عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 119

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف از پژوهش حاضر، بهینه سازی ارزیابی عملکرد ادارات تربیت بدنی دانشگاه ها با استفاده از مدل ترکیبی,BSC EFQM و DEA می‌باشد. جامعه‌ی آماری در مرحله‌ی تعیین شاخص‌های کلیدی و جایگاه آنها در ابعاد BSC، کلیه‌ی خبرگان در امر ارزیابی عملکرد ادارات تربیت بدنی (اساتید دانشگاه و مدیران ادارات تربیت بدنی و ارزیابان) بودند که به شکل هدفمند براساس سابقه‌ی کار و میزان تحصیلات، تعداد 25 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. در مرحله‌ی اجرای مدل نیز جامعه آماری شامل کلیه‌ی ادارات تربیت بدنی و ...

تحقیق حاضر با هدف"بررسی کارآمدی مدل EFQM در ارزیابی مدارس غیردولتی دوره‌ی راهنمایی و متوسطه از دیدگاه مدیران و دبیران آن‌ها" انجام شده است. این مطالعه با توجه به موضوع پژوهش از لحاظ روش؛ پیمایشی، بر حسب هدف؛ کاربردی و از نظر زمان؛ مطالعه‌ی مقطعی و تکنیک مورد استفاده برای مطالعه‌ی مقطعی، پرسشنامه است. جامعه‌ی آماری پژوهش شامل کلیه‌ی مدیران و دبیران مدارس غیردولتی دوره‌ی متوسطه و راهنمایی شهرستان ورامین است. حجم جامعه 304 نفر است که 28 نفر را مدیران و 276 نفر را دبیران تشکیل می ...

هدف این پژوهش مطالعه تاثیر آموزش بر استقرار مدل تعالی در یک سازمان نظامی(وزارت دفاع ) در استان تهران می باشد. مدل مورد استفاده در این تحقیق مدل تعالی EFQM می باشد این مدل 7 دوره در این سازمان اجرا شده است که در حدود 9 سال قدمت دارد روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش روش توصیفی پیمایشی و از نوع علی مقایسه ای است. برای تدوین مبانی نظری و تئوری پژوهش از روش مطالعه ای کتابخانه ای استفاده شده است. جامعه آماری مورد پژوهش شامل کارکنان و کارشناسان و مدیران حوزه های مختلف و مدیران س ...

جایزه تعالی بنیاد مدیریت کیفیت اروپا یکی از معتبرترین جایزه تعالی کسب و کار است . ارزیابی جایزه ، برمبنای مدل تعالی EFQM تدوین می گردد . تلاش مستمر سازمانها برای دستیابی به الگوی جامع ارزیابی و رفع شدن معایب شیوه های ارزیابی سنتی منجر به مطرح شدن مدل های تعالی سازمان و جوایز ملی کیفیت در سطح کشورهای پیشرو و به دنبال آن سایر کشورهای جهان گردید.شرایط ذهنی و عدم قطعیت قضاوت ارزیابان از یک سو و مساله الویت بندی زمینه های قابل بهبود از طرف دیگر، باعث شد با بهره گیری از فنون ریاضی ...

آسیب شناسی سازمانی عبارت است از كسب شناخت و بازبيني جامع، نظام مند و منظم از فعاليتهاي سازمان و نتايج حاصل از آنها و شناخت تنگناها و مشكلات سازمان تا از اين رهگذر با ارائه راهكارهايي، از حاد شدن مشكلات و كاهش بهره وري سازماني جلوگيري به عمل آيد و در جهت ارتقاي اثربخشي سازماني گام موثري برداشته شود. به این ترتیب هدف از مطالعات آسیب شناسی، شناسایی نقاط قوت و ضعف سازمان، شناسايي زمينه‌هايي كه نياز به بهبود دارد و ارائه راهكارهایی در جهت بهبود و ارتقاي سازمان است. در این پژوهش پ ...

سازمان های عصر حاضر با چالش های متعددی در ارتباط با بازارهای رقابتی و جهانی رو به رو می گردند. نیازهای مشتریان و سلایق آنان دائما در حال تغییر بوده و پیوسته به دنبال محصولات و خدمات جدیدتر می باشند. در نتیجه این تغییرات، از سازمان های عصر حاضر انتظار بیشتری می رود که دائما به نیازهای مشتریان و بازارهایی که در آن فعالیت می نمایند، پاسخگو باشند. به منظور پاسخگویی فعال به این چالش ها، مدیران به ابزارهای سنجش عملکرد به روز و دقیق نیازمند می باشند.. در مطالعه حاضر با تلفیق الگوی ک ...

این پژوهش به استقرار یکی از مهم‌ترین‌‌ سیستم‌‌‌های سازمانی که ارتباطات و گردش اطلاعات و فرآیندها را در سازمان طراحی و اجرا می‌کند به ‌نام معماری سازمانی، پرداخته است و مراحل ایجاد و پیاده‌سازی معماری سازمانی FEAF را در سازمانهای تعالی مدار مورد بررسی قرار داده است. در ادامه به اجرای چارچوب معماری FEAF با تکیه بر نقطه نظرات و دیدگاههای EFQM در شرکت مهندسی و ساخت تجهیزات مپنا پرداخته شده است. با توجه به نگرش حاکم در این سازمان که حرکت در مسیر تعالی EFQM می‌باشد و نیاز به اجرای ...

مدل تعالي EFQM با تعيين جايگاه سازمان در سير تعالي، ابزاري عملي براي کمک به سازمان ها بوده و به درک کمبودها و نواقصشان کمک مي کند، به طوري که با ارائه راهکارهايي در قالب پروژهاي بهبود، به سازمان کمک مي کند تا در جهت سیستم هاي مديريتي مناسب پيش روند. کمبود امکانات و محدوديت منابع، سازمان ها را از پياده سازي همزمان کليه پروژ هاي حاصل از فرآيند خود ارزيابي مدل تعالي سازماني باز مي دارد. در نتيجه اولويت بندي پروژهاي بهبود پيشنهاد شده توسط مدل EFQM، با توجه به اهداف راهبردی و بلند ...

هر سازمانی صرف نظر از نوع فعالیت، اندازه، ساختار، بلوغ و یا میزان کامیابی در تامین اهداف سازمانی خود، نیاز دارد تا میزان موفقیت خود را در نیل به آرمان‌ها و راهبردهای کسب وکار خویش مورد سنجش و اندازه‌گیری قرار دهد. از این رو شرکت پایانه‌های نفتی ایران نیز در این راستا همگام با دیگر نهادها و سازمان‌های ایران اسلامی و با توجّه به وظایف خطیر خود اقداماتی را در دستور کار خود دارد که از جمله آ نها توجّه این سازمان به امر تعالی سازمانی می‌باشد. هدف از پژوهش حاضر ارزیابی عملکرد و ا ...