عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1748

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در جامعه مورد بررسی 14 درصد افراد تقریبا به طور مرتب و 39 درصد گاهگاهی برنامه گزارش هفتگی را تماشا می‌کنند. مردان به نسبت بیشتر از زنان به طور "تقریبا مرتب " برنامه گزارش هفتگی را تماشا می‌کنند. متغیر سن در تماشا کردن برنامه گزارش هفتگی تاثیر ندارد. سواد در تماشای مرتب برنامه گزارش هفتگی تاثیر مثبت دارد. علت پاسخگویانی که این برنامه را تماشا نمی‌کنند عبارتست از: -1 30 درصد نداشتن وقت ، -2 8 درصد مورد پسند نبودن برنامه، -3 6 درصد دوست نداشتن این گونه برنامه‌ها، -4 5 ...
تعداد نتایج قابل نمایش 1000 رکورد است.
با استفاده از گزینه ی محدود کردن جستجوی خود را دقیق تر کنید.