پذیرفته است. میزان فیلم هایی که از ادبیات اقتباس شده، بسیار گسترده است. سینما با تکیه بر قابلیت ها و پایه‌های فنی اش توانسته یک تعامل دوسویه و موثر را با ادبیات پیدا کند. اقتباس از ادبیات و انتقال مفاهیم آن، به تصویر سینمایی دانش ویژه ای می خواهد که بدون تجربه و آشنایی با آن ...

شخصیّت پردازی، از مهمترین عناصر تأثیرگذار در داستان نویسی است و داستان نویس، با خلق داستان، بخشی از واقعیّات زندگی را بازآفرینی می‌کند. هوشنگ مرادی کرمانی، یکی از نویسندگان پرمخاطب در عرصۀ داستان کودک و نوجوان است. وی با بیانی ساده و صمیمی و نثری روان به روایت آزارها، چالش‌ها و دشواری‌های زندگی کودکان و نوجوانان بسیاری می‌پردازد که عمدتاً شخصیّت‌های اصلی آثار او را تشکیل می‌دهند. در آثار این نویسنده، توجّۀ ویژه‌ای به «کودکان‌کار» شده است. از آنجا که مرادی کرمانی، خود، از کو ...

باتوجه به اهمیت اخلاق در ادبیات و به ویزه نقش و جایگاه ظریف آن در ادبیات کودک و نوجوان این پژوهش مسائل اخلاقی و تربیتی و نیز ضدارزش‌های اخلاقی در آثار چهار تن از نویسندگان ادبیات کودک و نوجوان از جمله؛ صمد بهرنگی، رضا رهگذر، سیروس طاهباز و هوشنگ مرادی کرمانی را بررسی می کند. نویسندگان مذکور همه قصه‌نویس هستند، اما هدف اصلی آنان سرگرم کردن مخاطبان خود نبوده، بلکه می‌کوشند تا در خلال گفته‌ها یا در هنگام نمایش اعمال شخصیت‌های داستانی به برخی از مسائل اخلاقی و تربیتی اشاره کنند و ...

بومی‌گرایی را می‌توان به نوعی بازگشت به سنّت‌ها و اصالت‌های فرهنگی یک جامعه دانست. سنّت‌هایی که هویت و اصالت فرد و جامعه را مشخص و آن را از سایرین متمایز می‌سازد. بازتاب این جریان در ادبیّات، ادبیّات بومی یا ادبیّات اقلیمی نامیده می‌شود. ادبیّات بومی یا ادبیـّات اقلیمـی به ادبیّاتـی گفتـه می‌شـود که سرشـار از لغـات و اصطلاحـات محلـی، ضرب المثل‌ها، آداب و رسوم، باور‌ها و عقاید منطقه‌ی خاصی باشد. این مقوله‌ی ادبی که از اواخر قرن نوزدهم وارد ادبیّات می‌شود از نظر علوم مردم شنا ...

از بین گونه‌های متنوع ادبی، خودسرگذشتنامه مجالی فراهم می‌آورد تا نگارنده از ورای خاطرات خود که با صمیمیّتی خاص در هم آمیخته‌اند، هویت و سیر تحول خویشتن را بازیابد و بازنماید. از این‌رو خودسرگذشتنامه در میان انواع دیگر ادبی از اهمیت و اقبال شگرفی برخوردار است. همانندی‌های بسیاری میان کلمات، خودسرگذشتنامه‌ی سارتر و شما که غریبه نیستید، زندگینامه-ی خودنوشت مرادی کرمانی و همانندی میان زندگی خالقان این دو اثر، ما را بر آن داشت تا با تکیه بر مبانی ادبیات تطبیقی، به بررسی صیرورت (تح ...

آثار ادبي هر قومي در حقيقت جلوه‌گاه مسايل اجتماعي آن قوم به شمار مي‌رود و مهمترين نقش را در انتقال فرهنگ و دگرگوني آن دارد. تأثير و تأثر ادبيات و جامعه از يكديگر امري اجتناب‌ناپذير است. از‌ این‌رو شناخت قوانین و نهادهای اجتماعی، آداب و رسوم در حوزة ادبیات اهمّیّت فراوانی دارد. یکی از گسترده‌ترین بخش‌های ادبیات هر ملّتی ادبیات مربوط به کودکان و نوجوانان است که نقش مهمی در آماده‌سازي آن‌ها براي ورود به عرصة اجتماع ایفا می‌کند. در اين نوشتار تلاش گرديده است تا به شيوة توصيفي و ت ...