عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 463

مرتب سازی بر اساس: به صورت:
      
چکیده اتخاذ تصمیمات اقتصادی نیازمند اطلاعات است که یکی از مهمترین آنها اطلاعاتی است که از طریق سیستم حسابداری و صورتهای مالی شرکتها حاصل میشود . نسبتهای مالی ابزار مهمی برای تحلیل گران مالی هستند که با استفاده از صورتهای مالی و سایر اطلاعات ،زمینه لازم را برای ارزیابی و تصمیم گیری به سرمایه گذاران و سایر ذینفعان بنگاه های اقتصادی فراهم می کنند.در این تحقیق ،رابطه بین نسبتهای مالی و بازده سهام شرکتها مورد بررسی و تبیین قرار گرفته است. در تحقیقات گذشته مدلهایی که رابطه بین نسبت ...

چکیده ارزیابی و تعیین اهمیت و جایگاه هر یک از استراتژیهای سازمانی تاثیر بسزایی در تصمیم گیریهای راهبردی، تخصیص منابع و طرحهای توسعه یک سازمان دارد ، در این میان اگرچه تکنیکها و الگوهای متعددی جهت ارزیابی عملکرد سازمان وجود دارد ، اما مساله مهمی که در استفاده از روشهای موجود مطرح می شود این است که کدام روش نزدیکترین تخمین به واقعیت را در اختیار کاربران آن قرار می دهد تجربیات سازمانها در سالهای پایانی قرن بیستم بیانگر این واقعیت بود که ارزیابی های سنتی مبتنی بر یک منبع نمی ...

دگرگونیها محیط سازمان و شرکت ها پدیده ای است که همواره بر عملکرد آنها تاثیر عمیقی می گذارد و آنهایی می توانند از این دریای پرتلاطم به مقصد برسند که با اتخاذ تدابیر مقتضی امواج خروشان را تحمل کرده و با استفاده موثر و کارآمد از منابع خود مزیت رقابتی کسب نمایند. یکی از ابزارهای موثر برای انجام این مهم تدوین یک استراتژی مدون منسجم است. پر واضح است که الفبای تدوین چنین سیستم تولیدی شناسایی خروجی های تولیدی و رتبه بندی آنها بمنظور افزایش توان رقابتی شرکت می باشد. تحقیق حاضر با می ت ...