عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 4024

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

این طرح بمنظور حفظ منابع با ارزش ژنتیکی (ذخائر توارثی) اجرا گردیده و از هر رقم 4 اصله در ایستگاه عزیزآباد و 4 اصله در مرکز تحقیقات جیرفت کاشت گردید. لازم به توضیح است بطور کلی حدود 203 رقم جمع‌آوری گردید و با توجه به اینکه از بعضی ارقام فقط یک پاجوش در اختیار داشته‌ایم و همچنین بعلت بعد مسافت ، از زمان جداسازی تا کشات پاجوشها و کاهش درصد گیرایی در بعضی ارقام، تعدادی از آنها بکلی از بین رفته‌اند بطوریکه هم اکنون حدود 124 رقم در ایستگاه عزیزآباد بم و حدود 150 رقم در مرکز جیرفت ...
نمایه ها:
رقم | 
گیاه | 
خرما | 
پاجوش | 
تعداد نتایج قابل نمایش 1000 رکورد است.
با استفاده از گزینه ی محدود کردن جستجوی خود را دقیق تر کنید.