عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 129

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

پژوهش حاضر به دنبال بررسی عوامل موثر بر سرقت از منازل در خراسان شمالی است. چارچوب نظری این پژوهش با توجه به پیشینه‌ی پژوهش و مطالعات صورت گرفته، به صورت ترکیبی در نظر گرفته شده است. تحقیق از نوع پیمایش می‌باشد و ابزار جمع‌آوری اطلاعات نیز پرسشنامه‌ی پژوهشگرساخته می‌باشد. با توجه به قابل توجه بودن آمار سرقت از منازل در کشور و به خصوص در خراسان شمالی، این پژوهش به دنبال این است تا عوامل موثر بر گرایش به این انحراف را در بین افراد بالای 15 سال استان خراسان شمالی شناسایی کند. ب ...

مازندران به سبب برخورداري از مجموعه شرايط اقليمي از گستردگي كشت برخوردار مي باشد . از كل مساحت مازندران 45/18درصد آن اختصاص به اراضي زراعي و باغي دارد که تمامي شهرستان ها اقدام به كشت برنج مي نمايند. مشاهده تفاوت بسيار در ميزان توليد و عملكرد يك رقم برنج و همچنين هزينه و سود خالص ارقام در مناطق گوناگون و حتي در مناطقي كه از نظر اقليم (آب،خاك،هواو....)در شرايط يكساني قرار دارند. اين سوال را برمي انگيزد كه اين اختلاف بديهي و آشكار ناشي از چه مسئله اي مي باشد.آنچه مسلم است كشاور ...

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

مفهوم ساخت، در ارتباط سلسله مراتب نظام ها و مفاهیم در سطوح متعدد برداشتی ارگانیک و انطباقی از جهان هستی است چنان که در طبیعت با جریان یافتن نظام ها به درون یکدیگر، وحدت کل به وجود می آید و در واقع جنبه کمیت عناصر ایجاد کثرت می کند و جنبه کیفیت آن همین کثرت را به وحدت باز میگ رداند تا همین درک منظم از فرد گرایی مدرن تا جمع گرایی سنتی پایه و اصول زمان ساختاری حال و آینده شود همه مفهیم انسانی به صورت تقابل با یکدیگر پیوستگی دارند که ریشه در ذهنیت فردی و فرهنگ عامیانه جامعه می با ...
نمایه ها:
زمان | 
هویت | 
فرهنگ | 
مدرن | 
سنت | 
مکان | 

درباره ی ایران بایستی گفت که به لحاظ جغرافیایی بیشتر سرزمین ایران غیرقابل کشت بوده و به علت اختلاف ارتفاع میان سرزمین جلکه ای و مناطق کوهستانی و تنوع آب و هوا، کوچ نشینان می توانند به اقتضای فصل با جابجایی منظم خود از سرزمین های مختلف به منظور چراگاه استفاده نمایند. منطقه ی تالش که هم اکنون به شهرستان مستقل تالش- رضوانشهر و ماسال تقسیم شده و دارای چندین بخش و صدها روستا می باشد، از لحاظ جغرافیایی به دو قسمت متفاوت ساحل- جلگه ای و کوهپایه ای- کوهستانی و در ارتباط با یکدیگر تقس ...