عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1958

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

چکیده: اساسا در زمینه آموزش زبان انگلیسی به عنوان یک زبان دوم پذیرفته شده است که فرصت های بهتر تعاملی برای فراگیرها سودمند است.بهرحال، ماهیت دقیق رابطه بین تعامل کلاسی و یادگیری زبان دوم غیرشفاف است، و نیاز به پژوهش بیشتر دارد.تحقیقات زیادی با رویکرد توصیفی تا به حال بر روی گفتمان تعاملی کلاس انجام شده است، اما تعداد انگشت شماری از آنها متغیر مداخله به عنوان یک عامل تاثیرگذار را در بررسی راهکارهای تعاملی کلاسی معلمین که ممکن است منجر به بهبود فضای تعاملی درتعاملات بین معلم ...

دنیای امروز به یک زبان مشترک جهت انجام کارهای تجاری، اقتصادی، سیاسی، تحصیلی نیاز دارد. زبان انگلیسی بعنوان زبان مشترک جهت انجام این امور برگزیده شده است و جایگاه خود را بعنوان زبان واسطه در جهان بیدا کرده است. بنابراین زبان انگلیسی دیگر بعنوان زبان مردمان انگلستان و آمریکا محسوب نمی‌شود بلکه یک زبان جهانی بشمار می‌رود. هدف از این تحقیق بررسی نقطه نظر افراد تحصیل کرده ایرانی در مورد جهانی بودن و مشترک بودن زبان انگلیسی است. این تحقیق نگرش ۷۰ نفر شرکت‌کننده رشته زبان و ۵۴۷ شرک ...

چکیده: همانطور که در تحقیقات و مدل پایان نامه های سالهای اخیر مشاهده گردیده، متون بی‌شماری به زبان انگلیسی و ترجمه فارسی آنها براساس نظریه، تئوری و مدل زبان شناسان مشهور دنیا بررسی، مقایسه و ارزیابی شده‌اند. هم اکنون مقایسه، بررسی و ارزیابی متن اصلی کتاب مقررات متحد الشکل اعتبارات اسنادی (بانکی) تحت عنوان UCP600 و ترجمه آن به زبان فارسی که توسط GARY COLLYAR تدوین، محمد صادق ذوقی ترجمه و توسط اینجانب پاندورا یارندپور به عنوان محقق، براساس نظریات، تئوری ها و مدل ارزشیابی خانم J ...
نمایه ها:
UCP600 | 

چکیده مطالعه حاضر برآن بود تا تاثیر خواندن سایه به سایه را بر خواندن و درک مفاهیم و حفظ و یادآوری واژگان زبانی را بسنجد. بر این اساس، 52 زبان اموز ایرانی از دانشگاههای آزاد اسلامی واحد خوراسگان و فلاورجان بصورت تصادفی در دو گروه کنترل و ازمایش قرار گرفتند. کلاسهای خواندن و درک مفاهیم گروه کنترل بصورت سنتی اداره شد اما گروه ازمایش، بواسطه استراتژی خواندن سایه به سایه به مدت 16 جلسه تحت مطالعه قرار گرفتند. در ابتدا تست OPT جهت سنجش سطح زبانی دو گروه مورد استفاده قرار گرفت و تست ...

آسان سازی زبان شناختی متون نوشتاری می تواند درک مفهوم آنها را برای فراگیران غیربومی آسان تر کند اما در عین حال این روش باعث می شود که کاربرد اینگونه متون در فرایند یادگیری کم اثر شود. به عنوان مثال، حذف واژگان دشوار متن-که به هر حال زبان آموز نیازمند دانستن آنهاست-روسی معمول در آسان سازی است که فراگیران را از یادگیری به موقع برخی واژگان ضروری محروم می کند. با توجه به کاستی پیش گفته، روش تشریح متن که به طور طبیعی در گفتگوی بین سخنگویان بومی و غیر بومی زبان رایج است و در آن حشو ...

به نظر می رسد نوشتن در زبان دوم یا زبان خارجی، دشوارترین مهارت برای اکتساب در بافت های آموزشی توسط فراگیران می باشد. با وجود آنکه آموزش ضمنی این مهارت در کلاس های زبان خارجه رایج نیست، ولی می تواند موثر واقع شود. پژوهش کنونی درصدد بررسی تاثیر استراتژی نقشه مفهومی بر عملکرد نوشتاری فراگیران زبان خارجی می باشد. در این راستا 60 دانشجو در این پژوهش شرکت کردند، که به طور تصادفی به 2 گروه 30 نفره تقسیم شدند. این افراد در سطح بالاتر از متوسط بوده و دانشجوی رشته مترجمی زبان یا ادبیات ...
نمایه ها:
نگارش | 

این تحقیق در اختیار داشتن اصول و پارامترهای دستور زبان همگانی توسط یادگیرندگان زبان انگلیسی بعنوان یک زبان خارجی را در مورد یکی از پارامترهای آن یعنی سرابتدا/سرانتها بررسی می کند. به گفته فلین این پارامتر ویژگیهای دستوری خاصی را با خود به همراه می آورد که یکی از انها جهت مرجعواره ها می باشد ، بطوریکه در زبانهایی سرابتدا تمایل به استفاده از مرجعواره های پسینه و در زبانهای سر انتها تمایل به استفاده از مرجعواره های پیشینه می باشد . این تحقیق با استفاده از جملات مرکب قیدی انگلیس ...

روشهای جدید آموزش زبان خارجی اهمیت زیادی به زبان آموزان و ویژگیهای فردی آنها می دهند. از میان این ویژگیهای فردی ، راهکارهای یادگیری زبان به طور گسترده مورد توجه محققین قرار گرفته است . همچنین تاثیر برخی عوامل مهم در یادگیری زبان روی استفاده از این راهکارها مورد بررسی و تحقیق قرار گرفته است . از میان این عوامل ، عقایدی که زبان آموزان در مورد روند یادگیری یک زبان خارجی دارند چندان مورد توجه محققین قرار نگرفته است . با در نظر گرفتن این نکته ، تحقیق حاضر با اهداف زیر انجام داده ش ...
نمایه ها:
دختر | 

پژوهش حاضر تأثیر استفاده از پیکره‌های زبان‌آموز بر روی نگارش زبان آموزان انگلیسی به‌عنوان زبان خارجی در فضای آموزشی ایران را موردبررسی قرار داد. این تحقیق دو هدف را دنبال نمود. در ابتدا فراوانی انواع خطاهای زبان آموزان در مقالات آیلتس موجود در پیکره زبان آموز تجزیه‌وتحلیل و محاسبه شد. سپس دو گروه از فراگیران موردبررسی قرار گرفتند. گروه آزمایش (۲۲ نفر) در یک کلاس با رویکرد پیکره-محور و گروه کنترل (۲۲ نفر) در یک فضای سنتی نتیجه-محور به فراگیری زبان پرداختند. دو گروه در پایان دو ...