عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 37328

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

قارچ ریشه‌های Glomus gerdemannii, Gigaspora decipiens و Glomus fasciulatum از نمونه‌های خاک اطراف درختان پسته در باغات مناطق پسته‌کاری زرند، کرمان، سیرجان و رفسنجان جدا گردید. همزیستی آنها با ریشه‌های موئین پایه‌های اهلی (P. vera)، بنه (P. mutica) و بنه باغی به اثبات رسید. دو گونه Gigaspora decipiens و Glomus gerdamannii برای اولین بار از مناطق پسته‌کاری استان کرمان بدینوسیله گزراش می‌شود. با توجه به نتایج حاصله از تجزیه خاک اطراف درختان پسته در باغات مختلف در استان کرمان راب ...
تعداد نتایج قابل نمایش 1000 رکورد است.
با استفاده از گزینه ی محدود کردن جستجوی خود را دقیق تر کنید.