عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 116

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

چکیده هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه جو عاطفی خانواده با خلاقیت و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع متوسطه بود. نمونه آماری در این پژوهش تمامی دانش آموزان متوسطه خانواده های تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی شهرستان مرودشت به تعداد184 نفر بود که تمامی دانش آموزان پسر و دختر(184نفر) به روش سرشماری به عنوان نمونه انتخاب شدند. جهت جمع آوری اطلاعات از دو پرسشنامه جو عاطفی خانواده آلفرد بی هیل برن (1964) پرسشنامه خلاقیت تورنس(1998) و میانگین معدل دانش آموزان استفاده شد. . نتایج حاکی ...

به بیان دیگر هدف این تحقیق آشکارسازی تاثیرات امکان پذیر حالت های بدنی پر/کم توانی (باز/بسته) بر روی عواطف و احساسات و همینطور درک زبان آموزان زبان خارجی از فعالیت کلاسی خود است. بدین منظور از 15 زبان آموز مذکر ایرانی خواسته شد تا در نه جلسه ی نود دقیقه ای به صورت های پر توانی و کم توانی و عادی بر روی صندلی خود بنشینند. داده های این تحقیق از دوطریق پرسشنامه و گزارشات زبان آموزان بدست آمد. تحلیل آماری داده های پرسشنامه و تحلیل کیفی گزارشان نشانگر این بود که حالت بدنی کم توانی ت ...

شعر هر شاعری، آینه تمام‌نمای زندگی اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و هنری جامعه‌ای است که در آن زندگی می‌کند. بر این اساس و در دنیای معاصر، عده ای از شاعران بر این باورند که قالب‌ها و زبان شعر کلاسیک برای بیان این شرایط و محیط، قاصر است؛ از این‌رو هر کدام به شیوه‌ای سعی در به روز‌رسانی شعر خود متناسب با زمان و مکان زیستگاه خویش دارند؛ و این آغاز قدم نهادن در وادی نوآوری‌ست. شیوه‌های نوآوری در میان شاعران مختلف متفاوت است؛ بعضی تنها مفاهیم امروزی و کلمات جدید را در شعر خویش وارد می‌کنن ...

استانیسلاوسکی برای رسیدن به حداکثر باور پذیری متد کنش جسمانی را معرفی می کند. متدی که به علت مرگ او توسط گروتوفسکی کامل گردید. این متد از آن رو دارای اهمیت است که برخلاف روش های پیش از خود سعی دارد بازیگر را به مرحله ای برساند که بتواند از لحاظ روانی با نقش درگیر شود و هر آن چه مربوط به نقش است را باور کند. این روش با توسل به مراحلی قابل تکرار، عواطف درونی بازیگر را در راستای ایفای نقش هدایت می کند. مراحل این متد به لحاظ نظری منطبق بر تئوری های فروید در باب روان کاوی و مطالع ...

پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی درمان فراشناختی بر امید به زندگی و کنترل عواطف در افراد ناتوان جسمی و حرکتی انجام شده است. مطالعه حاضر از نوع مطالعات نیمه تجربی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل می باشد که در آن از بین معلولین جسمی- حرکتی شهر داراب، با روش نمونه گیری در دسترس 40 نفر انتخاب و به طور تصادفی در گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند. مقیاس امید اشنایدر و مقیاس کنترل عواطف در دو مرحله پیش آزمون و پس آزمون برای هر دو گروه اجرا شدند و جهت تحلیل داده های جمع آوری ش ...

خانواده خميرمايه و سنگ بناي جامعه بزرگ انساني است. در نظام خانواده، هر يک از اعضاء جايگاه خاص خود را دارند، که با جايگاه ديگري متفاوت است. در بین اعضاء خانواده مرد دارای جایگاهی مهم و تأثیرگذار است. از یک‌سو به‌ عنوان همسر، تأمین‌کننده‌ی نیازهای روانی، عاطفی، مادی و معنوی همسر خویش است، و از سویی دیگر به‌ عنوان پدر، مسئولیت سرپرستی، حمایت و هدایت‌ فرزندان را به عهده دارد. این تحقیق بر آن است با روش توصيفي‌ـ تحليلي و با مطالعه متون دینی، به ویژه روایات و علی‌الخصوص نهج‌البلاغه ...

این پژوهش با هدف تعیین رابطه هوش هیجانی با مهارت اجتماعی دانش آموزان پایه پنجم و ششم ابتدایی مدارس چند پایه در شهرستان اردستان انجام شد. برای تعیین این رابطه از پرسشنامه مهارت اجتماعی کرامتی و هوش هیجانی بار-ان استفاده شد. روش تحقیق مورد استفاده پیمایشی مقطعی بود که بر روی گروه نمونه‌ای به حجم 80 نفر متشکل دانش آموزان پایه پنجم و ششم مدارس چند پایه شهرستان اردستان با روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. پس از آن، داده‌ها گردآوری شده و برای تجزیه و تحلیل آنها از آمار توصیفی (می ...

در رویکرد اسلامی، خانواده، هم محیط پرورش و کمال یافتن افراد است و هم زیرساخت جامعه اسلامی به حساب می آید. چنانچه کمال انسان ها در رسیدن به مقام عبودیت و اخلاص یا همان مقام توحید باشد، نقش ها و وظایفی هم که برای ارکان خانواده و همچنین برای یک خانواده و ارتباطات بیرونی آن تعریف می شود، می بایست همسو و هم آهنگ با آهنگ توحید و بندگی باشد. لذا شکلی متفاوت با نقش ها و وظایف و ارتباطات خانواده غیر توحید محور پیدا می‏کند. بر اساس اهمیت موضوعِ توحید و توحید محوری در ارکان خانواده، در ...