عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 6940

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

بخش تحتانی صورت ناحیه ای است که بیشتر دچار شکستگی می شودو بیشتر در معرض تروما می باشد. هدف از این پایان نامه بررسی فراوانی شکستگی های فک پایین براساس سن، جنس ممحل و علل بوجود آورنده آن و همین طور نوع درمان انجام شده به صورت مطالعه گذشته نگر می باشد که می تواند در امر برنامه ریزی آموزشی و درمانی کمک شایان ذکری نماید. بدین منظور این بررسی طی یک دوره پنج ساله بر روی 269 بیمار که دچار شکستگی فک پایین شده بودند و در بیمارستان شریعتی تهران بستری شده بودند صورت گرفته است. نتایج این ...

هدف اصلی این بررسی فراگیری روش صحیح و تعداد دفعات مسواک زدن در دانش آموزان پسر دوره ابتدایی منطقه هفت تهران است. 541 دانش آموز مورد معاینه و بررسی قرار گرفتند. به دانش آموزان اول تا سوم ابتدایی روش horizontal scrub دانش آموزان چهارم ابتدایی روش Rolling و دانش آموزان پنجم ابتدایی روش Modified Bass آموزش داده شد و سه نوبت استفاده از مسواک در وقت معین توصیه گردید. به منظور بررسی اختلاف تعداد دفعات مسواک زدن قبل و بعد از آموزش از آزمون t زوج استفاده شد که این اختلاف در سطح 95% مع ...

رویش نابجای دندان مولر اول دایمی به وضعیتی اتلاق می گردد که مولر اول دائمی از روند رویش طبیعی خود خارج شده به سمت مزیال منحرف می شود. در این حالت دندان مولر دائمی در زیر کانتور دیستالی مولر دوم شیری گیر کرده موجب تحلیل ریشه دیستال این دندان می شود. فراوانی این ناهنجاری به اشکال متفاوت در چند کشور تعیین شده است. در کشور ما تاکنون چنین مطالعه ای صورت نگرفته است. در مطالعه حاضر فراوانی رویش نابجای مولر اول دایمی در میان کودکان 8 ساله شهر تهران مورد بررسی قرار گرفت و مقدار آن 869 ...

تب مالت بیماری مشترک بین انسان و دام است به همین دلیل اط طریق تماس با دامهای اهلی و یا مصرف لبنیات و فرآورده آنها به انسان منتقل می شود. این بیماری در کشور ما آندمیک می باشد. در این تحقیق هدف ما مقایسه رژیم های درمانی مختلف اعم از داکسی سیکلیم و ریفامپین در یک گروه کوترموکسازول و ریفامپین در گروه دیگر (RC) دسته سوم شام داکسی سیکلین به همراه کوتریموکسازول (DC) و گروه چهارم شامل کوتریموکسازول به علاوه ریفامپین و جنتامایسین (RCG) را از نظر میزان بهبودی و عود و زمان شروع پاسخ کل ...

این مطالعه یک مطالعه مقطعی بوده و با هدف تعیین وضعیت شنوایی مبتلایان به تالاسمی تحت درمان با دسفرال مراجعه کننده به دو مرکز تالاسمی قدس قزوین و مرکز طبی کودکان تهران صورت گرفته است. در این مطالعه 195 فرد مبتلا به تالاسمی (30-3ساله) در دو مرکز شنوایی شناسی قدس قزوین و مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) تهران تحت معاینات کامل اتیولوژیک به همراه ادیومتری مرسوم در فرکانسهای 250، 500، 1000، 2000، 3000، 4000، 6000، 8000 هرتز و امپدانس ادیومتری قرار گرفتند. از مجموع 195 بیمار مورد برر ...

پرونده بیمارانی که در طی 18 سال گذشته با تشخیص آشالازی در دو بیمارستان آکادمیک تهران بستری و تحت درمان قرار گرفته اند بررسی شده و مشخص شد که شایعترین علائم و نشانه ها دیسفاژی طبقه 1 و 2 برگشت مواد غذایی بوده و ارتباطی با سن و جنس دیده نشد. از نظر روش تشخیصی نیمی از موارد بوسیله آندوسکوپی و بقیه بوسیله فرایند رادیولوژیکی یا بالینی تشخیص داده شده است. از نظر درمانی نیز در 75% موارد از طریق جراحی میوتومی مورد درمان قرار گرفته و از کل 60 نفر بیمار تنها یک مورد عارضه داشته است و ...

برای تعیین فراوانی هماتوکریت خون در بیماران مبتلا به thrombotic stroke طی یک بررسی گذشته نگر توصیفی با مراجعه به بخش بایگانی بیمارستان سینا تهران پرونده کلیه بیمارانی که طی سالهای 75-1373 با تشخیص thrombotic stroke از بیمارستان مرخص یا فوت شده بودند بررسی شد. بیماران در دامنه سنی 98-50 با میانگین سنی 5/68 سال بودند. در بررسی همراهی کلسترول با هماتوکریت اکثریت بیماران دارای کلسترول بیشتر یا مساوی 200 بودند. وقتی که متغیرهای دیگر نظیر تری گلیسیرید، جنس، سابقه دیابت و مصرف سیگار ...

این پژوهش یک مطالعه توصیفی است که به منظور بررسی نگرش مربیان پرستاری شاغل در دانشگاههای وابسته به وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی شهر تهران در مورد کاربرد نظریه ها و مدلهای مفهومی پرستاری انجام گرفته است. جامعه پژوهش را کلیه مربیان دارای مدرک کارشناسی ارشد پرستاری شاغل در دانشکده های پرستاری دانشگاههای مزبور تشکیل داده اند. یافته ها و نتایج این پژوهش نشان داد که مربیان مورد بررسی در مجموع دارای نگرشی مثبت نسبت به کاربرد نظریه ها و مدلهای مفهومی پرستاری میباشند.با استفاده از ...

جامعه مورد بررسی بیماران آسمی بودند که از دی ماه 71 تا اسفند 74 در بخش ریه بیمارستان امام خمینی تهران بستری شده بودند. زمان بررسی و اجرای پروژه از زمستان 74 تا تابستان 75 می باشد. روش بررسی مراجعه به پرونده های کامپیوتری موجود در بخش بوده است. نتایجی که بدست آمده بطور خلاصه عبارتند از: بیماری آسم جز شایعترین علل بستری در بخش ریه بیمارستان امام خمینی در طی این مدت بوده و اکثریت مراجعه کنندگان ساکن شهرها هستند که در راس شهرها تهران قرار داشت. شایعترین سن بستری بین 70-35 سال بو ...