عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 10000

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در فاصله بسیار دور از ناحیه ورودی کانال برای سیال با خواص ثابت ، توزیع سرعت در یک مقطع مستقل از موقعیت شده که در این حالت گفته می‌شود جریان توسعه یافته است . برای میدان دما بیان توسعه یافتگی به سادگی بیان توسعه یافتگی سرعت نیست ، در حقیقت توزیع دما وابسته به موقعیت است . توسعه یافتگی حرارتی در شکل جدیدی از دما بیان می‌شود. در این پروژه خصوصیات حرکت و اتقال حرارت سیال در ناحیه توسعه یافته تناوبی کانال کسینوسی ارائه می‌شود. اساس کار مبتنی بر حجم معیار و حل به روش س ...
تعداد نتایج قابل نمایش 1000 رکورد است.
با استفاده از گزینه ی محدود کردن جستجوی خود را دقیق تر کنید.