عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 11791

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

این تحقیق با هدف بررسی تحلیلی نسبت وجدان و مسئولیت از منظر قرآن کریم و مدلول های تربیتی آن به منظور ارائه یک الگوی تربیتی مناسب انجام شده است. نوع این تحقیق، کیفی و روش آن توصیفی-تحلیلی است. مهم ترین یافته های این تحقیق بدین شرح است: نفس دارای مراتب و شئونات فراوانی است که یکی از آنها وجدان است، بکار بردن کلمه نفس برای وجدان به این معناست که این نیرو از ابعاد نفس انسان است و این جزءِ ذات آدمی است. این تمایل فطری از ذات انسان ریشه می گیرد؛ در قرآن کریم کارکردها و آثار وجدان، د ...

عرصه آموزش عالی صحنه‌ای اصلی برای تغییرات اجتماعی، شکل‌گیری شخصیت و سلامت روانی محسوب می‌شود. دانشجویان یکی از عوامل اصلی دانشگاه هستند که نحوه‌ی عملکردشان در بازدهی کیفیت دانشگاه‌ها نقش اساسی دارد. ازاین‌رو پژوهش حاضر به‌منظور بررسی و مقایسه‌ی ابعاد پنهان عزت‌نفس دانشجویان کارشناسی ارشد دانشکده‌‌ی علوم تربیتی با دانشجویان کارشناسی ارشد دانشکده علوم پایه در دانشگاه الزهرا می‌باشد. روش این پژوهش کیفی و با استفاده از روش تحقیق پدیدارشناسی صورت گرفته است. نمونه‌ی آن ۹ نفر دانشجو ...

خانواده اولین پایه‌گذار شخصیت ، ارزشها و معیارهای فکری است که نقش مهمی در تعیین سرنوشت و سبک و خط مشی زندگی آینده فرد دارد. یافته‌های محققین نیز نشان می‌دهد که والدین در تمامی رفتارهای کودک تاثیر شگرفی می‌گذارند. تحقیقات آنارو (1949) حاکی از آن است که نحوه برخورد والدین با کودک در انتخاب شغل آینده وی تاثیر بسیاری دارد وی والدین را به چند دسته تقسیم می‌کند. 1)والدینی که روابط گرم و صمیمانه‌ای با فرزند خود برقرار می‌کنند 2)والدینی که روابط سرد و مستبدانه‌ای با فرزند خود برقرار ...

فلسفه تعلیم و تربیت قبل از هر چیز فلسفه انسان است. تنها بدین شرط است که میتواند مأموریت خود را انجام دهد یعنی در جهت تشکل ، وحدت ، ترکیب وتألیف مجدد ومداوم انسان گام بردارد.رابطه ی بین آموزش و پرورش با جامعه و بنیاد مربوط به آن یک رابطه دیالکتیک است ، یعنی به همان اندازه که آموزش و پرورش محصول نظامها و بنیادهای جامعه است ، خود نیز در ایجاد شرایط اجتماعی ، سیاسی و اقتصادی جدید و دگرگونی نهاد های قدیمی جامعه نقش موثر دارد . سوالات ویژه تحقیق شامل: 1- دیدگاههای پیشرفتگرایی و ...

در این پژوهش این نکته را مبنا قرار داده ایم که تاسیس نهاد امور تربیتی مبتنی بر یک سری پیش فرض ها و مبانی فلسفی و معرفت شناختی بوده است. لذا محقق در صدد کشف این پیش فرض ها و مبانی، ارزیابی آن‌ها، و نهایتا بر حسب ارزیابی های انجام شده قضاوت درباره ایده‌ی تاسیس نهاد امور تربیتی است. مبانی و پیش فرض هایی که در این پژوهش مبنای مطالعه قرار می گیرند از این قرارند:1- دو حوزه‌ی دانش و ارزش از همدیگر متمایز و مستقل هستند. در حوزه‌ی دانش آنچه مد نظر است، واقعیت‌هاست ولی حوزه ارزش ها ...

موضوع این پژوهش بررسی میزان انطباق محتوای برنامه های تلویزیونی کودک ونوجوان با اصول روانشناسی است.تلویزیون در میان رسانه ها به عنوان پر مخاطب ترین رسانه جمعی سمعی و بصری نقش عمده و حساسی را در انتقال ارزشها و هنجارهادارد.دو هدف عمده در این پژوهش مد نظر بوده است.1)هدف نظری که با این هدف این تحقیق نشان خواهد داد چه نکاتی باید در تهیه فیلم و برنامه های تلویزیونی کودکان و نوجوانان مبنی بر اصول و معیار های روانشناسی تربیتی لحاظ شود ونیز آیا این اصول و معیارهادر برنا مه های مورد نظ ...

تنها ذات پاک خداوند، شکست‌ناپذیر است و همه مخلوقات به حکم محدودیت‎هایشان شکست‎پذیر هستند. لذا عزّت از آن اوست و هر کسی عزّتی کسب می‌کند از برکت دریای بی‎کران اوست. انسان آگاه باید آب را از سرچشمه بگیرد که آب زلال و فراوان آن‎جاست، نه از ظروف کوچک و مختصری که محدود و آلوده و در دست این و آن است و اگر می‌بینیم در بعضی از آیات قرآن عزّت را علاوه بر خداوند برای پیامبر (ص)و مومنان قرار می‌دهد؛ «وَ?ِالعِز?هِ وَ لِرَسولِهِ وَلِلمُومِنین» (منافقون، 8) معنایش این است که هر کس عزّت می ...

پژوهش حاضر تحت عنوان «تحلیل توان آزمون های آماری پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه علامه طباطبایی» صورت گرفته است. این پژوهش دارای دو هدف اصلی بررسی توان آزمون و همچنین حجم نمونه پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه علامه و هفت هدف فرعی بود. مقایسه توان آزمونها با توجه به میزان اثر پیشنهادی کوهن، مقایسه آنها به تفکیک نوع آزمون آماری، مقطع تحصیلی و گروه آموزشی و نیز مقایسه حجم نمونه پایان نامه ...

هستی به رحمت و محبت وجود یافته است و بر این مبنا تربیت می‌یابد. وجود مظهر رحمت حق است و هر موجودی به سبب رحمت رحیمیی‌ه حق به کمال شایسته خود می‌رسد. خداوند در سرشت هر موجودی عشق ذاتی سیر به کمال خود را ایجاد کرده است و روش محبت در تربیت، بر این حقیقت وجود استوار است. پژوهش حاضر به بررسی ابعاد مختلف روش تربیتی محبت در تعلیم و تربیت اسلامی می پردازد. تلاش شده است که این بررسی بر اساس آموزش های قران کریم و بر گرفته از تعلیمات مدرسه پیامبر اکرم (ص) و اوصیای آن حضرت باشد . تحقیق ح ...